Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus verheerlijkt door de Heilige Geest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus verheerlijkt door de Heilige Geest

„Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit Mijne nemen, en zal het u verkondigen". Joh. 16:14.

8 minuten leestijd

De discipelen zagen met sterk verlangen uit naar de uitstorting van de Heilige Geest. Zij waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken om de vervulling van deze heilrijke belofte.

Onvergetelijke dingen had de Meester gesproken voor hun vertrek uit de Paaszaal. De andere Trooster zou komen, de Geest der waarheid, om hen in al de waarheid te leiden. Door hun prediking zou Hij de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.

De Vader heeft de Heere Jezus uitermate zeer verhoogd aan zijn rechterhand in de hemel; de Heilige Geest zal Hem verheerlijken op de aarde. Vervuld van de Heilige Geest zullen de eenvoudige discipelen in allerlei talen de grote werken Gods vertellen. De prediking van Petrus is één lofverheffing van Jezus Christus. Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die gij gekruist hebt.

De prediking van Petrus droeg rijke vruchten. Het waren de eerstelingen van de grote oogst, die werden toegebracht tot de gemeente, die zal zalig worden. De Heere Jezus heeft de zaligheid verdiend en de Heilige Geest verheerlijkt Christus in de verkondiging van al zijn schatten en gaven. Door Zijn borgwerk heeft Christus vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid verworven. Nu is dit onze zonde, dat wij in Hem niet geloven. Wij zijn niet beter dan de Joden, die Hem gekruisigd hebben. Als de Heilige Geest ons ontdekt aan onze zonde, dan worden ook wij verslagen in het hart.

In de prediking worden wij opgeroepen tot bekering en geloof. De Heilige Geest toont ons de heerlijkheid van Christus als Borg. In volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij de wil des Vaders volbracht, de wet volkomen gehouden, als een Lam ter slachting geleid, de straf gedragen, toen al onze overtredingen op Hem aanliepen. Wij hebben geen oog voor Zijn heerlijkheid als Borg, wij hebben Hem niet geacht.

Dit nu is het werk van de Heilige Geest om onze ogen te openen voor de noodzakelijkheid van Zijn lijden en sterven. Onze schuld is zo groot, wij hebben niets om te betalen, ja, wij maken onze schuld dagelijks groter. Welk een droefheid kan dan het hart vervullen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, terwijl de Heere alles zo goed gemaakt heeft en wij zo trouweloos handelen. Onbegrijpelijk is Gods liefde in het schenken van Zijn eniggeboren Zoon.

Wat is dat een voorrecht om alles te verliezen en Jezus te verkiezen. Wij zoeken zo graag onze grond in onze bevinding, onze bekering, onze goede gestalten. Om nu alleen uit genade zalig te worden, moeten we alle eigenwaarde veriiezen. Niet dat wij het werk van de Heilige Geest gering moeten achten, als Hij onze harten verbreekt, ons vertroost met Gods beloften. Maar wij moeten ook leren, dat wij onreine zondaren zijn, dat wij goddelozen zijn. Wij zijn in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren en in ons vlees woont geen goed. Zo worden wij als goddelozen gerechtvaardigd, alleen door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Zo sterven wij de wet der wet, om door ons doen en laten gerechtvaardigd te worden. Dan wordt Christus heerlijk in onze harten om te leven door het geloof des Zoons Gods, Die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven. Deze waarheid is zo diep als gewis, dat Christus alleen onze gerechtigheid is. Dan begeren wij slechts een tong, die van niets dan van Jezus zong.Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Christus verheerlijkt door de Heilige Geest

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken