Bekijk het origineel

Haagse prognose van NEI is fout

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Haagse prognose van NEI is fout

Regionale raad arbeidsmarkt:

3 minuten leestijd

De voorspelling van het Nederlands Economiisch Instituut, overgenomen door de gemeente Den Haag, dat tussen 1970 en 1980 de werkgelegenheid in de Haagse agglomeratie zal dalen met jaarlijks 1200 arbeidsplaatsen, is fout. Dit zegt de regionale raad voor de arbeidsmarkt voor de provincie Zuid-Holland in een brief aan Gedeputeerde Staten van deze provincie.

De prognose van het N.E.I. gaat volgens de regionale raad mank aan methodologische fouten. Het is de raad gebleken, dat in deze prognose de zgn. shift en share analyse onjuist is toegepast. Bij een correct gebruik en in combinatie met een andere basisveronderstelling wijzen de toekomstverwachtingen in dezelfde richting ais de regionale raad met behulp van het regionale arbeidsmarktmodel heeft aangegeven. Bij een beter aangepastte shift en share analyse is de uitkomst voor de Haagse agglomeratie tussen 1970 en 1980 een vermeerdering van jaarlijks 1300 arbeidsplaatsen i.p.v. een daling met 1200, aldus de regionale raad.

ARBEIDSPLAATSEN

De prognose, dat het aantal arbeidsplaatsen met 1200 per jaar zou dalen is de tweede prognose van het Nederlands economisch instituut. De eerste prognose, die inhield, dat de daling jaarlijks ongeveer 1000 arbeidsplaatsen zou zijn, is volgens de raad niet houdbaar wegens de toegepaste analyse en de keuze van de prognosemethodiek. De raad zelf had in zijn „werkgelegenheldsnota Zuid-Holland" de verwachting uitgesproken dat in de subregio Den Haag, die groter is dan de Haagse agglomeratie, bij ongewijzigd beleid (of natuurlijke ontwikkeling) het aantal arbeidsplaatsen in de periode 1970 tot 1980 met gemiddeld ongeveer 2300 zal toenemen. De pïógnose van het N.E.I. gaan van dezelfde veronderstellingen uit (ongewijzigd beleid of natuurlijke ontwikkeling).

De regionale raad zegt in zijn brief dat hij bij zijn prognose blijft. Dit impliceert, dat de raad de overplaatsing aanvaardbaar acht van 6500 arbeidsplaatsen, beperkt tot de periode 1970-1980, gelet op de verwachte groei van het apparaat van de rijksoverheid en de beperkte toeneming van de beroepsbevolking als gevolg van natuurlijke aanwas. Naast de bezwaren die de regionale raad heeft op de wijze waarop het N.E.I. de shift en share analyse heeft toegepast, vindt de raad het van groot belang dah noch het N.E.I. noch het gemeentebestuur van Den Haag in wezen de arbeidsmarkt heeft verkend. Alleen de vraagzijde (de werkgelegenheid) werd van een toekomstverwachting voorzien. Inmiddels is een overleggroep „werkgelegenheid" ingesteld, waarin deskundigen van de gemeente Den Haag en van de regionale raad zullen trachten te komen tot een „verdere perfectionering van de berekeningen", aldus de raad.

Dodelijk ongeluk

De 55-jarige mevrouw J. van Vlaanderen is woensdagmorgen verongelukt toen zij geen voorrang verleendet; aan eën bus van centraal Nederland op het kruispunt van de Navenstraat en de Gooilandweg in Huizen (H-H).

Mevrouw Vlaanderen, die fietsend de voorrangsweg wilde oversteken, heeft de bus vermoedelijk niet gezien, doordat vlak voor haar een vrachtwagen de kruising overstak. Zij was op slag dood.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Haagse prognose van NEI is fout

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken