Bekijk het origineel

„Meer zorg voor gezondheidszorg in eerste lijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Meer zorg voor gezondheidszorg in eerste lijn"

4 minuten leestijd

In de gebouwen van de medische faculteit van de Erasrausuniversifeit in Rotterdam is zaterdagmorgen een nationale toogdag begonnen, die tot doel heeft regering en parlement ertoe te bewegen meer aandacht te gaan besteden aan de gezondheidszorg io de eerste lijn.

De bedoeling is dat de bijeenkomst zal uitmonden in het aannemen van een resolutie, waarin wordt aangedrongen op een gedeeltelijke verlegging van de geldstroom die nu aan de ziekenhuisgeneeskunde ten goede komt naar de gezondheidszorg in de eerste lijn (huisarts, tandarts, apotheek, wijkverpleging, kruisverenigingen, maatschappelijk werk).

Men denkt in de eerste plaats aan verbetering van de eerste lijn-gezondheidszorg in oude wijken van de grote steden en aan sommige gebieden op het platteland, waar de noden op het gebied van de gezondheidszorg het grootist zijn.

Tijdens de door ongeveer 600 deelnemers bijgewoonde toogdag is zaterdagmiddag een resolutie aangenomen waarbij er bij regering, parlement en vakbonden op wordt aangedrongen meer aandacht te besteden aan de gezondheidszorg in de eerste lijn. In de acht punten tellende verklaring wordt gepleit voor betere financieringsregelingen voor provincie en gemeente, waardoor die eerstelijngezondheidszorg (artsen, tandartsen, apotheken enz.) beter zou kunnen functioneren. In de praktijk zal dat, aldus het congres, mogelijk kunnen neerkomen op een verlegging van de geldstroom van de ziekenhuisgeneeskunde naar de gezondheidszorg eerste lijn.

De congresgangers stelden in meerderheid vast dat de medische hulpverlening in oude wijken van grote steden en in sommige delen van het platteland dikwijls te kort schiet. In de resolutie wordt gepleit voor een betere huisartsenopleiding en voor het verleggen van de particuliere gezondheidszorg naar een „volksgezondheidszorg".

MARXISTISCH

Niet alle aanwezigen waren het eens met de tekst van de resolutie. Een niet onaanzienlijke minderheid was tegen, in verband met „marxistische trekjes"

..Nee hij is al weer een paar dagen in Holland met een belangrijke opdracht, 't Is een brutale rakker, dat moet gezegd. Als hij de Prins in handen valt, bengelt hij in een oogwenk tijds aan de hoogste boom".

.,Maar voorlopig nog niet", merkte madame De Sorbonne lachend op, „want daar loopt hij".

„Waarlijk", zei de andere, „wat een haast heeft hij!" „He, Home!" riep hij dan.

George Home, de Vlaming, die in het kamp te Bodegraven had gezworven en de Prins van Oranje in een hinderlaag had willen lokken, keek op en maakte een hoffelijke buiging.

Op hetzelfde ogenblik kwam een hoofdofficier, een kolonel, uit het kasteel lopen, op Arlington en Buckingham toe.

.De voorwaarden zijn verworpen!" riep hij. „Zo juist bericht ontvangen. De Prins van Oranje is zo brutaal om niet eens persoonlijk een brief te schrijven. Hij zendt eenvoudig een afschrift van het besluit der Staten!"

„Hoe wordt het daar binnen opgenomen?" vroeg Buckingham.

„Minister Louvois is buiten zichzelf van woede, zijne Majesteit is verbaasd".

„Het is ongehoord! Zij zijn met blindheid geslagen!" riep madame De Sorbonne uit. „Zo'n jonge melkmuii wou Frankrijk trotseren". En zij lachte hartelijk.

„Hij kan het ons ndg lastig genoeg maken", mompelde George Home.

„Gaat het nu spoedig op Den Haag aan?" vroeg madame, een vleiende blik op de knappe hoofdofficier werpend.

„Ik hoop u nog deze week ten dans te leiden in de Ridderzaal te Den Haag, madame", zpi hij met een hoofse buiging.

„Dat is uitgesloten", merkte George Home met vaste stem op.

Verbaasd keken allen — slechts enkelen kenden de spion, die aan de staf Inderdaad gewichtige diensten had bewezen — de Vlaming aan.

„Wat bedoelt gij? En wie zijt gij?" vroeg de hoofdofficier. in de verklaring. Het bezwaar gold vooral de passage waarin de kapitalistische maatschappijen worden aangewezen als veroorzaker van dikwijls slechte woon- en werksituaties in Nederland, die een goede aanpak van gezondheidszorg vrijwel onmogelijk maken. .(.

De resolutie werd aan het eind van de middag aangeboden aan de voorzitster van de vaste Tweede-Kamercommissie volksgezondheid mej. J. van Leeuwen (AR). Dat gebeurde op het Schouwburgplein in Rotterdam, als afsluiting van een demonstratieve optocht, ij:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

„Meer zorg voor gezondheidszorg in eerste lijn

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken