Bekijk het origineel

Dvm Herman Coster

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dvm Herman Coster

Uit het leven van een vergeten Hollander

5 minuten leestijd

Omstreeks 1884 was de Transvaal (de officiële naam was Zuid-Vfrikaanse Republiek), dunbevolkt, straatarm, onderontwikkeld en geteisterd door oorlogen met de Bantoes. De Afrikaners waren meestal boeren en de regering van de republiek was dus voor veel ambten aangewezen op buitenlanders. President Kruger wenste de zaken in zijn land te verbeteren. Hij wilde een goede administratie opbouwen, er moest een spoorweg komen en het onderwijs moest verbeterd worden. De president ging heel terecht van het standpunt uit dat de buitenlanders die dit alles moesten helpen verwezenlijken, aanpasbare mensen moesten zijn, die uiteindelijk in het B oerenvolk opgenomen zouden worden, en dit konden dus eigenlijk slechts Nederlanders zijn, en een aantal Duitsers.

Hij had hierbij niet altijd de volledige steun van zijn mensen. Veel Nederlanders hadden zich door hun eigenwijsheid en bedilzucht ongewild gemaakt. Gelukkig waren er anderen, als dr. E. J. P. Jorissen en W. E. Bok, die de Afrikaners trouw terzijde hadden gestaan en daardoor weer een reclame voor de Nederlanders waren.

Ondanks het feit dat veel van die Nederlandse immigranten geen gemakkelijke heren waren om mee om te gaan, hebben velen grote verdiensten voor de republiek gehad.

De historicus, dr. G. D. Scholtz, verdeelt de Nederlanders, die in de negentiende eeuw naar Zuid-Afrika kwamen in verschillende groepen: „Diegenen wat die kulturele opheffing van die Afrikaners nagestreef het, diegene wat na die geestelike versorging van die Afrikaners omgesien het en diegene wat die politieke stryd van die Afrikaner help voer het. Daar is egter een bepaalde groep wat steeds 'n ereplek moet geniet. Dit is dié Nederlanders wat hul lewens vir die vryheid van die Afrikaanse volk opgeoffer het. Onder hierdie groep val ook dr. Herman Coster."

Sympathie

Herman Coster is in 1866 in Nederland geboren. Hij studeerde aan de Leidse Universiteit, waar hij bekend stond als een buitengewoon begaafd student. Zijn vader had een kassierskantoor voordat hij overleden was en dit kantoor werd nu met hulp van de familie voortgezet. Herman had echter geen lust dit kantoor later over te nemen en wilde zo gauw mogelijk af studeren. Hij was zijn tijdgenoten aan de Academie dan ook spoedig voor.

Het kostte hem geen moeite in Leiden vrienden te maken. Zijn openhartigheid en eerlijkheid trokken de mensen onweerstaanbaar aan. Naast zijn studie had hij ook tijd voor andere zaken. Hij was onder meer een van de oprichters van de Leidse afdeling van de Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging en het Vlaamse Willemsfonds. Zijn sympathie voor het Boerenvolk bestond dus reeds in zijn studententijd en zo rijpte ook het plan om na zijn promotie naar het verre Transvaal te gaan: Hij wilde de Boeren helpen in de strijd tegen de opdringende Engelsen en hij wilde ook de Nederlanders daar, die vaak niet in aanzien waren, door zijn eigen voorbeeld opheffen.

Het is te begrijpen dat deze emigratieplannen bij vrienden en familie niet goed werd ontvangen. Men zag voor deze meer dan begaafde jongeman een grote toekomst in het verschiet. Hij kreeg zelfs een prachtige aanbieding uit Amerika en toch wilde hij naar Transvaal, waar voor een geleerde man zo weinig eer te behalen was. Coster heeft echter zijn plannen uitgevoerd. Nadat hij op vrijdag 6 juni 1890 gepromoveerd was tot Doctor in de Rechtswetenschap, op het proefschrift „Openbare Vrijwillige Verkooping", vertrok hij in september van dat jaar als jurist naar Pretoria.

In dat proefschrift had hij nog eens tot uiting gebracht wat hem naar de Republiek dreef. Stelling XXIH luidde namelijk: „In de overwinning van den HoUandschen stam in Zuid-Afrika zal een waarborg liggen voor ons onafhankelijk volksbestaan." -i^T'i^f

Aanbevelingen

Zo kwam de jonge Coster dan in Transvaal aan, voorzien van weinig geld maar met een aantal mooie aanbevelingsbrieven. Volgens de Transvaalse wet moest hij een nieuw examen afleggen en een tijd prak- , tisch werkzaam zijn, voordat hij zijn beroep mocht uitoefenen. De Engelse advocaten gunden hem echter geen plekje op hun kantoor, de Hollandse zagen hem als een mededinger en de Afrikaanse wilden hem ook niet. Zo bleef hij maandenlang werkloos.. Uiteindelijk nam een advocaat de heer HoUard, hem in dienst voor £ 20 per maand. Coster had dat te daiiken aan zijn hospita, die de heer Hollard had verteld dat zij nooit zo'n rare vreemdeling gezien had, een die niet vloekte, niet dronk en niet speelde maar steeds rokende in dikke boeken zat te lezen.

In dienst van de heer Hollard kwam Coster spoedig vooruit. Hij vestigde zich na verloop van tijd als zelfstandig advocaat en kon nu ook zijn verloofde, mej. De Roo, uit Nederland laten komen.

Coster won al gauw de achting van iedereen die hij ontmoette en hoewel hij geen hoge functies zocht, gelukte het Paul Kruger hem over te halen het ambt van staatsprocureur van de Republiek te aanvaarden. Hij ging hierdoor aanzienlijk minder verdienen, hetgeen de bewondering voor hem deed toenemen.

Staatsprocureur

Als staatsprocureur bewees hij het land uitnemende diensten en toen in 1895 een aantal Britse avonturiers onder leiding van dr. Jameson een inval in Transvaal deden, was het Coster die het proces tegen de gevangen genomen misdadigers leidde en samen met dr. Krause het gehele tegen de Republiek gesmede complot ontrafelde. ; DR. HERMAN COSTER Tijdens zijn periode als staatsprocureur heett Coster eens op een onaangename wijze met Paul Kruger gebotst. In een gesprek over de politiek zei Coster tegen de president; „Gij zijt bang voor oorlog met Engeland" De president dacht er niet aan dat het woordje bang in het Nederlands een enigszins andere betekenis heeft dan in het Afrikaans en dacht dat Coster hem van lafheid beschuldigde. Hij zei dan ook; „Wat, jullie Hollanders, je hebt makkelijk praten; als er oorlog komt dan kruipen jullie: tehuis achter je lessenaars, maar wij Boeren moeten het uitvechten."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Dvm Herman Coster

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken