Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wegvervoerders ongerust over ritmachtigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wegvervoerders ongerust over ritmachtigingen

Ontwikkeling beroepsgoederenvervoer in het slop

5 minuten leestijd

Zowel de voorzitter van de raad van beheer van de Stichting Nederlandsch Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), de heer E. van Donkelaar, als de voorzitter van de Commissie grensoverschrijdend beroepsvervoer van de NIWO, r. C. S. H. van Lokhorst, hebben woensdag in Arnhem hun ongerustheid uitgesproken over de toekomst van het Nederlandse beroepsgoederenvervoer over de weg op Duitsland als gevolg van het Duitse contingenteringssysteem. Zij hebben dit gedaan op de jaarvergadering van vergunninghouders van de stichting NIWO.

prestaties maatgevend z.ijn.

Sprekende over de Duitse ritmachtigingen was vervolgens mr. Van Lokhorst van mening, dat gezien de starre houding van de Duitse overheid tot nu toe de commissie de toekomst met zorg tegemoet ziet.

Over de Franse „autorisaties" van de verschillende contingenten, die tot krapte leidt, merkte hij op, dat deze situatie ook voor het .jaar 1973 ongewijzigd is. ' Ondanks grote inspanningen van Nederlandse zijde werd ook voor dit jaar slechts een zeer geringe verruiming van het contingent verkregen.

Was de heer Van Donkelaar van oordeel, dat het afsnijden van iedere uilbreidingsmogelijkheid een ernstige schadepost inhoudt voor de Nederlandse ondernemers en de Nederlandse economie, mr. Van Lokhorst merkte op, dat wanneer per 1 oktober a.s. het contingent Duitse ritnKich;ii;:ngen niet aanzienlijk is uitgebreid er rekening mee moet worden gehouden, dat ook het komende jaar aan een systeem van ril machtigingen niet kan worden ontkomen.

De heer Van Donkelaar had de moeilijkheden met de Duitse ritmachtigingen besproken en daarbij opgemerkt, dat het na maart van dit jaar niet meer mogelijk is geweest uitbreiding te geven aan het wegvervoer op en via Duitslrmd, ondanks de stijgende vraag naar de diensten van de Nederlandse nndemeraers.

TRANSITO

Binnen een betrekkelijk klein aantal jaren «ijn de Nederlandse wegvervoerondernemers en hun verladers nu bij herhaling geconfronteerd met de hadeh"ge gevolgen welke de in Europa nog steeds geldende contigenteringssystemen kunnen hebben. Niet alleen bij het vervoer op Duitsland, ook bij dat op Fra'nkrijk wordt de natuurlijke uitbreiding van het Nederlandse wegvervoer in meer of minder sterke mate onmoge-' lijk gemaakt. Aangezien het transitovervoer zowel door Duitsland als door Frankrijk aan vergunningen onderhevig is, betekent deze situatie.dat ih feite de ministers van verkeer van Duitsland en Frankrijk beslissen over de uitbreiding en ontwikkeling van het Nederlandse internationale wegvervoer.

Hij achtte het ook in hoge mate te betreuren, dat ondanks het feit dat het EEG-verdrag nu , al sinds 1958 van kracht is, op het gebied van vrijmatking ,van het vervoer zo weinig vordfefiiigen zijn gemaakt.

Wijzende op de handelsuitwisselirag tussen Nederland en Duitsland van meer dan veertig miljard gulden noemde hij het onbegrijpelijk, dat onder dergelijke omstandigheden het wegvervoer, dat toch een noodzakelijke voorwaarde voor een voortgaande uitbreiding van de handelsuitwisseling is, nog steeds niet in staat wordt gesteld zich aan te passen aan de vraag naar vervoergelegenheid, zoals die bij de verladers leeft.

BEPERKING

Ook uitte hij ernstige bezwaren tegen de voorgestelde Europese capaciteitsregeling, die door de Europese Commissie is gegrond op een contingent. Deze kunstmatige beperking wijst het Nederlandse wegvervoerbedrijfsleven af, verklaarde hij. hij. Het aantal vergunningen, dat Nederland krijgt toegewezen wordt bepaald door de ministerraad, waarin Nederland slechts een zeer gering aantal stemmen heeft. Zou uit een dergelijke procedure geen schi de voor 't Nederlandse wegvervoer kun

SPAxNJE
ne'n voortvloeien, vroeg hij zich af. Hij zette uiteen, dat ons land het niet eens is met het uitgangspunt voor deze regeling, waarbij niet het tussen derde-landen verrichte vervoer, maar de ton/km

Afgezien van Zuid-Slavië heeft het vervoer op de andere landen volgens mr. Van Lokhorst geen al te grole problemen, maar wel achtte hij het noodzakelijk de ontwikkeling van het ver•k Stranden op weg naar Duitse grens? DRS. WESTERTERP voer op S.panje nauwkeurig te volgen. Immers aan het einde van het vorig jaar kon aan een aantal aanvragen om Spaanse vergunningen niet worden voldaan, omdat het contingent was uitgeput.

De directeur van de stichting NIWO, de heer E. W.F. Verbeek, heeft tenslotte nog opgemerkt, dat het totale Nederlandse grensoverschrijdende vervoer, behalve op België, in totaal met 20 pet. ten opzichte van 1971 is toegenomen.

Het vervoer op Duitsland maakt ongeveer 77 pet. van het totale grensoverschrijdende vervoer uit,' dat op Frankrijk ruim' 12 pet. van het totaal, en dat op alle overige landen tezamen iets meer dan tien procent.

VERVALSING

Volgens de Duitse visie zou de toeneming van het door Nederlandse ondernemers verrichte vervoer op Duitsland (13.6 ton van de totale 17,7 ton; een toeneming in in 1972 van 18 pet. vergeleken met 19971) en de geconstateerde terugloop in het vervoer van Duitse wegvervoerder.s veroorzaakt worden door concurrentievervalsing ten nadele van laatstgenoemden, in het bijzonder door de zeer hoge fiscale lasten in Duitsland, vergeleken met de andere EEG-landen.

De heer Verbeek achtte het mogelijk, dat hier 'n grond van waarheid in schuilt alhoewel er geen bewijs voor wordt geleverd. Zou volgens hem niet eerdec gedacht moeten worden aan verschillen in groei van de Nederlandse en Duitse ondernemingen in het grensoverschrijdend wegvervoer. Indien de Duitse visie juist zou zijn, zou het dan niet waarschijnlijker zijn geweest, dat de procentuele vervoerstoename op Duitsland hoger geweest zou zijn dan die op andere (34 procent) landen, vroeg de heer Verbeek zich at, daaraan toevoegend: dit wordt nu door de feiten gelogenstraft. RoggehaiMwa, 'die door eei> warm zomerbriesje worden bewogen lot wuiven: een boerderijtje, bereikbaar via het paadje door het koren, dat is Twente, een stuk land nog niet ontdekt door de naar schone lucht happende stadsmens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Wegvervoerders ongerust over ritmachtigingen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken