Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

SER: GRENZEN AAN HOGERE UITGAVEN COLLECTIEVE SECTOR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SER: GRENZEN AAN HOGERE UITGAVEN COLLECTIEVE SECTOR

4 minuten leestijd

DEN HAAG — De mate van de huidige inflatie van lonen en prijzen, de omvang van de werkloosheid, het verloop der bedrijfsinvesteringen en de financiering van de collectieve sector worden in het concept-halfjaarlijkse rapport dat de Sociaal-Economische Raad vandaag bespreekt, de vier knelpunten genoemd die duidelijk zijn.In het door de commissie ontwikkeling nationale economie van de raadopgestelde, aan de hand van het door de werkgroep Schouten voorbereide,concept-rapport wordt als wezenlijk element ter wegneming van die vier knelpuntengezien: overeenstemming over de noodzaak van het terugdringen derinflatoire ontwikkeling tussen de belangengroepen in en buiten het bedrijfslevenen het leveren van een bijdrage aan dat terugdringen door elk van diegroepen.

De commissie-ONE zegt in haar concept-rapport over de vier knelpunten onder meer dat het, wat de bestrijding der inflatie aangaat, conjunctureel gezien gewenst is de loonkostenontwikkeling in ons land die in het buitenland met enige vertraging te laten volgen. De vraag of, en in hoeverre, de loonkosten per eenheid produkt in ons land zouden moeten achterblijven bij die in het concurrerend buitenland, acht de commissie moeilijk te beantwoorden. Wel vindt de commissie het gewenst dat, naast de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit, bij de afspraken die in de loop van 1973 zullen worden gemaakt over de lonen voor 1974 als een der uitgangspunten wordt aanvaard de relatie tussen de binnen- en buitenlandse loonkostenontwikkeling. De commissie meent dat nader zou moeten worden bezien welke methode zich het beste daartoe leent.
Globale berekeningen op basis van de huidige gegevens duiden op een loonstijging die anderhalf a twee procent lager uitkomt dan de twaalf procent die het CPB gemiddeld voor 1974 en 1975 heeft geraamd, aldus de commissie.
De commissie-ONE merkt, wat de bedrijfsinvesteringen betreft, onder meer op dat het rendement op het geïnvesteerde bedrijfsvermogen sedert halverwege de een vijftig een duidelijk neergaande tendentie blijkt te vertonen. Ook wanneer het zgn „overig inkomen" wordt uitgedrukt in een percentage van de toegevoegde waarde van bedrijven.
Ondanks een rendementsdaling vertoont de investeringsquote van bedrijven (excl. woningen) gedurende een groot deel der beschouwde periode (1948 t/m 1971, red. ANP) nog een licht stijgende lijn. Sedert omstreeks 1968 is er echter een omslag waarneembaar.
Te zamen met de meer kapitaalintensieve investeringen resulteerde deze ontwikkeling in een vermindering van de werkgelegenheid a 1970. Ook andere factoren hebben geleid tot een grotere structurele werkloosheid.

WERKLOOSHEID
Kon deze gang van zaken in het licht van de grote krapte op de arbeidsmarkt aanvankelijk nog worden aanvaard, dit is niet meer het geval voor 1972 en het eerste halfjaar van 1973 gerealiseerde werkloosheidscijfer en de ramingen voor de komende twee en een half jaar. Een werkloosheidscijfer van meer dan honderdduizend is bepaald te hoog, aldus de commissie.
Een evenwichtig beleid voor de loon-en prijsontwikkeling in de komende jaren lijkt de commissie slechts mogelijk wanneer er per saldo een reële verbetering van de inkomenspositie van de economisch actieven uit voortvloeit. Dit betekent dat er zekere grenzen zijn gesteld aan de mogelijke uitbreiding van de collectieve sector.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

SER: GRENZEN AAN HOGERE UITGAVEN COLLECTIEVE SECTOR

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken