Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Instituut moet leraren van tweede en derde graad leveren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Instituut moet leraren van tweede en derde graad leveren

Onderwijsminister opent opleiding

6 minuten leestijd

Minister dr. J. A. van Keinenade van onderwijs en wetenschappen heeft dinsdag in Delft het instituut voor de lerarenopleiding Zuidwest-Nederland met twee vestigingen, in Den Haag en Rotterdam, officieel geopend. Het instituut telt thans 400 studenten, welk aantal voor 1977 geraamd is op 2200.

Het instituut werkt met een numerus fixus, die per studierichting verschilt. Voor geschiedenis en aardrijkskunde moesten tweemaal zoveel gegadigden worden afgewezen dan er plaatsen waren. Voor Nederlands en Engels speelde men nagenoeg quitte. Voor de vakken Frans, Duits, wiskunde en economie meldden zich minder studenten dan er plaatsen zijn. De nieuwe opleidingen leveren leraren af, die bevoegd zijn voor twee vakken bij het voortgezet onderwijs.
Het instituut vervangt de oude M.o.-dagopleidingen, zoals die aan de School voor taal- en letterkunde in Den Haag, de Nutsacademie voor pedagogische en maatschappelijke vorming in Rotterdam en de opleidingsinstellingen voor de beroepsgerichte vakken in de regio Zuid-Holland en Zeeland werden verzorgd. Volgend studiejaar zullen de vakken huishoudkunde en textielwerkvormen en mogelijk natuurkunde aan het studiepakket van het instituut worden toegevoegd.

HEKKESLUITER
Het instituut voor Zuidwest-Nederland is het zevende en in elk geval voorlopig hekkesluiter, aldus de minister. Het overleg voor de oprichting kwam wat laat op gang en de situatie lag wat gecompliceerder, niet alleen omdat de universiteiten van Rotterdam en Leiden en de Technische Hogeschool van Delft er bij moesten worden betrokken, maar ook omdat rekening met de instellingen in Den Haag en Rotterdam voor MO-opleidingen moest worden gehouden.
Wel kon van ervaringen van anderen worden geprofiteerd. Aanvankelijk was gedacht, dat de nieuwe lerarenopleidingen ook voor de eerste-graadsbevoegdheid zouden zorgen, maar dit veranderde.

DOORSTROMING
Directeur drs. J. C. Koos van het instituut voor Zuidwest-Nederland oordeelde, dat de eerstegraads-opleiding het best bij de universiteiten plaats kan  hebben. Naar zijn persoonlijke mening zou deze doorstroming niet automatisch moeten zijn. maar met behoud van het beroepsgerichte karakter van de opleiding, zoals bij de nieuwe opleidingen voor de tweede- en derdegraads onderwijsbevoegdheid.
Drs. Roos had de voor- en nadelen van een opleiding voor leraren in twee vakken tegen elkaar afgewogen en concludeerde, dat hij de voorkeur aan zo'n opleiding gaf, die moet worden gezien in het kader van toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs met onder meer een integratie van de vakken. Door een zinvolle combinatie van de twee vakken zag hij hier een extra mogelijkheid, ofschoon niet vast staat wat zinvol is en wie dat vaststelt. Integratie achtte hij ook beter mogelijk, daar het instituut leraren opleidt voor leerlingen, die doorgaans van 12 tot 16 jaar oud zijn en die zich daarmee in een oriënterende fase bevinden,

TOELATING
De toelating heeft de directie van het instituut vele hoofdbrekens gekost. Er is een „immens verschil in HAVO-diploma's" volgens drs. Roos. Zo is wel iemand toegelaten voor geschiedenis, die een lager cijfer voor dit vak op zijn einddiploma had dan een ander, die in het geheel een „licht" eindexamenpakket had. Komen gegadigden voor de lerarenopleiding van een HBS, Atheneum of Gymnasium dan zal bij eventuele selectie, evenals bij bezitters van andere diploma's. de geschiktheid voor het leraarschap prevaleren.
Het tot stand komen van de nieuwe lerarenopleidingen zag minister Van Kemenade als een normaal ontwikkelingsproces in een veranderende samenleving: met heroriëntatie op de doelstellingen van het onderwijs komt het ook tot heroriëntatie ten aanzien van de taak van de leraar.
Gezien de gevolgen van de ontwikkelingen voor het onderwijs meende hij, dat vele en ingrijpende veranderingen nodig zijn, zowel in de organisatie van de school als in de toerusting van de leraar met herwaardering van wat de onderwijskundige en de vakinhoudelijke componenten worden genoemd.

DOELSTELLING
De opleiding van de leraar mag niet uit twee los van elkaar staande componenten met ieder een eigen doelstelling bestaan. Een kritische beschouwing van de studieprogramma's tegen deze achtergrond vond de bewindsman daarom mede noodzakelijk. De feitelijke schoolsituatie vereist volgens hem nauwe samenwerking tussen nieuwe opleiding en huidige praktijk.
De lerarenopleiding zal nu en in de toekomst vooral een initiële basisopleiding moeten zijn: bij- en herscholing zullen noodzakelijk zijn. Afronding van de opleiding leek minister Van Kemenade pas zinvol te kunnen geschieden als men in de feitelijke onderwijssituatie ervaringen heeft kunnen opdoen. De toekomstige leraar moet er ook op voorbereid worden, dat hij met anderen binnen en buiten de school bijdraagt aan de ontwikkeling van het onderwijssysteem, aldus de minister.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Instituut moet leraren van tweede en derde graad leveren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken