Bekijk het origineel

Scheuring onafwendbaar in Missouri-Luth Kerk?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Scheuring onafwendbaar in Missouri-Luth Kerk?

RONDOM SCHRIFTKRITIEK

6 minuten leestijd

St. LOUIS (LWB) — Het conflict tussen orthodoxen en vrijzinnigen inde Lutherse Missourikerk in de Verenigde Staten heeft een nieuw hoogtepuntbereikt. De president van de grootste Lutherse Theologische Hogeschoolin de USA, dr. John H. Tietjen, is thans door de Raad van Toezichtvan de Hogeschool geschorst, in afwachting van nadere rapporten,die ontslag kunnen bewerkstelligen.

President hogeschool geschorst
De Missourikerk in de USA omvat 2,8 miljoen Lutheranen en neemt binnen de drie grote Amerikaans Lutherse Kerken duidelijk een conservatieve positie in. Deze kerk weigerde tot nu toe zich aan te sluiten bij de Lutherse Wereldfederatie en de Wereldraad van Kerken en vormt min of meer een eigen wereldomspannend netwerk. Zo is er ook een Lutherse gemeente in Antwerpen, met ds. Zijlstra, aangesloten bij de zgn. Missourisynode.
De laatste jaren echter doen zich, zoals vrijwel in alle kerken, verschuivingen voor waardoor de rechterflank sterk verontrust is geworden en er stevige discussies op allerlei niveaus en ook op de jaarlijkse conventie zijn losgebrand. De behoudende groep is evenwel tanende en de (meer progressieve) groep wint terrein.

SEMINARIE
Het concentratiepunt van de „rechtse" kritiek ligt bij het Concordiaseminarie waar de laatste jaren de vrijzinnigheid hoogtij zou vieren; bekend is dat onder „rechtse" druk reeds vele hoogleraren hun ambt bij dit Seminarie hebben neergelegd en thans professoraten vervullen bij andere Lutherse opleidingsscholen in de USA of zelfs aan neutrale universiteiten doceren.
Is de invloed van de conservatieve groep weliswaar tanende, toch is deze nog groot genoeg om verstrekkende besluiten te kunnen nemen, vooral omdat de president van de Missourikerk, dr. J. A. O. Preus fel ageert tegen de vrijzinnigheid, sinds 1969 toen hij president werd.
De laatste tijd speelde zich de strijd met name af rondom het werk en de persoon van dr. Arlis J. Ehlen, ook wel de „Kuitert van de USA-Lutheranen" genoemd. Deze 40-jarige oudtestamenticus weigerde op een gegeven ogenblik te verklaren dat „hij de historische feitelijkheid van bepaalde wonderen rond de uittocht van het volk Israël bevestigt". De president van de Missourikerk, dr. Preus, stelde een aantal richtlijnen op, „Beginselen over Schrift en Belijdenis", die de Raad van Toezicht moest gebruiken in het onderzoek van de docenten op hun zuiverheid in de leer. Onder aanvoering van de president van het seminarie, dr. Tietjen, weigerden de docenten een dergelijk onderzoek. Tietjen hield dr. Ehlen de hand boven het hoofd en verklaarde zelfs dat „het tegenwoordig onmogelijk is geworden om op academisch niveau Bijbelwetenschap te bedrijven zonder gebruik te maken van de historisch kritische methode."

„VALSE LEER"
Op het jaarlijkse convent, dat deze zomer in New Orleans werd gehouden, werd echter dr. Tietjen en de meeste van de hoogleraren een „valse leer" verweten omdat ze van de letterlijke uitlegging van de Bijbel zijn afgeweken. Hiermee is dus wel de basis gelegd, waarop dr. Tietjen kan worden afgezet. Voorlopig blijft hij aan, in afwachting van nadere rapporten die het ontslag juridisch rond moeten maken.
De meerderheid van de hoogleraren wi! zich niettemin thans niet aan het gezag van de conventie onderwerpen, volgens een „Verklaring van protest en belijdenis". Deze is ondertekend door 50 van de 60 hoogleraren en docenten. Men beschuldigt de conventie van „valse voorlichting en mistekening" van hetgeen er gaande is. Volgens de protesterende docenten hebben de Missouri-afgevaardigden de traditie boven de Schrift gesteld, omdat ze de leden der Missourisynoden hebben opgelegd de Schrift in het kader van hun mening naar de tradities der kerk te interpreteren. De docenten roepen op tot een massaal protest onder de kerkleden. Van de zijde van de conservatieven is daarop weer het verwijt gedaan aan de Concordia-docenten dat zij de publiciteit zoeken om een grotere wig te kunnen drijven. Door deze ontwikkeling wordt wel duidelijk dat de spanning te snijden is binnen de iscuri Lutherse Kerk. Een scheuring lijkt onafwendbaar. De verhoudingen liggen ongeveer 55-45 zoals bij stemmingen over het Concordia-seminarie bleek.

INSTEMMING
Inmiddels hebben de „leeruitspraken" van de Missourisynode „warme instemming" ontvangen van de zijde van de Lutherse Wiscounsinsynode. Dit is een streng traditionalistische Kerk in Noord-Amerika die 386.000 Lutheranen omvat. De Wiscounsin-Lutherse kerk onderhoudt geen banden met de drie grootste Lutherse kerken in de USA, ook zelfs niet met de Missourikerk.
President van deze kerk ls Oscar J. Naumann (64) die kort geleden voor de 11e keer tot president is gekozen, door de tweejaarlijkse conventie.

LEDENVERLIES
In het raam van dit verhaal is het interessant de gestadige teruggang van het aantal Lutheranen in Noord-Amerika te memoreren. De Lutherse kerken in de Verenigde Staten verloren op de 8.747 miljoen in totaal 68.710 leden. In Canada bedroeg het verlies 2150 lidmaten op totaal 302.350 Lutheranen. Voor geheel Noord Amerika komt het verlies sinds 1968 neer op 189.782 Lutheranen (ca. 2 procent). Het verliespercentage voor 1972 staat op 0.77 procent. Het verlies neemt dus zelfs iets toe door de jaren heen.
Bij elkaar omvatten de 12 Lutherse kerken en groeperingen in Noord- Amerika thans 9.049 miljoen leden. Slechts twee kleinere kerken konden een groei registreren terwijl alle anderen — de Missourikerk (780) inbegrepen — lidmaten verloren. **

** CORRECTIES EN AANVULLINGEN (uit RD 19/09)

In het verhaal over een onafwendbare (?) scheuring in de Missouri- Lutherse Kerk in de USA sloop in de laatste twee regels een spelbreker. Wij liedoelden te zeggen dat behalve enkele Lutherse Kerken, die groeiden, de rest een verlies aan leden leed. Ook de Missouri- Lutherse Kerk, die er 7801 leden op achteruit ging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Scheuring onafwendbaar in Missouri-Luth Kerk?

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken