Bekijk het origineel

Kamerlid constateert veel slechte dingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kamerlid constateert veel slechte dingen

Onderzoek naar hygiënische toestanden in kazernes en legerplaatsen

6 minuten leestijd

De kwaliteit van het eten in de kazernes en legerplaatsen is overal goed te noemen, terwijl aan de hygiënische toestanden nog wel het een en ander te doen valt. Tot deze conclusie komt mr. K. A. Keuning, lid van de Tweede Kamer voor DS '70 in een verslag over een door hem persoonlijk ingesteld onderzoek naar de hygiënische toestanden in kazernes en legerplaatsen. Het verslag is gistermorgen bij afwezigheid van de minister van Defensie wegens kabinetsvergadering, aangeboden aan de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie, drs. G. J. H. M. Peijnenburg.Aanleiding tot dit onderzoek, waarvoor het Kamerlid de medewerking van het ministerie en van de legerleiding heeft ontvangen, waren vooral de klachten, gehoord in bijeenkomsten met militairen tijdens de verkiezingstournee in oktober-november 1972. Het onderzoek heeft plaats gehad in januari-februari van dit jaar

Uit het verslag van de heer Keuning - het Kamerlid heeft 32 kazernes en legerplaatsen bezocht - blijkt wel, dat er aan de hygiënische toestanden nogal wat ontbreekt. Ontstellend is hetgeen hij mededeelt over kazernes in de legerplaats Oirschot en met name over de Van Brederode - de Fredrik Hendrik - en de Lunettenkazernes. De afdeling van de VVDM had hem hierover een rapport gegeven, dat een uitstekend beeld van „ongedacht slechte toestanden" weergeeft. Het totaalbeeld van de Frederik Hendrik-kazerne noemt hij triest en het vraagt dringend om zonodig tijdelijke voorzieningen.
Van de 13 toiletten in het buitenprivaatgebouw waren er 7 in orde; van de 18 van de C-compagnie voldoen er vier aan minimale eisen. In deze kazerne komen kamers voor 30 man voor. De chauffeursbarak bij de ingang heeft een slaapzaal voor 51 man. Het onderhoud van de Ruyter van Steveninckkazerne in dezelfde legerplaats laat te wensen over.
Over elke kazerne, waar het Kamerlid is geweest, geeft hij nadere bijzonderheden in het verslag. Het onderzoek is beperkt gehouden tot die factoren, die bepalend zijn voor hygiëne. Behalve het inwinnen van informaties bij kazemecommandanten, vertegenwoordigers van de VVDM en van de AVNM (Algemene vereniging van Nederlandse militairen, een sinds kort bestaande tegenhanger van de VVDM) en anderen heeft het Kamerlid tientallen wachtlokalen, keukens, eetzalen, kantines enz. bezocht en herhaalde malen onaangekondigd meegegeten met de soldaten.

GEEN REVEIL
Mr. Keuning heeft moeten constateren, dat tal van militairen zich 's morgens niet meer wassen als gevolg van het feit, dat het reveil niet meer verplicht is. De grote afstand en de beperkte openingstijden zijn er de oorzaak van, dat het gebruik van douches onvoldoende is.
Tot zijn spijt meent hij voorts te moeten opmerken, dat het aantal beschadigingen en vernielingen van douches, toiletten, urinoirs enz. groot is. In dit verband bepleit het Kamerlid herinvoering van het systeem van kazernedegradatie.

EETGEWOONTEN
De aanduiding „vreetschuur" voor de eetzaal der militairen acht hij een „soldateske" uitdrukking. Wel acht hij het nodig een onderzoek te laten instellen naar de eetgewoonten van de soldaten. Het is hem namelijk gebleken, dat vele militairen geen ontbijt meer gebruiken. Het opnieuw invoeren van het verplichte reveil zal ook hier wel uitkomst geven, zo vindt mr. Keuning, die had ontdekt, dat de opvang en verwerking van etensafval een groter probleem is dan hij veronderstelde.
In verschillende gevallen werd bij hem geklaagd over onvoldoende reinheid van kamers, douches en toiletten. Merkwaardigerwijs werden deze klachten ook geuit in die gevallen, waarin de militairen zelf met het schoonhouden waren belast. In verschillende gevallen werden verstoppingen veroorzaakt door onderbroeken, hemden, zwembroeken, poetslappen e.d., welke men in de toiletten aantrof. Het Kamerlid acht het aan te bevelen, dat in die gevallen allereerst duidelijk wordt gemaakt bij wie de eerste verantwoordelijkheid ligt.

VERNIELINGEN EN DIEFSTAL
In de legerplaats Harskamp waren na de schietseries herhaalde klachten voorgekomen over vernielde closetpotten, kapotte ruiten, vernielde en beschadigde verkeersborden e.a. In een kazerne werd in een maand vermissing van 300 stuks bestek geconstateerd.
Als binnen twee weken na de aanschaf van plantenbakken voor de kantine deze vernield zyn, evenals een tv-toestel vier weken na de plaatsing, dan rijst er bij mr. Keuning twijfel aan het gevoel van verantwoordelijkheid voor gemeenschapsgoederen. Gunstig steken daartegenover af de in eigen werkzaamheid ingerichte onderdeelbars, dikwijls met zeer bescheiden middelen.
Het DS'70-Kamerlid meent, dat het in vele gevallen niet gemakkelijk is om aan een overlegorgaan in de kazerne (KOO) werkelijke inhoud te geven, doch hij is de overtuiging toegedaan, dat er naar gestreefd dient te worden dergelijke organen zo spoedig mogelijk in het leven te roepen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Kamerlid constateert veel slechte dingen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken