Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

LANDAANWINNING IN MARKERWAARD VAN GROTE WAARDE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

LANDAANWINNING IN MARKERWAARD VAN GROTE WAARDE

Mening Landbouw tijdens hoorzitting

3 minuten leestijd

Tijdens een op 30 mei 1973 gehouden hoorzitting van de Zuiderzeecommissie en de Commissie voor de Waterhuishouding van de Raad van de Waterstaat over de Markerwaard heeft het Landbouwschap zijn eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de Markerwaard toegelicht. In een brief aan de minister van verkeer en waterstaat heeft het georganiseerd landbouwbedrijfsleven op 7 januari 1972 zijn mening over de Markerwaard uiteengezet.

Tijdens de hoorzitting van 30 mei 1972 zijn door het Landbouwschap de navolgende punten naar voren gebracht:

- Met het oog op de veiligheid en op de nationale zoetwaterhuishouding zullen in ieder geval dijken gewenst zijn in het gebied van het Markerwaard. Deze dijken kunnen eveneens een algehele inpoldering dienen.

- Grote waarde heeft de landaanwinst in en nabij het gebied met de grootste bevolkingsdichtheid van ons land. Hoewel het concrete gebruik van de gewonnen grond beïnvloed wordt door veranderende omstandigheden en opvattingen, is de zin van de tot nu toe gekozen bestemmingen niet aan twijfel onderhevig. Ook in de toekomst zullen zinvolle bestemmingen niet ontbreken. 

- Landaanwinning in de Markerwaard is van grote betekenis voor de woningbouw, de industrie, het verkeer en vervoer, de land- en tuinbouw, de bosbouw en de recreatie.

- De Markerwaard lijkt een van de gebieden dat kan functioneren als vestigingsplaats voor een tweede luchthaven 

- Op grond van voorgaande punten wordt een keuze uitgesproken voor variant V van de nota „Beschouwingen over de Markerwaard". Voor het gebied rond Marken zou een afwijking mogelijk kunnen zijn in de richting van variant VI.

Het Landbouwschap is van mening dat de nieuw aan te winnen grond ook voor agrarische doeleinden gebruikt moet worden. Gevraagd wordt dan ook een gelijkberechtigde positie voor de landbouw. Het betoog van het Landbouwschap richtte zich verder op de produkten waarvoor de gronden in de nieuwe polders bij uitstek geschikt zijn. 

De ervaring met de andere IJsselmeerpolders leert dat daar vrijwel alle vormen van land- en tuinbouw een bijzonder sterke internationale concurrentiepositie innemen. Onder deze omstandigheden is een verdere uitbreiding van het landbouwareaal in de Markerwaard verantwoord en gewenst.

Het Landbouwschap is verder van mening dat het vraagstuk van voorraadbekkens ten behoeve van de drinkwatervoorziening in het IJsselmeergebied betrokken moet worden bij de studies over de Markerwaard.

Tuinbouw ondervindt hinder van verzilting

Uit de CBS-publikatie „waterverontreiniging als gevolg van verzilting, 1950-1970" blijkt, dat de financiële schade als gevolg van verzilting vooral te vinden is bij de tuinbouw onder glas. De publikatie is verschenen in het raam van het onderzoek naar de verslechtering van het leefmilieu.

Door het stijgende zoutgehalte van de boezemwateren in West-Nederland heeft zich in het Westland en rond Aalsmeer over 1969 een opbrengstreductie voorgedaan van 25 a 30 miljoen gulden vergeleken met de situatie van 1950.

Ter compensatie van het hogere zoutgehalte moeten de waterleidingbedrijven jaarlijks steeds hogere kosten maken om water van de vereiste kwaliteit te kunnen leveren. In 1970 bedroegen deze extra kosten 7,5 miljoen gulden.

Speciale aandacht is besteed aan een kosten-baten-analyse van de opslag van afvalzout bij de Frans kalimijnen. De jaarlijkse kosten van een dergelijke eliminatiemaatregel bedragen 15 17 miljoen gulden. Hier staan alleen voor Nederland al baten tegenover van 29,5 è 33,5 miljoen.

Tenslotte is de invloed van strooizout op bermbeplantingen nagegaan. De financiële schade is hier ca. 0;5 min. gulden per jaar. Het effekt treedt voornamelijk op in de vorm van een minder fraai uiterlijk van vele beplantingen, aldus de publikatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

LANDAANWINNING IN MARKERWAARD VAN GROTE WAARDE

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken