Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ICCC komt op voor feilloos gezag van Heilige Schrift

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ICCC komt op voor feilloos gezag van Heilige Schrift

"Letterlijke en totale inspiratie"

6 minuten leestijd

Een van de belangrijke resoluties, die het ICCC-congres te Cape May na een vrij scherp debatje aanvaardde, was die over de Heilige Schrift. Nadat er een conceptverklaring was opgesteld door een commissie, waarvan de Canadese ICCC-vice-president dr. H. C. Slade voorzitter was, ontspon zich een gesprek over de exacte formuleringen. Dr. Slade verdedigde het commissie-voorstel, maar de Nederlandse Christelijke Gereformeerde ds. B. van Smeden uit Amersfoort wilde er duidelijk in verwerkt hebben, dat de Bijbel niet direct verklaringen geeft van historische feiten.

Daarmee stond hij lijnrecht tegenover mannen als ds. Frederick Channing uit Nieuw-Zeeland. Dr. Mcintire merkte tegen ds. Van Smeden op: wat u wilt, is een andere, nieuwe, gedachte toevoegen aan de concept-verklaring. Dit moet u dan doen d.m.v. een nieuwe alinea. Een van de afgevaardigden uit Jamaica was het met de gang van het debat zo oneens, dat hij voorstelde, opnieuw de verklaring van 1968 (het zevende congres, eveneens te Cape May) te doen voorlezen en aanvaarden.
Andere woordvoeders waren o.m. zendeling dr. William LaRoy uit Brazilië en een delegatielid uit Ethiopië, die scherp uitviel tegen de Wereldbond van Bijbelgenootschappen (United Bible Societies) en de nieuwe "Common Bible" (een tegenhanger van de recente Nederlandse uitgave „Groot nieuws voor u"). In antwoord daarop deed dr. Mcintire een goed en vriendelijk woord voor de bekende Triniarian Bible Society. Na enkele kleine wijzigingen kwam tenslotte de volgende verklaring, die wij in niet-geautoriseerde vertaling laten volgen. Ze luidt:

INSPIRATIE
„Naast andere eveneens Bijbelse waarheden geloven en handhaven wij de Goddelijke, letterlijke en volledige inspiratie van de H. Schriften in hun oorspronkelijke talen, als gevolg hiervan hun onmogelijkheid tot dwalen en hun onfeilbaarheid en, als het Woord van God, de hoogste en laatste autoriteit in geloof en leven". Hoewel de Bijbel geschreven werd door mensen, die gedreven werden door de H. Geest en vertaald is en gepredikt wordt door mensen, geloven wij dat de Bijbel het Woord van God is. In dit boek openbaart God op onfeilbare wijze Zichzelf en Zijn werken voor onze verlossing. In het Oude Testament wisten de proferen, dat zij Gods eigen woorden verklaarden. Zij bevestigden „De Heere heeft tot mij gesproken", „zo zegt de HEERE" en „Ik hoorde het woord van Eén. Die sprak". In het Nieuwe Testament zegt Jezus „De Schrift kan niet verbroken worden" (Joh. 10 vers 35) en in 2 Petrus l lezen wij, dat „geen profetie is van eigen uitlegging" en in 2 Timotheus 3 „alle Schrift is van God ingegeven".

CANONIEK
De kerken der Reformatie beleden, dat zij de boeken van de Bijbel aanvaardden als heilig en canoniek en zij erkenden, dat deze Boeken de enige regel en gids voor hun geloof waren. Zo verwerpen en veroordelen wii alle pogingen van onze dagen om de Bijbel tot een menselijk boek te maken, een boek, waarin allerlei mensen hun kijk en verklaringen geven op oorsprong van het menselijke geslacht en de uitleg van Gods liefde. Ook verwerpen wij de inspanningen van mensen om de historische gebeurtenissen van de Schrift te vermenselijken of te ontkennen. Want als dat het geval zou zijn, dat zou niet de Wijsheid Gods de norm voor denken en onderwijzen zijn, maar de menselijke wetenschap.

OPROEP
Op die wijze zou het geheimenis der Goddelijkheid nooit bekend zijn geworden (1 Timoth. 3 vers 16) en de lezer zou nooit de verlossing kennen, zoals die geopenbaard is in Christus door het geloof.
Daarom roepen wij in deze dagen van wijdverbreide afvalligheid alle waarachtige gelovigen op om volgens hun verantwoordelijkheid, de Heilige Schrift als het ware en onfeilbare Woord van God te bewaren hoog te houden en te verkondigen. En wij waarschuwen hen en vermanen hen op te houden met het gebruik van nieuwe Bijbelvertalingen zoals „Common Bible", die twijfels zaaien in de geesten der gelovigen en die veelal ook de apokriefe boeken bevatten.

Wij doen een beroep op al die christenen, die niet deel uitmaken van de ICCC om hun banden los te maken van hen, die leringen verspreiden in strijd met de H. Schrift en zich niet aan het gezag van de Bijbel onderwerpen".

Tot zover de verklaring over het Schriftgezag, aanvaard op het ICCC-congres in Cape May.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

ICCC komt op voor feilloos gezag van Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken