Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bezoek Initiatief-Baptisten is gevaarlijk voor de betrokken personen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bezoek Initiatief-Baptisten is gevaarlijk voor de betrokken personen

Dr. A. v. d. Heuvel contra kritiek:

7 minuten leestijd

(Van onze redacteur kerknieuws) Zoals men weet heeft een delegatie van de Nederlandse Raad van Kerken enkele weken geleden een werkbezoek gebracht aan de Sovjet-Unie, o.a. om daar gesprekken te hebben met de officiële Orthodoxe en Baptisten-kerkleiders. Eén van de reisgenoten van dr. Albert van den Heuvel, secretaris-generaal der Ned. Hervormde Kerk, wordt de „ondergrondse kerk" alom vermaardheid geniet.Hij was de man, die op de persconferentie bij de terugkeer van de delegatie weigerde in te gaan op vragen van één onzer redacteuren ten aanzien van deze veelal afgescheiden Baptisten. Uit niets bleek, dat de Hervormde kerkleider contact gezocht heeft met deze initiatief-Baptisten e.d., terwijl hij wel nachtelijke bezoeken aflegde bij linkse anti-Sovjet-dissidenten als Andrej Sacharov („de vader van de Russische atoombom") en de Joodse geleerde Levitsj.

Nu zou men zich in gemoede kunnen afvragen — en ds A. Vroegindeweij in het (Hervormde) Gereformeerde Weekblad heeft het zich min of meer afgevraagd — waarom deze vertegenwoordiger van een kerk zich met allerlei zaken (b)lijkt te bemoeien, waarmee hij als kerkelijk afgevaardigde niet — althans niet direkt — te maken heeft. Hij tracht zijn publiek duidelijk te maken, dat hij heel simpel aan de adressen van deze dissidenten kon komen door ze namelijk op te zoeken in de telefoongids.

Adressen
Welnu, het was nog simpeler, adressen van „Initiatief-Baptisten" en hunfamilieleden te bemachtigen. Zonodig had Van den Heuvel er van ons vele tientallen kunnen krijgen uit het Bulletin van de Raad van Verwanten van gevangen Baptisten. Of deze adressen (van bijv. de families Vins, Krioetsjkow, Skripnikow etc.) ook in de agenda van Van den Heuvel staan weten wij niet; wij hopen het alleen maar. Het moet dan maar spoedig blijken, uit bijv. het Hervormd persbulletin.
Daarin lezen we echter thans wel wat anders. Van den Heuvel heeft — mogelijk om kritiek van bepaalde zijde op zijn gedragingen in Rusland alvast de mond te snoeren — een handigheidje bedacht om uit te leggen, waarom hij blijkbaar geen bezoek bracht aan ondergrondse christenen.

Twee groepen
Er zijn namelijk volgens hem twee groepen dissidenten en nu is het — toevallig? — juist zo, dat bezoeken aan de ene groep bezwaar voor de desbetreffende personen kan opleveren. Het zal niemand verbazen, dat — opnieuw: toevallig? — tot deze groep juist de Initiatief-Baptisten behoren, die nogal eens achter de tralies belanden. De passages hierover in het weekbulletin van het Hervormd persbureau luiden als volgt:
„De eerste groep vormen zij die in gevaar worden gebracht door buitenlandse bezoeken, omdat ze heimelijk en tegen de wet bij elkaar komen. Hieronder kunnen de niet officiële — dus niet-geregisteerde — Baptistengroepen, de zogenaamde Initiativniki, worden gerekend.
Dan zijn er de dissidenten die juist beschermd worden voor buitenlandse bezoeken, dat de Russische autoriteiten dan weten dat zij bekend zijn in het buitenland. Deze mensen leven wettelijk volgens de regels. Het is een kleine groep. Met enkele van hen had Van den Heuvel nachtelijke gesprekken, omdat hij overdag en 's avonds geen tijd over had door het officiële bezoekprogramma." aldus het bulletin.

Zuid-Afrika
Als het niet om een uitermate trieste zaak ging zouden wij deze spitse vondst van Van den Heuvel wellicht bewonderen. Thans hebben wij weinig waardering voor zulk een al te doorzichtige „verklaring". Overigens hopen wij van harte, het ditmaal bij het verkeerde eind te hebben in die zin, dat ds. Van den Heuvel ook een aantal „onwettige" Baptisten een hart onder de riem gestoken heeft en hen heeft bemoedigd en steun toegezegd namens zijn kerk en vele landgenoten. Nogmaals; daarvan wilden wij dan wel gaarne iets vernemen.
We vernamen wel iets anders, iets wat van weinig genuanceerd denken getuigt, maar wel van moderne heksenjacht. De heks van Van den Heuvel heet ditmaal, zoals vele malen voor andere kerkleiders, „Zuid-Afrika". Immers, in een eerste balans van genoemde secretaris-generaal over Rusland in het weekblad „Hervormd Nederland" (van 4 augustus) heet het onder meer:

Vertekend beeld
„Tijdens ons bezoek had ik meermalen het tragische gevoel, dat de Sowjet-unie erg lijkt op Zuid-Afrika, dat toch in zoveel opzichten het tegendeel van dit land is.
Ook hier apartheid, dat wil zeggen Orthodoxen, Baptisten, vrije groepen, groepen, die van elkaar niets weten. Dissidenten en Joden kennen elkaar helemaal niet, hebben nauwelijks contact en leven dan nog met een vertekend beeld van elkaar.
Ook hier een maatschappij waarin de angst voor initiatief domineert. Ook hier een kleine minderheid, die de meerderheid er onder houdt met vaak cynische middelen." Tot zover dit citaat. Laten wij nu in onze onnozelheid nog altijd gedacht hebben, dat heel wat christenen en niet-christenen toch liever in Zuid-Afrika zouden leven en werken dan in de hedendaagse rode heilstaat, die men Sovjet-Unie noemt. Maar wij hebben natuurlijk geen nachtelijk informanten bezocht en spreken derhalve evenmin met kennis van zaken.
Wanneer echter krijgt dr. Van den Heuvel een uitnodiging om zich voluit in zegge TIEN dagen te laten oriënteren in 't land van Vorster en zijn blanke en zwarte broeders? Wij vrezen, dat zijn kansen op zo'n rondreis thans wel verkeken zijn. Dat heeft het „voordeel", dat hij nu, ongehinderd door eigen ervaring, zijn kritiek ten voordele van één en ten nadele van de ander kan (blijven) uiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 6 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Bezoek Initiatief-Baptisten is gevaarlijk voor de betrokken personen

Bekijk de hele uitgave van maandag 6 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken