Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Promotie „met lof

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Promotie „met lof" dr. Van Bruggen

Aan Rijksuniversiteit te Utrecht

3 minuten leestijd

Met twee woorden heeft de senaat van de faculteit haar grote waardering willen uitspreken voor uw studie, want ik mag u de doctorsbul uitreiken, met de toevoeging van de woorden „met lof". Het is een bijzonder compliment voor dit zelfstandige „werkstuk", waarin uw eigen mening naar voren komt. Dit zei prof. dr. W. C. van Unnik van de Rijksuniversiteit te Utrecht gistermiddag tot dr. J. van Bruggen uit Kampen bij diens promotie tot doctor in de godgeleerdheid. Voor deze plechtigheid bestond zeer grote belangstelling en in de aula moesten vele belangstellenden met een staanplaats genoegen nemen.

De promotor, prof. Van Unnik, trok een vergelijking tussen de titel van het proefschrift „Na veertien jaren" en de periode tussen het kandidaatsexamen van dr. Van Bruggen, nl. in 1959, en 1973 zijn promotie, dus eveneens een tijdvak van veertien jaren. Spr. zei met vreugde te hebben samengewerkt met de promovendus en sprak de wens uit, dat de Heere dr. Van Bruggen de krachten en de lust zou geven om meer wetenschappelijke publikaties te verzorgen. Voorts hoopte hij, dat de Kamper hoogleraar, die er wel eens "bleek en afgewast" uitzag tijdens zijn studie-arbeid nu de nodige ontspanning zou nemen om „te luieren tot Gods eer".

De rector-magnificus sloot zich bij deze wens aan met de woorden, dat dr. Van Bruggen elke dag zou mogen ervaren te leven uit de kracht van zijn Heer.

Bij de discussie, die aan de overhandiging van de doctorsbul voorafging wees prof. Van Unnik erop, dat z.i. de promovendus in het eerste deel var het proefschrift in zekere zin vooruitloopt op zijn conclusies, waarin hij had willen bewijzen de juiste datering van het overleg te Jeruzalem, waaraan het proefschrift is gewijd. Tevens vroeg hij zich af, of de enorme zwaarte van de besnijdenis in het debat in de Oude Kerk tussen joden-christenen en heiden-christenen wel genoeg in rekening was gebracht.

Nadat dr. Van Bruggen hierop had geantwoord, namen nog aan de discussie deel de hoogleraren dr. J, W. Doeve, dr. R. Frankena en dr. G. Quispel, die ondanks kritiek op enkele punten hun grote waardering voor deze dissertatie tot uitdrukking brachten.

Tot de vele belangstellenden voor deze promotie behoorden o.m. de collegahoogleraren van de Theologische hogeschool der Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen, nl. dr, L. Doekes, J. Kamphuis, drs. J, P. Lettinga en dr C, Trimp, alsmede de lectoren dr. J. Meijer en ds, D. K,Wielienga, de curatoren met ds, F, de Vries als president-curator, prof, dr, J, P. Verst eeg, de nieuwtestamenticus aan de Theologische hogeschool der Chr. Geref. Kerken te Apeldoorn prof, dr, A, J, Hendriks, bijz. hoogleraar te Tilburg, ds. 86-jarige ds. D, van Dijk uit Groningen, oud president curator van de Kamper hogeschool, ds, P. Jonkoop, predikant der Geref. gemeente te Kampen, vele vrijgemaakt-gereformeerde predikanten, tal van studenten e,a.

Paranimfen waren de heren R. J. van Bruggen, broer van dr. Van Bruggen, en ds. M. Brandes uit Hengelo.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Promotie „met lof

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken