Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Landbouwschap sprakmet nieuwe minister

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Landbouwschap sprakmet nieuwe minister

Wensen passeerden de revue

3 minuten leestijd

In het kader van het regelmatig overleg met de minister van Landbouw en Visserij heeft het Landbouwschap op woensdag 23 mei jl. een bespreking gehad met de nieuwe bewindsman, mr. T. Brouwer. Van beide zijden is de wens uitgesproken dat het regelmatig overleg tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de bewindsman even vruchtbaar zal zijn als in het verleden het geval was met de ambtsvoorgangers van de heer Brouwer.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het toekomstig landbouwbeleid, de wijziging Hinderbesluit en een verordening „Schadelijke Stoffen Dieren". 

Het Landbouwschap heeft eerder in -een schrijven aan de (toen nog) kandidaat-ministers en de kabinetsformateurs enkele wensen en programmapunten voorgelegd voor het nieuwe kabinetsbeleid. Deze punten zijn door het Landbouwschap nogmaals mondeling toegelicht bij minister Brouwer. 

Met betrekking tot de grondpolitiek vraagt het Landbouwschap geen ingrijpende wijzigingen in het tot heden toe gevoerde grondbeleid,, dat gekenmerkt is voor een rustige prijsontwikkeling van ruwe bouwgrond. Typische grondspeculatie wordt door het georganiseerde bedrijfsleven afgekeurd.  

Het Landbouwschap is het met de minister eens, dat de Brusselse besluitvorming het terrein van de landbouwprijzen zeer moeizaam verlopen is. De bewindsman ondersteunt de gedachte, dat de jaarlijkse prijsvaststelling dient te geschieden op basis van objectieve gegevens. 

Het Landbouwschap wenst voorts een spoedige totstandkoming van de Landinrichtingswet. Zolang deze wet nog niet bestaat, mag de uitvoering van bestemde en in uitvoering zijnde ruilverkavelingen niet worden vertraagd. Tijdens het gesprek met Brouwer zijn ook de overige wensen van het georganiseerde bedrijfsleven toegelicht, zoals het landschapsbeheer, de spoedige afschaffing van artikel 8 van de Vleeskeuringswet, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en fiscale aangelegenheden. 

De heer Brouwer heeft van bovengenoemde punten kennis genomen, maar achtte het weinig zinvol daarover met het Landbouwschap te discussiëren, zolang de regeringsverklaring van het kabinet Den Uyl nog niet openbaar is. In een volgende bespreking is de bewindsman op verzoek van het Landbouwschap bereid op een of meerdere onderwerpen terug te komen.

Het Landbouwschap heeft met minister Brouwer van gedachten gewisseld over de toepassing van de Hinderwet in de veehouderij en de eventuele wijziging van het Hinderbesluit. Het georganiseerde bedrijfsleven heeft grote bezwaren tegen een voorstel van de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne om heffingen op te leggen aan bedrijven met een hinderwetvergunning ten behoeve van een schadevergoeding aan bedrijven, die uit milieuhygiënisch oogpunt ontoelaatbaar zijn en moeten beëindigen. Naar het oordeel van de heer Brouwer en het Landbouwschap zou het gewenst zijn de betreffende vraagstukken inzake de overgangsregeling en schadevergoeding opnieuw aan de orde te stellen in het overleg van de werkgroep „Hinderwet en veehouderij" (werkgroep Rey).

In het gesprek met de heer Brouwer heeft het Landbouwschap te kennen gegeven, dat regelingen noodzakelijk zijn ter voorkoming van schadelijke stoffen in veevoer, vlees en vleesprodukten. Omdat de maatregelen ingrijpen in de bedrijfsvoering op hel landbouwbedrijf, ligt bet voor de hand, dat het Landbouwschap een regelende taak heeft.

Het landbouwschap verzet zich niet tegen een verordening „Schadelijke stoffen dieren" van het Produktschap voor Vee en vlees", maar vindt wel, dat er een regeling met een bredere strekking gewenst is. Met de voorzitters van de Produktschappen heeft het Landbouwschap een gesprek gehad over de samenwerking bij de bestrijding van schadelijke stoffen. Minister Brouwer heeft begrip voor het standpunt van het Landbouwschap en vertrouwt er op, dat het Produktschap voor Vee en vlees de verordening „Schadelijke stoffen dieren" intrekt, zodra er een Landbouwschapsverordening komt.

Het Landbouwschap wil graag met de minister van gedachten wiéselen over de werking van het referentieprijsstelsel in de tuinbouw. De heer Brouwer is bereid daarop nader in te gaan bij de volgende bespreking, die gepland is op woensdag 6 juni.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Landbouwschap sprakmet nieuwe minister

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken