Bekijk het origineel

Schiphol: Baas op eigen vliegveld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Schiphol: Baas op eigen vliegveld

3 minuten leestijd

(Vervolg van pag. 1)

„De luchtvaartwet schrijft voor dat de havenmeester verantwoordelijk Is voor orde en veiligheid op de luchthaven. Ik heb om die te kunnen handhaven van de directie een apparaat gekregen in de vorm van een politiekorps", aldus de heer J. Mestland, de havenmeester. ^

Luchthaven Schiphol wil als onderneming baas in eigen huis blijven. „Wij zijn er wel van overtuigd dat de rijkspolitie en andere overheidsdiensten hier belangrijke taken hebben. Maar als die de verantwoordelijkheden van de luchthaven zelf gaan overlappen, ontstaan er moeilijkheden", aldus de havenmeester.

VERRASSINGEN

De rijkspolitie dienst luchtvaart voert opdrachten uit van hogerhand. De luchthavendirectie is daardoor de laatste tijd nogal eens geconfronteerd met verrassingen. Over bijzondere aankomsten werd men te laat of helemaal niet geïnformeerd en buitengewone veiligheidsmaatregelen werden binnen het terrein van de luchthaven door de overheid getroffen zonder voldoende overleg.

„Het is vanzelfsprekend dat de standpunten van overheid en bedrijfsleven wel eens veel van elkaar verschillen. Maar naar mijn idee is tot nu toe nog steeds een aanvaardbaar compromis gevonden", aldus majoor Gerritsen.

PRESTIGESTRIJD

Havenmeester Mestland beschouwt de moeilij'kheden als een prestigestrijd. Het is naar mijn idee uitsluitend het gevolg van^ een te ruime taakopvatting van de rijkspolitie en de overheid, de luchthaven heeft zelf ook verantwoordelijkheden.

„Erkenning van èlkaars taken en meer samenwerking zou de veiligheid Op Schiphol beslist ten goede kunnen komen. Ik blijf deze situatie een jammerlijke za^ vinden".

KRITIEK

Ook het grote aantal politie en overheidsdiensten dat op Schiphol direct of indirect bij de beveiliging is betrokken ondervindt veel kritielc. Coördinatie en overleg tussen de maar liefst zeven instanties zijn in de praktijk uiterst gebrekkig. „Ik heb veel buitenlandse luchthavens bezocht en de beveiligingsmethodes bekeken. Overal trof ik dezelfde voor buitenstaanders idiote situaties aan als op Schiphol", aldus majoor Gerritsen.

De moeilijkheden op Schiphol bleken het afgelopen weekeinde duidelijk bij aamkomst van president Ali Boettho van Pakistan. De luchthaven had daarvoor de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen en verzocht de rijkspolitie het presidentiële vliegtuig te bewaken.

WEIGERING

Majoor Gerritsen weigerde dat omdat hij niet bij het overleg betrokken was geweest. De burgemeester van de Haarlemmermeer C. van Stam, die de laatste tijd steeds meer als coördinator in de beveiligingsoperaties tracht op te treden wist op het laatste ogenblik de moeilijkheden bij te leggen. De beveiliging van de president liet daardoor niets te wensen over.

Al enkele maanden werd tussen luchthavenpolitie en Rijkspolitie dienst luchtvaart ook een ruzie over de uniformering van de luchthavenpolitie.

De agenten van het bedrijfakorps verschillen wat het uniform betreft nauwelijks van de „echte" politieagenten. De conrmiandant van de rijkspolitie-eenheid op Schiphol heeft daartegen tot op het hoogste niveau geprotesteerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Schiphol: Baas op eigen vliegveld

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken