Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ondergronds lozen van afvalstoffen aan banden leggen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ondergronds lozen van afvalstoffen aan banden leggen

P.S. Zuid-Holland wil:

3 minuten leestijd

De provincie Zuid-Holland wil paal en perk stellen aan ondergrondse lozingen van afvalstoffen. Worden lozingen in bodemlagen op een geringere diepte dan 500 meter beneden NAP volledig verboden, ook het afvoeren van afvalstoffen naar dieper gelegen lagen wordt aan banden gelegd. Slechts in uitzonderlijke gevallen en dan nog moet als een paal boven water staan dat het grondwater niet verontreinigd wordt en geen schade toegebracht wordt aan de aanwezige grondstoffen (zoals aardolie, aardgas en zout) kan ontheffing worden verleend voor grotere lozingen op een grotere diepte dan 500 meter.

Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland loopt met deze ingrijpende verordening, waarover Provinciale staten morgen beslissen, vooruit op maatregelen die het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne gaan treffen. De minister overweegt de ondergrondse lozingen van afvalstoffen - bij wijze van noodmaatregel - onder de werking van de hinderwet te brengen. Een definitieve regeling zal plaatshebben in een wet chemische afvalstoffen, waarvan het ontwerp momenteel op het departement in voorbereiding is.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland nemen aan dat de wetgever de provincie bij de uitvoering van deze wet zal betrekken, evenals dat het geval is bij de wet inzake de luchtverontreiniging, de wet verontreiniging oppervlaktewater en de ontgrondingenwet. Op de totstandkoming van een rijksregeling kan evenwel niet gewacht worden, menen GS.

Erop gewezen wordt dat ongecontroleerde en onbeperkte lozing van afvalstoffen in de ondergrond ,,een ontoelaatbare aantasting van het milieu" vormt. Zeer zeker wanneer dit in de bovenste laag geschiedt, waarin het water deelneemt aan de hydrologische kringloop, zodat de bodemverontreiniging om zich heen kan grijpen. Hierbij loopt bovendien het voor de samenleving bruikbare grondwater ernstig gevaar.

AFVALVERWIJDERING

De ondergrondse lozing is een methode van afvalverwijdering, die reeds jarenlang in de Verenigde Staten en Canada en sinds enige tijd ook in Nederland wordt toegepast. Door middel van een in de grond gedreven buis worden daarbij vloeibare afvalstoffen - al dan niet onder druk - in de ondergrond gepompt. De geologische formatie(laag), waarin geloosd wordt dient ofwel poreus te zijn (zand of grint) ofwel door drukvergroting enige ruimte op te leveren (leisteen). Ter bescherming van boven- en ondergelegen lagen moeten de lagen, die de formatie - waarin de afval gepompt wordt - afsluiten, ondoordringbaar zijn (kleilagen).

Tegen de ondergrondse lozingen van afvalstoffen brengen gedeputeerde staten verschillende bezwaren aan:
• De afvalstoffen kunnen zich binnen die ene laag naar alle kanten verspreiden, waarbij niet altijd te voorspellen is in welke mate zich zoiets zal voordoen;
• Een onzekere factor vormt tevens dat men niet weet of de afsluitende la-, gen ononderbroken over grote afstand doorlopen;
• De geloosde afvalstoffen kunnen niet meer teruggepompt worden;
• Het „gedrag" van de afvalstoffen in de ondergrond in de verre toekomst is niet te voorspellen;
• De afvalstoffen worden veeal onder druk in de ondergrond geloosd. De gevolgen van het verhogen van de druk op het reeds in de grond aanwezige water zijn onvoldoende bekend. Het is voorgekomen dat afsluitende kleilagen open gebroken werden, waardoor afvalstoffen naar boven gelegen grondwatervoorraden doordrongen.

Op overtreding van deze verordening op de ondergrondse lozing van afvalstoffen Zuid-Holland staat een gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of een maximum geldboete van driehonderd gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Ondergronds lozen van afvalstoffen aan banden leggen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken