Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In ons land strenge controle op gebruik verboden preparaten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In ons land strenge controle op gebruik verboden preparaten

BELGISCHE CONSUMENTENBOND: VLEES ETEN IS ONGEZOND

7 minuten leestijd

In België is nogal beroering ontstaan door een publiliatie van de Belgisclie verbruiliersunie, de consumentenorganisatie bij onze zuiderburen. In het jongste nummer van hun blad ..„Testaankoop" wordt gezegd dat alle op de markt gebrachte vleessoorten voor de gezondheid schadelijke bestanddelen bevatten. De consumentenorganisatie raadt de verbruikers aaJa zo min mogelijk vlees te eten en de verminderde consumptie zo veel mogelijk te variëren.

Kalfsvlees zo wordt gezegd moet men voorlopig maar helemaal niet meer eten, want dat is het gevaarlijkste vlees dat bestaat. Men stelt, dat het gebruik van hormonen bij de fokkerij v an kalveren algemeen is.

Wat rundvlees betreft geeft irfen de voorkeur aan het gebruik van mannelijke hormonen. Bovendien wordt op het eind van de fokiperiode gebruik van MTU aangeraden een produkt dat de werking van de schildklier remt. Dit produkt gebruikt men vooral om zogenaamde „reform-koeien" te maken. Bij de mens wordt door het eten van dit vlees de werking van de schildklier geremd.

Bij de varkensfokkerij is het gebruik van anti-biotica algemeen. Het voedsel van de dieren wordt er sneller door in vlees omgezet. De anti-biotica stapelen zich vooral op in lever en nieren, van de dieren. Tot voor kort werden er weinig hormonen gebruikt in de varkensfokkerij, maar die mooie tijd is nu voorbij, aldus „Test-aankoop". In België heeft men al gevallen ontdekt van kunstmatige castratie bij mannelijke zwijnen, veroorzaakt door het toedienen van vrouwelijike hormonen.

Gedurende jaren heeft men dysenterie bij varkens bestreden door aan het voedermeel arsenicum toe te voegen. Dat was wel verboden, maar het werd op grote schaal gedaan. Soms kwam het zo geconcentreerd voor dat de dieren er door vergiftigd werden. Tegenwoordig wenkt men met een nieuw medicijn, carbadox, dat de fabrikant in zulke doses in zijn veevoeder doet dat die doses in Frankrijk (door dezelfde fabrikant) als therapeutisch worden voorgesteld.

Het blad van de Belgische verbruikersunie stelt, dat het binnenkrijgen van hormonen gevaarlijk is voor de mens. Sommige gebruikte preparaten zouden ook kahkerverwekkend zijn. Alleen het paard is nog aan de industrialisatie van de vleesproduktie ontsnapt zo stelt „Test-aankoop"

NEDERLANDSE REACTIE

Natuurlijk heeft de Belgische publikatie ook in Nederland de nodige aandacht getrokken. Zoals bekend is in ons land de zg. bio-industrie, de niet grondgebonden produiktie van varkens, kalveren en kippen steiik ontwikkeld. Wij hebben een grote export opgebouwd in deze produkten, die voor talrijke, ook kleine boeren, een goede bestaansbron vormen.

Het is dan ook geen wonder, dat het Nederlandse ministerie van Landbouw bijzonder snel heeft gereageerd op de Belgische beschuldiging. Het ministerie ziet geen enkele bezorgdheid ten aanzien van de kwaliteit van het Nederlandse vlees. Er bestaan in ons land bijzonder strenge bepalingen tegen schadelijk gebruik van anti-biotica en hormonen in de veehouderij en ook in de pluimveehouderij. Natuurlijk zal er clandestien wel eens wat gebeuren, maar men is door schade en schande echt wel wijs geworden. Met die schade en schande wordt dan bedoeld de hormonengeschiedenis die een aantal jaren geleden een enorme klap aan onze kalverexport toebracht. De controle-instellingen zijn erg fel op de kleine groep overtreders. Nederland heeft reeds sedert 1964 een anti-bioticawet.

Aan de dieren mogen alleen anti-biotica worden toegediend door een dierenarts, als daar een diergeneeskundige noodzaak voor bestaat. Het gebruik van groeirhormonen is in ons land ten enenmale verboden.

DUBBELE CONTROLE

Het vlees, dat voor onze binnenlandse markt is bestemd, wordt door twee instanties bekeken: de algemene inspectiedienst van het ministerie vah Landbouw en de Keuringsdienst van waren. Ook het voor export bestemde vlees wordt dubbel gekeurd. Dat gebeurt namelijk hier in Nederland, maar ook het ontvangende land controleert het vlees nog eens. 99

„Daarnaast is het noodzakelijk", zo heet het in het officiële NKV-orgaan Ruim Zicht, „dat de overheid over meer mogelijkheden gaat beschikken om eventuele dreigende overspanningshaarden te bestrijden. Al te lang zijn investeringsbeslissingen ten onrechte beschouwd als behorend tot het zuivere private domein van particuliere ondernemers. Ook deze beslissingen moeten volgens de vakbeweging gebracht worden binnen het veld, waarmee — op grond van maatschappelijke overwegingen — het politieke afwegings- en besluitvormingsproces plaatsvindt", aldus het NKV.

In de voorstellen van oud-minister Langman ligt het zwaartepunt van de selectieve investeringsregeling op het heffen van een extra belasting op gebouwen en onroerende installaties. In bepaalde knelgebieden in het westen kunnen deze heffingen worden aangevuld met een vergunningenbeleid.

De SER heeft eind juni een advies over dit — momenteel nog bij de Tweede Kamer liggende wetsvoorstel uitgebracht. In die aanbeveling is uitdrukkelijk gekozen voor een andere volgorde wat de instrumenten (heffingen of vergunningen) betreft. Het voornaamste middel ter beïnvloeding van de investeringen acht de SER een syteem van vergunningen. meer greep op de ontwikkeling", menen SER en vakbeweging. „Bovendien kan op die manier beter rekening worden gehouden met de uiteenlopende feitelijke betekenis van investeringen van gelijke omvang en de gevolgen daarvan voor het milieu en de arbeidsmarkt. Tenslotte biedt het vergunningenstelsel het voordeel dat in het overleg tussen de overheid en het betrokken bedrijf aanpassing van een investeringsproject mogelijk is aan de nog te hanteren beoordelingscriteria".

Voor zover heffingen zullen plaatshebben pleiten SER en vakbeweging voor „de nodige voorzichtigheid". Het heffiragspercentage zou niet hoger mogen zijn dan zo'n 20 pet. Dat is de helft van wat in het wetsvoorstel wordt voorgesteld. „De opbrengst van de heffing moet worden gebruikt voor een verbetering van het leefklimaat in hef westen en voor een versterking van het stimuleringsbeleid ten gunste van de zwatoke regio's."

Deze mededelingen heeft de heer JL, Westhoff, hoofdinspecteur-directeur van het Gewestelijk arbeidsbureau in Den Haag, dinsdag gedaan tijdens de maandelijkse persconferentie over de arbeidssituatie in Zuid-Holland

Van het totale werkgelegenheidsprogramma is 200 miljoen gulden bestemd voor werkverruimende maatregelen, 25 miljoen voor de scholinig, 15 miljoen voor plaatsingsbevorderende maatregelen en 10 miljoen voor uitvoering en reseaiTch. In de provin,-ie Zuid-Holland is voor het gewest Rotterdam 30 miljoen gulden uitgetroklcen. voor het gewest Den Haag 25 miljoen en voor het gewest Leiden 10 miljoen. Het gewest Oen Haag zal met de 25 miljoen gulden 300 tot 500 werklozen aan werk kunnen helpen, „bijvoorbeeld voor do aanleg van. parkeerteirreinen"

WERKLOOSHEID

De wenltloosheid in Zuid-Holland is in dte maand juni gedaald met 797 tot 18.262. Deze teoiuiggang is een gevolg van seizoeninvloeden, maar in vorgelijkinig met voriig jaar groter. De ambeddisresea-ve is het sterkst gedaald in de sector bouw (259). Volgens de heer Westhoff is-er een trenid waar te nemen dat de duur van de werkloosheid toeneemt met name is dit het geval in Zuid-Holland.

In de maand juni 1^ in het gewest Den Haag de geregistreerde arbeidsreserve gedaald van 5216 naar 5138 bij de mannen. Volgenis het GAB zal diit aantal wel het laagste worden van 1973. Bij de vrouwen iis de arbeidereserve gestegen van 1273 naar 1284.

MAMA IN HOER VAN HOllAND

Een man in Hoek van Holland heeft woensdagmongen zijn zoontje gewurgd en vervolgaiB zijn huis in brand gestoken. Daarna heeft hij zich vrijwilliiig bij de politie gem'eild. De Rotterdamse recherche heeft het onderzoek in handen.

Nadat de man — de 35-jarige S. van A. — zijn achtjarige zoontje had ge' wu'rgd stak hij met behulp van spiritus zijn huSs in brand. Volgens de politie dJeed hij dit om ook zijn vrouw (35) en zijn 3-jarig dochtertje om het leven te brengen. De vrouw en het kind konden nog niet op tijd het brandende huis verlaten.

Van A. meldde zich later bij de politie in Monster. Over het motief valt nog niets met zelcerheid te zesgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

In ons land strenge controle op gebruik verboden preparaten

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken