Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MEER SAMENWERKING VAN EIGENAREN VELUWE NODIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

MEER SAMENWERKING VAN EIGENAREN VELUWE NODIG

Voor tegengaan „aftakeling"

4 minuten leestijd

De grote eigenaren van de Veluwe — o.a. Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, defensie, gemeenten en particulieren — moeten meer gaan samenwerken om verdere consumptie en devaluatie van het Veluwemassief te voorkomen. Hierbij moet enerzijds worden gedacht aan het scheppen van grotere beheerseenheden, anderzijds aan het verwijderen of opheffen van wezensvreemde elementen in het landschap, waardoor het gebied kan worden gerehabiliteerd. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de Veluwe, die door het thans bestaande hoofdwegennet in een zestal blokken plus een aantal randgebieden wordt verdeeld, niet verder mag worden versnipperd door wegenaanleg.

De zes blokken moeten vrij toegankelijk blijven. Teneinde te voorkomen dat door deze vrije toegankelijkheid ernstige schade wordt toegebracht aan de terreinen door te grote recreatiedruk, worden een aantal maatregelen aanbevolen. Aldus de conclusie van een rapport over de verkeersontwikkeling op de Veluwe van de Gelderse milieuraad, die gisteren in Ede op een persconferentie bekend werd gemaakt.

Ernstige bedreigingen voor het voortbestaan van de Veluwe noemde ir. P. M. Ruige, directeur van het Geldersch Landschap en bestuurslid van de Gelderse Milieuraad o. a. de recreatiedruk, wegenaanleg, olie- en gasaanboringen en eventuele drinkwaterinfiltratiewerken. Al deze activiteiten gaan gepaard met vernietiging van natuur- en landschapschoon, lawaai en vervuiling.

Ernstig verontrust was dr. H. J. van Eek, voorzitter van de milieuraad over de gevolgen van de massarecreatie en het blijven groeien van de campings. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het aan de Renkumse beek gelegen landgoed Kwadenoord, dat aanvankelijk bedoeld was voor bescheiden paspoortkampeerderij en nu uitgegroeid is tot een bijna volledige camping. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen.Ook ede recente stormen, waarbij naar schatting 2 a 3000 hectare volledig kaal zijn gewaaid en 4000 m3 hout verloren zijn gegaan zijn een enorme aantasting van het landschapsschoon.

DIFFERENTIATIE

Een punt van discussie is nog volgens de heer Ruige of er niet wat meer differentiatie moet komen op de plaats waar bos is geweest, bijv. aanleg van heidevelden. Het is een taak van de eigenaren om dit in groter verband op te lossen. De pas opgerichte vereniging „Behoud Veluwe" gaat iets doen om deze samenwerking van de grond te krijgen.

BEDREIGINGEN

De Gelderse mUieuraad is verder ernstig verontrust over de schade aan de heidevegetatie door de intensieve betreding. Een treurig voorbeeld hiervan is de Ginkelse heide bij Ede. Dit gebied wordt doorsneden door de oude weg Ede-Arnhem, vanuit deze weg wordt het gebied zeer intensief betreden en bereden waardoor de heidevegetatie erg te lijden en op sommige plaatsen reeds geheel is verdwenen.

Ook een gevolg van te intensief gebruik leidde op de Postbank bij Rheden tot ernstige erosieverschijnselen. Het bleek hier noodzakelijk afzettingen te plaatsen. Verder hebben het Gardense Veld, de Ermelose, de Elspeter en de Tongerense heide, de Rendierklippen bij Heerde regelmatig te lijden onder de recreatiedruk.

BETREDING WEGEN 

De aanleg van nieuwe Rijkswegen op de Veluwe ging ten koste van ruimte duizend hectare bos en natuurgebied, een oppervlakte te vergelijken met het Deelerwoud. De invloedsfeer van deze wegen, waarbinnen rust en stilte tot vervuiling en bodemerosie, kortom tot een vervlakking van het Veluws landschap. Deze bedreiging door het verkeer kan slechts worden afgewend door wijziging of aanpassing van de maatschappelijke factoren die het verkeer op gang Brengen.' Mislukken deze pogingen dan zal het recreatieverkeer het recreatiegebied ten gronde richten.

BESCHERMING ZANDWEGEN

Tenslotte deelde de heer Ruige mee dat er een adviescommissie is ingesteld om GS van Gelderland te adviseren om de bestaande zandwegen op de Veluwe bs kunnen beschermen tegen verdere aanslagen en verhardingsplannen. Er wordt op maatregelen gestudeerd om het fietsen meer te bevorderen en het gemotoriseerd verkeer te kunnen weren. Ook is het de bedoeling om een aantal zandwegen af te sluiten voor het verkeer. Een eerste stap hiertoe is reeds door de gemeente Ede gezet, die onlangs zijn voorschriften voor het gebruik van bos en heide aanzienlijk verscherpt heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 14 June 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

MEER SAMENWERKING VAN EIGENAREN VELUWE NODIG

Bekijk de hele uitgave van Thursday 14 June 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken