Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middeninkomens hand boven hoofd gehouden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Middeninkomens hand boven hoofd gehouden

In rapport VVD-fractie

3 minuten leestijd

Ingrijpende maatregelen op het terrein van de inkomensverhoudingen treffen vooral diegenen, die op vooraanstaande plaatsen in de maatschappij in belangrijke mate bijdragen tot de verdere ontwikkeling. Deze uitspraak staat in de door de Tweede kamerfractie van de VVD vastgestelde en dinsdag gepubliceerde nota betreffende inkomenspolitiek.

De nota, opgesteld, door een commissie onder voorzitterschap van de oud-staatssecretaris van sociale zaken mr. J. G. Rietkerk, trekt de conclusie, dat de huidige inkomensverhoudingen in Nederland, bezien in hun ontwikkeling, geenszins aanleiding geven tot het doorvoeren van revolutionaire veranderingen op dit gebied, geconstateerd wordt dat het maatschappelijk bestel met zijn in beginsel vrije, maar in zijn sociale uitwerking sterk gecorrigeerde inkomensbestel, een gunstige voedingsbodem is geweest voor een welvaartsontwikkeling, die alle inkomensgroepen ten goede is gekomen en voor de minst-bedeelden verhoudingsgewijze de meeste vooruitgang heeft gebracht.

GEVAAR

In de nota wordt gezegd dat fundamentele waarden daardoor meer dan vroeger tot hun recht komen. Een revolutionaire ombuiging van deze ontwikkeling zou veel van wat tot stand is gebracht in gevaar kunnen brengen. Het beleid op het gebied van de inkomensverhoudingen moet volgens de nota dan ook gericht zijn op het zoveel mogelijk waarborgen en verder verbeteren van de vooruitgang voor allen.

Niet langs de weg van verdere verzwaring van de collectieve lasten, die in de afgelopen tijd zeer aanmerkelijk Is geweest maar door versterking van de economische groei wil de VVD-fractie de in de nota genoemde verbetering van het beleid op het gebied van de inkomensverhoudingen bereiken.

De fractie wil de volgende doelstellingen nastreven om de bestaande onevenwichtigheden, welke zich op het gebied van de inkomensverhoudingen voordoen, te bestrijden:
• Het slechten van eenzijdige tot monopolie-posities leidende machtsvorming;
• het vergroten van de onderwijs en vormingsmogelijkheden met name met het oog op sociaal achtergebleven jeugd, opdat een ieder zoveel mogelijk gelijke startkansen krijgt;
• het sterker dan tot dusverre mogelijk was bestrijden van de inflatie;
• het richten van het beleid ten aanzien van inkomens en vermogens op een zo breed mogelijke spreiding van bezit en vermogen (uitbreiding winstdelingen, spaarloon eigen woningbezit en pensioenaanspraken voor een zo breed mogelijke kring); 
• een actief beleid voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen en bepaalde regio's, voor wie of waar de werkgelegenheid onvoldoende is om met arbeid een redelijk inkomen te verwerven.

De VVD-fractie is van oordeel dat de doelstellingen veelal op het politieke vlak gerealiseerd zulten moeten worden. Daarnaast is zij van oordeel dat van de maatschappij zelf en al haar geledingen mag en moet worden gevraagd ook op het complex gebied van de inkomensopbouw redelijke verhoudingen na te streven en daarover zoveel mogelijk openheid te betrachten. In de visie van de fractie ligt het niet op de weg van de overheid exacte vormen vast te stellen voor alle particuliere inkomensverhoudingen. De taak van de overheid dient zich te richten op bescherming en versterking van de positie van de zwakkeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Middeninkomens hand boven hoofd gehouden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken