Bekijk het origineel

WATERZUIVERING STAP VERDER EV N.-HOLLAIND

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

WATERZUIVERING STAP VERDER EV N.-HOLLAIND

INSTALLATIE „GEESTERAMBACHT" IN GEBRUIK

3 minuten leestijd

De binnenhaven van Vlissingen

Het tekort in Amsterdam aan bejaardenhofwontngen en aan plaatsen in een verzorglnigstdiuis is nog aanzienlijk. Eind 1972 was het berekende tekort aan bejaardenhofwoningen 2391 en aan verzorgingsbedden 1263. De werkelijke behoefte is naar alle waarschijnlijkheid veel groter.

Met het in gebruik nemeiï van de waterzuiveringsinstallatie „Geestmerambacht" in de gemeente Warmenhuizen is vrqdagmiddag een belangrijke dag voor de zuivering van het oppervlaktewater in Noord-Holland afgesloten. Evenals vrijdagmorgen in de Beemster werd de officiële handeling verricht door drs. J. van Dis, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in aanwezigheid van bijna alle burgemeesters uit Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Het hoogheemraadschap van uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland heeft met de in bedrijf gestelde installaties een bedrag van ƒ 26, miljoen geïnvesteerd, waarvan door de provincie en het rijk te zamen een kwart van de lasten wordt gedragen. Het resterende bedrag zal via de heffingen van het hoogheemraadschap betaald en gefinancierd moeten w»rden. Het zuivering£(bedrijf „Geestmerambacht" heeft een verwerkingscapaciteit van 100.000 inwonerequivalenten met een uitbreidingsmogelljkheid tot 300.000. Evenals in de Beemster is de zuivering van het water 97 procent.

HISTORISCHE DAG

De dijkgraaf van het Hoogheemraadschap, de heer L. J. de Ruiter, noemde het een historische dag voor NoordHoUand. Hoewel nu de technische mogelijkheden er zijn om 500.000 inwonerequivalenten in de toekomst te zuiveren - hetgeen overigens de helft is van wat Noord-HoUand loost - betekenen de nu geopende installaties een zeer belangrijke verbetering In de waterzuivering. „Het is niet alleen voor onze generatie", aldus de dijkgraaf, „maar zeker ook voor de volgende". „Uitwateringssluizen" zal blijven werken aan de

NADERE STUDIE
De Grontmij is tot de conclusie gekomen, dat „de mogelijkheden om een natuurlijke mosselopslag- en verwaterplaats achter de Oosterscheldedam te vestigen in voldoende mate aanwezig zijn om een nadere studie door middel van een hydraulisch model in het Waterloopkundig Laboratorium te adviseren". Zij vermeldde er bij, dat de beslissing voor de opslag- en verwaterplaats dit jaar genomen moet worden. Begin 1974 moet begonnen worden met de bouw, anders is het niet mogelijk het project klaar te

dicht 'is in 1978. Het door de Grontmij bestudeerde plan beoogt het nabootsen van het gehele natuurlijke proces van verwateren en opslaan door een gebied achter de Oosterscheldedam te omdijken en via in- en uitlaatsluizen in verbinding te stellen met het kustwater. Een dergelijke opslag- en verwaterplaats moet aan bepaalde voorwaaruitbreiding van haar zuiveringsinstallaties en hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan verbetering van het leefmilieu.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

WATERZUIVERING STAP VERDER EV N.-HOLLAIND

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken