Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Fruittelers 75 jaar goed georganiseerd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Fruittelers 75 jaar goed georganiseerd

MATIG OPTIMISME VOOR DE TOEKOMST

5 minuten leestijd

Reizigers, die gistermorgen met de trein in Arnhem arriveerden werden door fruitmeisjes van de ''Stichting Vierstromenland" getrakteerd op appels. Deze aangename verrassing was een gevolg [van het feit, dat de Nederlandse fruittelersorganisatie (NFO) in het Provinciehuis te Arnhem zijn 75-jarig bestaan vierde. ? Ook de ziekenhuizen en inrichtingen werden door de jubilerende organisatie verrast met deze gezonde produkten.

Een groot aantal fruittelers uit liet gehele land luisterden 's-morgens naar de openingsrede van voorzitter L. J. lijsten, die een beeld schetste van de huidige situatie in de Nederlandse fruitwereld. „Het jaar 1973 heeft gelukkig voor vele fruittelers -duidelijk een gunstiger resultaat opgeleverd dan de voorafgaande jaren. De prijsontwikkeling voor appelen en peren gaf reden tot tevredenheid", aldus de heer Nijsten. Niet allen hebben van het gunstige prijspeil kunnen profiteren, doordat zij bijvoorbeeld een minder goede oogst hadden of doordat zij reeds tijdens de groeiperiode hun fruit „op het hout", aan de handel hadden verkocht, terwijl men op Bat moment nog niet wist dat er een gunstige prijsontwikkeling zou komen. 

De heer Nijsten vertelde, dat de voornaamste oorzaak van de betere fruitprijzen voornamelijk ligt in het sterk tegenvallen van de appel -en perenoogst in de Duitse Bondsrepubliek, Vooral onder invloed van de ongunstige weersomstandigheden is in dat land slechts 1,2 miljoen ton appels geoogst; dit is maar liefst 800,000 ton minder dan het jaar daarvoor. Het weer heeft pok de Nederlandse appel- en perenproduktie danig parten gespeeld. Het fruit is daardoor minder uitgegroeid dan andere jaren. De Nederlandse handelsproduktie van appelen werd geraamd op 400,000 ton tegen 520.000 ton tn 1971, De perenproduktie bedroeg 100,000 ton, dat was 10,000 ton minder dan in het vorig jaar, 

Voor de gehele EEG wordt de appeloogst 1972, zijnde 5,4 miljoen ton, 14 procent geschat dan de appeloogst van 1971. Deze plotselinge opbloei van de fruitteelt na een jarenlange crisissituatie heeft tot gevolg, dat aan, het rooien van boomgaarden op grote schaal nu praktisch een einde is gekomen. De NFO-voorzitter vond het maar goed, dat er onvoldoende bomen aanwezig zijn om aan de grote vraag naar deze jonge vruchtbomen te voldoen. Het is een levensgroot gevaar, dat er na deze onverwachte opleving opnieuw een sterke areaaluitbreiding zou komen, want het structurele overschot in de produktie van appelen en peren bestaat nog steeds,

GOEDE HOOP

Toch heeft men goede hoop door het dieptepunt heen te zijn. De toetreding van Engeland tot de EEG schijnt gunstige perspectieven voor de fruitteler te bieden. De consumptie van appelen en peren is in Engeland slechts repectievelijk 50 en 25 procent van die in de andere EEG-landen. Een vrij handelsverkeer met Engeland zal er, gezien het over het algemeen lagere prijspeil van fruit op het continent mogelijk toe leiden, dat door deze lagere prijzen de consumptie in Engeland kan worden vergroot. De heer Nijsten deelde wel mee, dat het fruitteelt-bedrijfsleven met klem aan de Europese commissie heeft verzocht om de EEG-rooiregeling, waarmee is gestopt, nog voort te zetten, In Italië is deze regeling, die subsidie verleende aan het rooien van boomgaarden om daarmee de produktie te verkleinen, praktisch nog niet toegepast. In Engeland zijn er nog zeer grote oppervlakten volledig verouderde boomgaarden, die dienen te worden gerooid.

Naast de nieuwe kansen op export naar Engeland dient echter wel te worden bedacht, dat landen als Australië Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, die hun prioriteit op de Engelse markt zijn kwijtgeraakt, zich meer op de EEG zullen gaan richten. Met name Zuid-Afrika zal, naar men verwacht, zijn produktie in de komende tien jaar verdubbelen. Het is dan ook een wens van de fruittelers, dat de invoer uit de landen van het zuidelijk halfrond zal worden gecontingenteerd, „Wij willen dit niet om de importen tot een minimum te beperken", aldus de heer Nijsten, „wij willen dit omdat het de enige methode Is om te voorkomen, dat de fruitmarkt instort."

KOSTENSTIJGINGEN

De laatste jaren hebben de Nederlandse fruittelers enorm moeten vechten tegen stijgende kosten en lagere prijzen. Een geschoolde arbeidskracht kost 18,000 a 20.000 gulden per jaar. Vergeleken met 1962 is dat een stijging van 200 procent. De Nederlandse landen tuinbouw kent de hoogste lonen in de EEG, Ook de investeringen stegen sterk. In 1960 moest in de fruitteelt gemiddeld 11,000 gulden per hectare worden geïnvesteerd, dat is nu gestegen tot 28,000 gulden per hectare. Als men weet, dat 8 a 10 hectare wel een minimum is voor een modem bedrijf, dan is het duidelijk welke bedragen er nu geïnvesteerd moeten worden. Er zijn dan ook dringend maatregelen nodig om het vooral de jonge ondernemers mogelijk te maken een bedrijf te beginnen of een bestaand bedrijf over te nemen.

Ondanks de vele problemen was de heer Nijsten echter gematigd optimistisch over de toekomst. De vakkennis en de toewijding van de Nederlandse fruitteler zal hem in staat stellen een kwaliteitsprodukt te telen tegen een betrekkelijk lage kostprijs. Dit laatste is een machtig wapen in de concurrentiestrijd en in ieder geval voorwaarde om -in de toekomst fruitteler te blijven. In de middagvergadering werd de feestrede uitgesproken door de nog zeer vitale 77-jarige vroegere directeurgeneraal van de Landbouw dr, ir. A, W, Van der Plassche, die wegens zijn grote verdienste voor de fruitteelt al 25 jaar erelid van de NFO is.

De heer Van der Plassche dacht dat het succes van de organisatie van fruittelers op een drietal zaken was gebaseerd. In de eerste plaats heeft de NFO nooit gestreefd naar een machtspositie, maar was men altijd bereid met andere land- en tuinbouworganisaties tot een goede samenwerking te komen. Vervolgens was men altijd zeer geïnteresseerd in het wetenschappelijk onderzoek. Op technisch gebied hebben de fruittelers heel wat aan hun organisaties te danken. Ten slotte heeft de organisatie altijd zeer sterk het belang ingezien van samenwerking met de overheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Fruittelers 75 jaar goed georganiseerd

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken