Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nationale dank-, vast- en bededagen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nationale dank-, vast- en bededagen

4 minuten leestijd

Genoeg. Door de gunstige uitslag van de zeeslag bij Kijkduin gaf God uitkomst voor onze benauwde provinciën. Het verloop van de strijd is ons prachtig verteld ih het RD van 18 juni j.l. Nogmaals wekken wij op tot een bezoek aan het Helders marinemuseum, dat tot 30 september a.s. een expositie wijdt aan deze zeeslag. Opgemerkt zij nog hoe de bevolking van de kuststrook in die jaren tijd, als zij de donder van het scheepsgeschut hoorde, in de kerken samenstroomde om God om een gunstige uitslag van de slag te smeken. In Huisduinen stond in die tijd ds. Salomon van Til, onder ons geen onbekende. Schrijver dezes herinnert zich althans dat hij destijds in de Oud Ger. Gemeente in Hilversum preken van deze leraar heeft gehoord in de leesdiensten. Welnu, vanaf de duinen heeft ds. Van Til op die gedenkwaardige 21e augustus met zijn gemeentenaren de slag gadegeslagen, en ter plaatse is hij de gemeente voorgegaan in gebed.

Aan dit voorval herinnert sedert enige weken een bronzen gedenkplaat in de gevel van het N.H. kerkje in Huisduinen.

Teneinde te illustreren hoe onze hoogste regering in die tijd ons volk aansprak, volgt hier tenslotte nog de tekst van de resolutie van de Staten Generaal waarbij zij, na de zeeslagen bij Schoonevelt en in de wetenschap dat weldra de definitieve slag zou plaats vinden, de bevolking opriepen tot een nationale dank-, vast- en bededag, te houden op 5 juli 1673.

Erentfeste, wijze, voorzienige, zeer discrete Heren, Nademaal het God de Heere almachtig belieft heeft, uit Zijner majesteyts oneyndelyke goedertierenheyt en vaderlyke barmhetigheyt, den staat dezer landen, in de tegenwoordige bekommerlyke en dangereuse conjuncturen van tijden en zaken, tegen d'opinie en de gedachte van al onze vyanden, te begenadigen met baarblykelyke hulpe en zonderlinge advantages in beide de jongst voorgevallene recontres en zeeslagen (N.l. bij Schoonevelt op 7 en 14 juni, red.) tegen verbonden vloten van de machtige koningen van Vrankrijk en Groot Brittaniën;

Zoo is ter vergadering van de Heeren Staten Generaal met onze toestemming in de name van de Heere Staten van Holland en West-Vrieslandt na rype deliberatiën hooghnodigh geoordeelt dat in plaats van de ordinaris bededagh, die gehouden zoude worden op de 5e juli eerstkomende, ten zelven dage gehouden zal worden een alMichiel Adr. De Ruyter gemene dank-, vast- en bededagh, om God den Heere almachtigh ten zelven dage van gantscher herten te danken, loven en prysen over de voorzeide baarblykelyke hulpe en sonderlinge advantages, zoo wonderbaerlyk aan ons bewees en gegeven;

En ook vieriglyk te bidden en te smeken dat Zijn goddelyke majesteyt by alle voorvallen Zynen zegen over 's Lands vloot genadglyk gelieve te continueren en daar benevens de wapenen van den Staet ook te land voorspoedigh en victorieus te maken, tot restauratie van de vervallene zaken en tot dien eynde Zijne Hoogheydt den Prince van Orange voor alle gevaar en onheil te beschutten, te beschermen en te bewaren, ook hem by continuatie te begaven met den Geest van wysheyt, voorzichtigheydt, dapperheydt en kloekmoedigheydt, in alle 't gene Zyne Hoogheydt ten dienste van ons algemeen lieve Vaderlandt en tot restauratie als voren al bereyts heeft, aangevangen of nog verder zal komen te ondernemen. En eyndelyk, dat Zijne goddelyke majesteyt de herten van de hoogstgemelde koningen van Vrankryk en Groot-Brittanniën en hare geallieerden die met haer tegelyk vyantlyk tegens dese Staet ageren, tot gedachten van vrede wille disponeren, en ons alsoo wederomme zegenen met een eerlyken, bestendigen, vasten en versekerden vrede, alles tot grootmakinge van Zyn heyligen Naem, voortplantinge van de ware Christelyke Gereformeerde Religie, herstellinge van deselve daar waar die door de tegenwoordige droevige lant- en luydenverdervende oorlogh verstoort is (denk hier aan het door de Fransen bezet gebied; in de Domkerk in Utrecht werd weer de mis opgedragen, red.), conservatie van onse zoo diere gekochte vryheyt en onzer aller zielen zaligheyt.

Begeren derhalve dat U.E. de voorseyde dank-, vast- en bededagh binnen de stadt... (hier werd de naam van de desbetreffende stad ingevuld)... tydig sullen doen publiceröi tegens de voorsz. 5e july 1673 ter plaetse daar men gewoon is publicatie te doen, doende daervan mede advertentie aan de Fransche en Engelsche kerken aldaer sijnde. Waertoe ons verlatende enz.

Ter ordonnantie van de gecommiteerde raden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Nationale dank-, vast- en bededagen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken