Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jan Willem van der Hoeven wil vastenmars houden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jan Willem van der Hoeven wil vastenmars houden

5 minuten leestijd

De bekende evangelist-predikant rev. Jan Willem van der Hoeven, die in Jeruzalem werkzaam is als bewaker van de „Tuin van het Heilige Graf" en daar tevens — clandestien — evangelisatiewerk verricht onder de Joodse bezoekers en andere Israël-toeristen, komt weer voor een tournee naar ons land. Rev. Van der Hoeven, die o.m. aan een bijbelschool in Londen studeerde en gehuwd is met een Arabische christin (Widad), is een zoon van mr. J. van der Hoeven, secretaris van H.H. Koningin Juliana.

De evangelist werkt in Israël (en vóór de vermaarde junioorlog van 1967 in het Jordaanse gedeelte van Jerusalem) onder auspiciën van de „Near East Mission", gevestigd te Baarn. Met deze geloofszending is tevens verbonden het Interkerkelijk Reveil en de Dienst aan Israël. Het werk van deze drie instanties is, zoals het blad van de zending meedeelt, „gebaseerd op het geloof, dat Nederland, indien opgewekt tot een waarachtig geloof in Jezus Christus, de Messias van Israël, zal weten een nationale roeping te hebben voor Jood en Arabier, de kinderen van Abraham, het Nabije Oosten".

REVEIL

Voor Nederland wordt sterk het accent gelegd op een geestelijke opwekking en de vorming van chr'stelijke ..basisgroepen", die op drie terreinen actief zijn: de vlakken van inspiratie, communicatie en institutie. In de recente Nieuwsbrief gaat H. Goudswaard nader in op deze basisgroepen, waarbij hij ook verwijst naar de Marienschwesternschaft in Darmstadt, de Focolare in Italië en de protestantse kloostergemeenschap van Yaizé in Frankrijk.

Rev. Van der Hoeven wil in-ons land mede zulk een reveil helpen bewerken en hij schrijft daarover o.m. het volgende;

„Al langere tijd draag ik oen last voor Nederland in het algemeen en voor Amsterdam in het bijzonder. Ik ben diep bezorgd over de situatie. Ik geloof dat — tenzij Gods aangezicht wordt gezocht in gemeenschappelijk gebed en verootmoediging — ons ]and en met name Amsterdam zeer snel geoordeeld zal worden met vreselijke catastrofen.

Ik weet mij geroepen deze zomer naar Nederland te I(omen, teneinde Amsterdam op te roepen om, als'Ninevé, alsnog de Here God te xoeken en op te roepen tot verootmoediging voor de Heer om onze lauwheid als kerk en gemeente van Jezus Christus en om ons falen als priesters voor ons land en volk.

Ik denk erover vanaf 16 juli dagelijks door de straten van Amsterdam in de verschillende wijken een vastenmars te hou'den en 's avonds daar waar een kerkgebouw of zaal beschikbaar gesteld wordt, te spreken.

Ik weet dat velen dezelfde bezorgdheid met 2ich dragen. Ik geloof dat van Godswege heel duidelijk gesteld is dat indien allen, die in Christus deze bezrgdheid op het hart gebonden is, zich [ niet gezamenlijk in Zijn naam inzetten, er geen uitredding zal zijn. Het is daarbij niet belangrijk wie het initiatief neemt; de vraag is; Hoe kunnen wij ons samen voor God verootmoedigen en afsmeken dat het oordeel over de stad en ons land nog wordt afgewend?"

CHRISTENSON

Op I juli a.s. begint tevens een interkerkelijke „reveilweek '73", eveneens uitgaande van Near East Mission ca. Men komt bijeen in Oud-Zangbergen te Huis ter Heide en zal zich buigen over het thema „het Nieuwe Leven". Een van de voornaamste sprekers zal zijn rev. Larry Christenson uit San Pedro (Californië, USA) een Lutherse voorman van de Amerikaanse charismatische beweging. Rev. Christenson zal handelen over Coiossenzen 3 vers 5 tot 17. In de Geref. Oosterkerk te Zeist zal hij zondagavond I juli om half acht voorgaan in een openingsdienst. |Iij is sinds 1960 predikant van de Trinity ÏAItheran 6hurch in San Pedro, na studies aan o.a. het Lutheran Theological Seminary m St. Pauls (Minnesota). 

BESTSELLER

De eigen gemeente van rev. Larry Christenson heeft zich de laatste jaren diepgaand bezig gehouden met een studie over de aard en de orde in het christelijke gezinsleven. Deze studie heeft een serie praktische raadgevingen opgeleverd voor de houding van het gezin in de huidige samenleving. De meer en meer veldwinnende houding van ongebondenheid en relativisme wordt bestreden met de bijbelse conceptie met bfiftrekking tot de opbouw en het aezag van het gezin. Dit resulteerde in een opwekking van het gezinsleven in tal van gezinnen die zich voor deze studie hadden ingezet. Zowel in Amerika als in Europa heeft rev. Christenson over deze opwekking tal van leaingen gehouden. Tenslotte legde hij de ervaringen vast in een boek. „The Christian Family", dat een bestseller is geworden. 

Tot ver buiten zijn gemeente spreekt rev. Christenson over het algemeen thema: „De vernieuwing van de kerk door de kracht van de Heilige Geest". Daarbij benadrukt hij de noodzakelijkheid van een gezond evenwicht tussen de charismata en de katholiciteit van de kerk en tussen de vrijheid van de Geest en de orde binnen de kerk.

Tenslotte is rev. Christenson lid het Institute for Ecumenical and Cultural Research van de St. John's University, Coilegeville, Minnesota. Een jaar lang was de sabbath onderwerp van zijn studie De resultaten werden neergelegd in het boek „A message to the Charismatic Movement".

Wie zich nader wil laten informeren over het werk van rev. Van der Hoeven en over het interkerkelijk reveil kan kosteloos het Nieuwsblad van de Near East Mission aanvragen bij Postbus 24 te Baarn, telefoon 02155-15388,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Jan Willem van der Hoeven wil vastenmars houden

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken