Bekijk het origineel

Geheel nieuwe gewestwet in voorbereiding op BZ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geheel nieuwe gewestwet in voorbereiding op BZ

Beleidsnota op komst over grondwetsherziening

3 minuten leestijd

(Van onze parlenicntsredacteur) Een „kiezerslegitimatiebewijs" zal binnenkort de oproepingskaart bij verkiezingen vervangen. De kiezer zal daarmee overal in Nederland — waar hij dat wenst — zijn stem kunnen uitbrengen; ook het stemmen bij volmacht wordt vereenvoudigd.

Minister De Gaay Fortman (binnenlandse zaken) deelt in de toelichting op de begroting 1974 van zijn departement mee dat de hiervoor benodigde aanpassingen van de kieswet zich „in een vergevorderd stadium van voorbereiding" bevinden.

Ook aan de herziening van de grondwet — die de staatsrechtelijke vernieuwing gestalte moet geven — wordt hard gewerkt. De minister hoopt over deze precaire kwestie zo spoedig mogelijk met de Staten-Generaal van gedachten te kunnen wisselen. Een aantal hoofdpunten van de komende grondwetsherziening zal voor dat doel in een „beleidsnota" zwart op wit worden gezet.

GEWESTVORMING

In voorbereiding op 't Torentje (werkkamer van de minister van binnenlandse zaken) is ook een kersvers wetsvoorstel dat de gewestvorming regelt. Het zal een ruim wettelijk kader scheppen, waarbinnen verschillende oplossingen mogelijk worden gemaakt. Het oude voorstel — afkomstig van de bewindslieden Beernink en Van Veen — is daarmee van de baan. In het eerste kwartaal van 1974 kan het nieuwe wetsontwerp verwacht worden.

Tevens zullen ontwerpen van wet worden ingediend tot instelling van een gewest voor de agglomeratie Eindhoven (waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar) en tot wijziging van „de Wet Openbaar Lichaam Rijnmond" (begin volgend jaar). Een bestuurlijke voorziening voor de regio Amsterdam zal niet eerder dan in de tweede helft van 1974 aan de Kamer worden aangeboden, laat minister De Gaay Fortman weten.

45 GEBIEDEN

De structuurschets voor de bestuurlijke indeling van ons land — waarvoor de provincies de afgelopen jaren bouwstoffen hebben aangedragen — aanschouwt het licht in het voorjaar van 1974. Nederland zal hierbij in „rond 45 gebieden" worden opgesplitst.

Anders dan een herziening van de gemeentewet kan de aanpassing van de provinciewet zeer binnenkort worden verwacht. Deze wijziging opent de mogelijkheid dat provinciale staten aan een door hen in het leven geroepen commissie bevoegdheden toekennen van PS of G.S De werkzaamheden aan de herziening van de gemeentewet worden afgeremd, omdat nog geen zekerheid bestaat over de positie van de gemeenten in de toekomstige bestuurlijke organisatie, aldus De Gaay Fortman.

VERFIjmNGSREGELINGEN

Slechts de gemeenten, waar de financiële problemen het meest nijpend zijn, zullen de helpende hand worden toegestoken. De mogelijkheden tot verruiming van uitkeringen zijn nog beperkt, zo verontschuldigt staatssecretaris Polak zich . Bij de gemeentefondsuitkeringen i's ei- naar gestreefd zoveel mogelijk specifieke (verfi]nings)regelingen tot stand te brengen. De onlangs aangekondigde verfijningsregelingen voor gemeenten met historische kernen en voor gemeenten met meer dan 50.000 inwoners die worden doorsneden door een belangrijk vaarwater, worden binnenkort van kracht.

Op stapel staat ook een wijziging van de verfijningsregeling ongewoon bevolkingsverloop. Voorts is aan negen gemeenten met een eigen openbaar vervoerbedrijf in uitzicht gesteld, dat de |-tekorten van die bedrijven — onder bepaalde voorwaarden — door het rijk zullen worden overgenomen.

In de derde plaats zijn de rijksbijdragen voor het lager en kleuteronderwijs zodanig opgeschroefd dat de tekorten enigszins kunnen verminderen, aldus Polak.

AMBTENAREN

Het trendbeleid voor de ambtenaren dient ook in 1974 te worden voortgezet, zo vindt minister De Gaay Fortman. Hij stelt de overheidsdienaar die overgeplaatst wordt een „hypotheekgarantie" in uitzicht

De ombudsman zal voorlopig geen Intrede doen in Nederland. In ambtelijke kringen bezint men zich nog diep over de voor- en nadelen van zo'n „wandelend klachtenbureau". Wel zal dit jaar de „lintjesregen" in betere banen geleid worden; een wetsvoorstel, dat het decoratiestelsel vernieuwt, staal (eveneens) op stapel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Geheel nieuwe gewestwet in voorbereiding op BZ

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken