Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Service in de trein is niet eenvoudig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Service in de trein is niet eenvoudig

4,5 MILJOEN KOPPEN KOFFIE PER JAAR

5 minuten leestijd

Bet is duidelijk, dat de Nederlandse Spoorwegen naar alle wapens moeten grijpen om het openbaar vervoer zoveel mogelijk te stimuleren. Meer reizigers betekent immers meer inkomsten, waardoor ook weer meer service kan worden verleend.

De N.S. richt zich daarbij op twee groepen. De ene groep bezit zelf een auto en zal dan alleen geen gebruik van het eigen bezit maken als een alternatieve vorm hem meer voordelen biedt. De andere groep vinden we bij mensen die niet zoveel reizen, maar die men op allerlei manieren voor het reizen per trein tracht te winnen.

Wat de groep van de autobezitters betreft, het valt te verwachten, dat alleen bepaalde overheidsmaatregelen een nieuwe grote doorbraak van eigen naar openbaar vervoer kunnen veroorzaken. Met het oog op de leefbaarheid van ons land in . de toekomst zullen door de overheid zeker nog wel maatregelen worden getroffen om het autogebruik af te remmen. Men kan daarbij denken aan nog hogere lasten va» de auto, maar ook aan het afsluiten van stadscentra.

Wat het stimuleren van het openbaar vervoer voor minder „reisbewuste" groepen betreft, hier wordt reeds hard aan gewerkt. Denk maar aan tienertours, 65-plus kaarten^ gezinstarieven enz.

PRETTIG

Belangrijk voor deelname aan het openbaar vervoer is ook of men deze votm van reizen als prettig ervaart. Voor een Nederlander is het, naast diverse andere redenen, zeker belangrijk ol er tijdens de treinreis ook een goed kopje koffie kan worden gedronken. Onlangs werd immers bekend, dat de Nederlanders de grootste koffiedrinkers van Europa zijn. Per hoofd van de bevolking verbruikten wij in 1972 niet minder dan 6,T kilo koffie. Dat betekent, dat iedere landgenoot gemiddeld vier koppen koffie per dag drinkt. In de praktijk is dat nog meer, want in de berekening zijn zelfs de baby's meegeteld. Het is begrijpelijk, dat de NS de mogelijkheid voor het gebruik van een kopje koffie en enkele andere eenvoudige eet- en drinkwaren ziet als een goede service aan het publiek.

Sedert vele jaren heeft de NS dan ook een overeenkomst met de „Compagnie Internationale des Wagons-Lits et dru Tourisme" in de wandeling „Wagon-Lits" genoemd. Deze maatschappij Ook onze grootouders stelden het op prijs om tijdens de treinreis iets te gebruiken. De reizigers waren- wel heel wat zwieriger gekleed dan nu en het restauratierijtuig leek wel een salon. tracht in de treinen enigszins tegemoet te 'komen aan de culinaire behoeften van het reizend publiek. Daartoe wordt een aantal restauratie-afdelingen geëxploiteerd, terwijl anderzijds een steward, voorzien van een „minibar" de coupe's doorgaat en zijn waren aan de reizigers aanbiedt. De cijfers wijzen wel uit, dat de reizigers deze activiteiten op prijs stellen. Per jaar worden in de treinen ongeveer 4,5 miljoen koppen koffie verkocht. De totale omzet bedraagt 14 miljoen gulden, terwijl de spoorwegsector van Wagon-Lits ongeveer 450 medewerkers heeft.

NIET EENVOUDIG

NatuurBjk is het voor Wagon-Lits niet eenvoudig om het iedere treinreiziger naar de zin te maken. Er zijn nog wel eens klachten en daarom was gisteren een aantal journalisten uitgenodigd om eens kennis te nemen van de werkwijze van Wagon-Lits en de problemen die zich daarbij, voordoen.

Wat het beroemde kopje koffie betreft: men heeft er alles aan gedaan om de gemiddelde smaak van de Nederlander zo dicht mogelijk te benaderen. Uit marktonderzoeken is gebleken, dat 71 pet. van de huisvrouwen de zogenaamde roodmerk-kwaliteit prefereert, 20 pet. gebruikt een mindere ikwaliteit, 9 pet. een duurdere kwaliteit. Uit proeven is gebleken, dat de Nederlander zijn koffie redelijk sterk wil hebben. Daarvoor is 6 gram per kopje noodzakelijk. Treinstewards hebben stringente Instructies voor het hanteren van de luiste hoeveelheden en verhoudingen. De Nederlandse huisvpouiwen maken op veel verschillende manieren de koffie drlnkklaar, het Is daardoor praktisch onmogelijk om een kopje koffie „als thuis" te serveren. Men probeert het echter wel zo smakelijk mogelijk te maken. Een handicap is daarbij ook nog, dat de kwaliteit van het water in ons land nogal uiteenloopt

BROODJE

Wat de broodjes in de trein betreft OOK hier heeft men gezocht naar het beste voor het publiek.

Tot voor kort werd met acht verschillende bakkers, verspreid over het gehele land, samengewerkt voor de leverantie van de broodjes. Om: tot een uniforme kwaliteit te komen, werd in overleg met de Meneba gezocht naar een deegsamenstelling van een broodje dat onder de niet al te gemakkelijke omstandigheden smakelijk blijft en niet uitdroogt. Meneba levert nu over het gehele land hetzelfde broodje. Het streven is er op gericht tegen de jaarwisseling in Den Bosch 5 a 6.000 broodjes per dag automatisch te snijden, te beleggen en te verpakken.

Er zal dan dus geen mensenhand meer aan te pas komen.

Tenslotte klagen de reizigers er ooJt wel eens over, dat er helemaal geen restauratiemogelijikheid in de trein is of dat het zo lang duurt eer de steward met zijn wagen langs komt. Wat het eerste betreft: dit hangt samen met de politiek van de NS om het samenstellen van de treinen zoveel mogelijk aan te passen aan de passaglersbehoefte. Daarom -worden op bepaalde trajecten buiten de spitsuren en ook wel op „rustige dagen" twee-wagenstellen gebruikt waarin echter geen restauiratiemogelijkheid is voorzien.

Dat de steward niet direct aan zijn ronde kan beginnen is eigenlijk wel duidelijk als men bedenkt, dat deze medewerker bij het begin, van zijn dienst de voorraad moet tellen, water koken, koffie zetten, minibar optuigen enz.

Het werd -ons wel duidelijk, dat Wagon-Lits, graag op een zo goed mogelijke wijze het werk wil verrichten en dat de reiziger ook kwalitatief zeker waar voor zijn geld krijgt. Het verlenen van service moet echter ook verantwoord te exploiteren zijn. Daarom geldt ook hier dat bij een verdere toename van het aantal treinreizigers in de toekomst ook de service van Wagon-Lits verder kan verbeteren. Een nieuwe service in de treinen is de „grill-expres". Uit automaten kan men zich zelf bedienen, terwijl aan de kassa wordt afgerekend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 22 August 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Service in de trein is niet eenvoudig

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 22 August 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken