Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bangkok spiegelt zich in Geref. Zending

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bangkok spiegelt zich in Geref. Zending

Oriëntatie 1972-1974

4 minuten leestijd

Om de twee jaar geeft het zendingscentrum van de Gereformeerde Kerken een overzicht uit van het zendingswerk onder de titel „Oriëntatie". Dit jaar wordt een terugblik gegeven op het vervlogen jaar en tegelijkertijd kijkt men in de toekomst. Vandaar de jaartallen 1972-'74.

In het keurig uitgevoerde boekje dat 130 pagina's telt, doet de Geref. zending tevens verslag van de Gen. Synode (van Haarlem) die dit verhaal wellicht al in november zal beoordelen. Voor de geïnteresseerde is het echter goed leesbaar. Synodale taal — zo rijkelijk vertegenwoordigt in de meeste gestencilde rapporten — troffen wij gelukkig nauwelijks aan.

Het boek valt uiteen in twee delen: ten eerste "Op de keper beschouwd" waarin o.a. op de kernvragen vain het beleid wordt ingegaan en ten tweede ,In doorsnee weergegeven", dat een overzicht van alle activiteiten bevat.

Hoewel wij het eigenlijke zendingswerk hogelijk waarderen en er onze verlegenheid over uitspreken dat er niet nog meer kan worden gedaan, zijn wij zo kort na de zendinigsconferentie van Bangkok en in het licht van de opduikende dialoog op basis van gelijkwaardigheid met de Islam met name geïnteresseerd in het hoofdstuk over de beleidsvragen van de zending.

De Geref. zending gaat in haar voorlichting over de zending uit van de definitie van Jan Filius: „In de zending hebben wij deel aan Gods opdracht aan zijn wereldwijde kerk om, overal waar mensen wonen, het Evangelie te verkondigen en aan de consequenties ervan gestalte te helpen geven in het leven van mens en maatschappij".

CONTRA BEYERHAVS

Beide facetten moeten tot zijn recht komen, wordt opgemerkt: de verkondiging en de consequenties, kortom: het Woord en de Daad. Meteen bespeuren wij de invloed van Bangkok als onmiddellijk na het poneren van deze stelling van leer wordt getrokken tegen de Duitse hoogleraar prof. dr. Peter Beyerhaus diie de inmiddel-s beroemde „Frankfurter Verklaring" van maart 1970 opstelde. Volgens de Gerref. zending probeert prof. Beyerhaus de nadruk op de verkondiging van het Evangelie en het dienstbetoon uit te spelen tegen de nadruk op de ontwikkelingsprojecten en — programma's en op de sociaal — politieke dienst van de kerken in de strijd om gerechtigheid op de verschillende terreinen van het leven.

Volgens de Geref. zending probeerde prof. Beyerhaus tijdens de zendingsconterentie in Bangkok (begin dit jaar) deze „polarisatie" eveneens aan de orde te stellen. Het wordt „ontdekkend" genoemd dat de Christenen uit de Derde Wereld zich een dergelijke probleemstelling niet wensen te laten opdringen en zich,noch de eenziijdige nadruk op de Woordverkondiging noch de eenzijdige nadruk op de sociale en politieke taak van de.kerk laten welgevallen. De mens uit de Derde Wereld wil een dergelijke „onaanvaardbare en onwerkelijke verscheuring van de gehele mens " niet. .Men weigert zich tot Europeanen te laten maken".

Daar komt nog bij dat de mensen uit de ontwikkelingslanden constateren dat de Europeanen eigenlijk eveneens zending zouden moeten bedrijven in de grote steden" waar zovele gordijnen in de flatgebouwen (...) om tien uur nog gesloten zijn.

Alles bij elkaar optellend Is het dan ook logisch dat men tot deze uitleg van de definitie zending komt dat de zending' een deelgenootschap betekent zodat zelfs de typische zendings-gebieden in Euro-Europa zending gaan bedrijven. Nader toegespitst wordt zending dan in de betekenis van Bangkok: „de verkondiging van het bevrijdende handelen van God dat gericht is op de gehele mens. Dat moet vertaald worden i-n bevrijdende menselijke activiteiten, waarin geloof en sooiale relaties zo verbonden zijn dat de totaliteit van het mensenleven weer in zicht komt". Het was ook in Bangkok dat men meer dan ooit tot de ontdekking kwam dat vanuit dit licht allerlei vragen niet alleen door de zending op zichzelf kunnen worden beantwoord, maar dat diakonaat en organen voor ontwikkelingssamenwerking evengoed moeten worden ingeschakeld.

KENNISOVERDRACHT

Het spreekt vanzelf dat voor de Gereformeerde zending die de laatste jaren gereorganiseerd Is van provinciale zending naar een sterk gecentraliseerde zending, dezelfde vragen een rol spelen als voor de Hervormde zending. Men is Bangkok duchtig aan het uitwerken. De vraag rijst of men klaar is met zending bedrijven, daar men graag overstapt op diakonaat en ontwikkelingssamenwerking.

De vragen inzake de dialoog met de Islam komen in het Gereformeerd verslag niet aan de orde; wellicht is men er nog fe kort mee bezig om een voorlopig oordeel te geven. Uit het tweede deel van het verslag wordt duidelijk dat een groot gedeelte van de energie in beslag wordt genomen door kennisoverdracht; er zijn vele theologische en andere opleidingen

"Oriëntatie 1972-74 kan worden besteld bij het zendingscentrum, Wilhelminalaan 3 te Baarn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Bangkok spiegelt zich in Geref. Zending

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken