Bekijk het origineel

Cuba verbreekt betrekkingen met Israël

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Cuba verbreekt betrekkingen met Israël

Conferentie ^^niet gebonden landen^^

5 minuten leestijd

ALGIERS — Cuba heeft zijn diplomatieke betrelikingen met Israël verbroken, zo bericht het Algerijnse nationale I>ersbureau. De regering van premier Fidel Castro brak met Israël vier dagen nadat president Houari Boumedienne de

76 deelnemers aan de conferentie ven niet-gebonden landen had opgeroepen om Israël te boycotten. Cuba maakte zijn besluit bekend tijdens een besloten zitting van de conferentie die gisteren werd afgesloten.

De landen van de derde wereld dienen te worden betrokken bij alle beslissingen die in de wereld worden genomen. Zij moeten ook direct of indirect over hun eigen toekomst kunnen beslissen. Dit zei de Algerijnse president Houari Boumedienne op de slotzitting in het „Palais des Nations", nabij Algiers, van de vierde topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders der niet-gebonden landen. „Wij zijn ervan overtuigd dat er geen enkele belangrijke beslissing kan worden genomen op het gebied van de ontwapening, de wereldhandel en het internationale monetaire stelsel zonder daadwerkelijke deelneming van de landen der derde wereld", aldus Boumedienne, die de woensdag begonnen conferentie heeft voorgezeten. Hij zei dat de conferentie van Algiers, waar 76 landen, veertien bevrijdingsorganisaties en waarnemers waren vertegenwoordigd, de derde wereld de gelegenheid heeft gegeven zich uit te spreken over allerlei internationale vraagstukken waarbij ook deze landen zijn betrokken.

De Algerijnse president prees de geïndustrialiseerde landen voor de bereikte samenwerking, maar wees er tevens op dat de behaalde winsten dienen te worden verdeeld tussen alle leden van de volkerengemeenschap, waarbij rekening moet worden gehouden met de belangen van de ontwikkelingslanden. „Onze ware vrienden zijn degenen die zich onthouden van inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden. Zij die ons hulp verlenen en ons politiek steunen bij het consolideren van onze onafhankelijkheid..." Hij waarschuwde dat de landen die de ontwikkelingslanden helpen „deze steun niet moeten gebruiken om onze landen in afhankelijke en invl'oedsgebieden onder te brengen". Boumedianne herhaalde de steun van de conferentie aan de volkeren van Vietnam, Cambodja en Laos, eiste de bevrijding van de bezette Arabische gebieden en herstel van de wettige rechten van het Palestijnse volk en sprak de steun van de deelnemende landen uit aan de landen van Afrika in hun strijd om de vrijheid.

HULDE

In zijn slotwoord bracht Boumedienne hulde aan de ,,oktoberrevolutie" voor haar bijdrage aan de politieke en economische emancipatie der volkeren en steun van de „socialistische landen", aan de bevrijdingsbewegingen en aan de landen der derde wereld bij hun strijd voor onafhankelijkheid. De Algerijnse president nam met deze woorden kennelijk stelling in het meningsverschil tussen de Cubaanse premier Castro en kolonel Mouamar El-Gaddafi. De Libische leider had er vrijdag bezwaar tegen gemaakt dat het Cuba van Castro als communistisch land op de conferentie van niet-gebonden landen was toegelaten. De Cubaanse premier op zijn beurt had de niet-gebonden landen voor contra-revolutionairen uitgemaakt die zich tegenover de socialistische landen willen stellen. Volgens Castro bestond er alleen het onderscheid tussen socialisten en kapitalisten, tussen uitgebuite landen en imperialistische. Elk ander onderheid speelde volgens hem alleen maar het Amerikaanse imperialisme in de kaart.

BESCHULDIGING

Verder is besloten de vijfde conferentie der niet-gebonden landen over drie jaar, in 1976 in Colombo, de hoofdstad van de republiek Sri Lanka (het vroegere Ceylon), te houden. De zesde topconferentie zal weer drie jaar later in een Latijnsamerikaans land bijeen komen. In goedingelichte kringen werd in dit verband Peru genoemd. Gisteren kwamen de gedelegeerden achter gesloten deuren in een laatste plenaire vergadering bijeen om de definitieve tekst van de verklaringen en resoluties op te stellen. Voor het begin van de vergadering deed zich een incident voor toen de Braziliaanse" ' vertegenwoordiger Murtinho, die als waarnemer de conferentie bijwoonde, fel van leer trok tegen Fidel Castro. De Cubaanse premier had Brazilië ervan beschuldigd ,een militaire basis voor de Verenigde Staten te zijn geworden. Murtinho zei dat dit helemaal niet waar en ongegrond was. Hij noemde de beschuldigingen van Castro „onverantwoordelijk".

RESOLUTIE

De algemeen politieke en de economische verklaringen, waarin alle politiek scherpe puntjes zoveel mogelijk waren geschrapt, zijn met algemene stemmen aangenomen. De ,,harde" resoluties, waarin onder meer de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten worden opgeroepen hun oorlogsschepen uit het gebied van de Middellandse Zee terug te trekken en een over de boycot van Israël, zijn blijvn liggen omdat er geen enkele formulering kon worden gevonden Waarmee alle of de meeste delegaties akkoord konden gaan.

In de wel aangenomen resoluties wordt onderv meer gezegd dat landen het absolute recht hebben hun natuurlijke hulpbronnen te nationaliseren en zelf regels voor een passende compensatie op te stellen en dat de economische belangen van ontwikkelingslanden moeten worden beschermd tegen multinationale ondernemingen. De nietgebonden landen willen een ontwikkelings- en solidariteitsfonds in het leven roepen, waarin ontwikkelingsprojecten voor de landen der derde wereld gefinancierd kunnen worden. Verder, dienen de Verenigde Naties een speciale vergadering van de algemene vergadering te wijden aan het ontwikkelingsvraagstuk, zulks met het oog op het mislukken van de strategie van de tweede ontwikkelingsdecade. Ook zou een internationale ontwapeningsconferentie bijeen geroepen moeten worden.

Dictator Idi Amin spreekt de vergadering van niet-gebonden landen in Algiers toe. if Politiemannen namen in Napels dit weekeind ruim 1000 kg brood in beslag bij een bakkerij waar een eerder vorige week gestorven cholerapatiënt had gewerkt. De politie inspecteerde ook 336 levensmiddelenwinkels en deelde 318 waarschuwings-verbaaltjes uit voor overtredingen van de hy' giëne-voorschriften.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Cuba verbreekt betrekkingen met Israël

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken