Bekijk het origineel

Metaalwerkgevers bekritiseren NKV

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Metaalwerkgevers bekritiseren NKV

Wegens nieUtekenen cao

3 minuten leestijd

In de krikig van de metaalwerkgevers zal men zich binnenkort beraden over de houding van de industriebond NKV. Deze bond heeft, zoals op 8 juni jl. al is bericht, besloten de cao voor de metaalindustrie (groot-metaal) niet te zullen tekenen. Deze bond is het niet eens met een deel van de tekst in die cao.

Het conitroversiële punt was de vraag, aldus de federatie metaal- en elektrotechnische industrie (FME) in haar blad Metalectro Visie, wat er per 31 december met de prijscompensatie moet gebeuren als de studie over de werking van het mechanisme van de prijsindex niet tijdig voor 31 december a.s. gereed zou zijn.

De werkgevers meenden en menen dat volgens de basisafspraak tussen de industriële werkgevers en de dagelijkse besturen van de drie industriebonden in dat geval volledige prijscompensatie over de afgelopen twaalf maanden dient te worden gegeven. De industriebond NKV interpreteerde die afspraak echter zo dat er volgens het oude systeem — dus uitsluitend over de laatste zes maanden — zou moeten worden gecompenseerd.

Op 28 juni hebben de vertegenwoordigers van de andere twee industriebonden en van de twee beambtenbonden hun handtekening onder de cao gezet. De industriebond NKV was daartoe niet bereid zolang de controversiële passage niet werd gewijzigd.

Dit betekent echter niet, zo voegde men er, volgens FME, aan toe dat de bond zich daarmee ook distantieert van de overige bepalingen van de cao. Aan de uitvoering daarvan wil men loyaal meewerken. Van de werkgevers wordt gevraagd zich even loyaal tegenover de bond op te stellen.

De FME herinnert eraan dat de industriebond NW begin 1972 heeft geweigerd het contract te aanvaarden, in dat geval was er echter geen sprake van dat de bond medewenking aan de uitvoering van een belangrijk deel van de cao wilde verlenen: hij wees het contract in zijn geheel af.

De industriebond NKV heeft thans een geheel andere situatie geschapen, de redenering van deze bond luidt blijkbaar als volgt: „Formeel zijn we niet aan de cao gebonden, maar dat behoeft informeel geen consequenties te hebben. Wij spreken eenvoudig met de werkgevers af dat wij op dat ene punt na — doen alsof we de cao wel hebben getekend".

In deze gedachtengang, aldus de FME, zouden bepalingen over b.v. faciliteiten voor vakverenigingen in het bedrijf en over de werkgeversbijdrage ook moeten worden toegepast ten aanzien van (leden van de) industriebond NKV.

PRECEDENT

Het aanvaarden van deze redenering zou een precedent kunnen scheppen waarvoor de werkgevers bijzonder huiverig zijn: in de toekomst zou iedere vakvereniging alleen nog die cao-bepalingen behoeven te accepteren die zij aanvaardbaar acht en die bepalingen kunnen afwijzen die in haar oog minder aantrekiselijk zijn. Zo'n cao zou naar het inzicht van de FME geen enkele waarde meer hebben.

In het beraad van de metaalwerkgevers zal deze overweging stellig sterk meespelen, zo besluit de FME.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Metaalwerkgevers bekritiseren NKV

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken