Bekijk het origineel

Beslissing vervanger Starfighter verdaagd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beslissing vervanger Starfighter verdaagd

Verlenging offertes ?

5 minuten leestijd

Nederland heeft de drie buitenlandse vliegtuigfabrieken, die op 1 oktober vorig jaar hun offertes voor de levering van straaljagers hebben aangeboden, verzocht die offertes uiterlijk een half jaar te verlengen. De geldigheidsduur van de aanbiedingen van vorig jaar loopt 1 oktober af.

De directeur materieel luchtmacht, luitenant-generaal ir. H. K. Stokla, heeft de drie fabrieken (de Zweedse Saab-Scania, de Franse DassaultBreguet en de Amerikaanse Northrop) er opmerkzaam op gemaakt dat Nederland nog geen eventuele keuze heeft bepaald.

Die eventuele keuze is o.m. afhankelijk van de uitkomst van de studie, door een werkgroep van de „Defensie Planning Commissie" van de NAVO, over een nieuwe verdeling van taken of specialisatie en over de mogelijkheden voor gemeenschappelijke aankoop van wapens door de lidstaten.

Die studie Is, op initiatief van minister Vredeling van defensie, begonnen. De werkgroep heeft op 5 september haar eerste vergadering gehouden. Zij is sindsdien elke week bijeen gekomen.

Het resultaat van die studie zal beslissend zijn voor de vraag of en, zo ja, door welke type straaljager de „Starfighters" van de Nederlandse luchtmacht zullen worden vervangen.

MONETAIRE VERANDERINGEN

Sinds de drie fabrieken vorig jaar oktober hun vele honderden kilogrammen wegende offertes hebben gedaan, is de Amerikaanse dollar gedevalueerd en de Nederlandse gulden opgewaardeerd. Die monetaire veranderingen kunnen van Invloed zijn op het gedeelte van de offertes dat betrekking heeft op het niet in Nederland te vervaardigen aandeel der produktie.

In elk der drie offertes was een bepaling opgenomen waarbij rekening gehouden werd mét dejloon"*,*" prijsinflatie. .. .; • V

UITSTEL

Mede naar aanleiding van de opwaardering van de gulden zal het eindrapport van de deskundigen van de luchtmacht over de evaluatie der drie typen straaljagers nog even op zich moeten laten wachten. In dat eindrapport zullen de gevolgen van de revaluatie moeten worden verrekend.

Minister Vredeling verwacht, blijkens de deze week verschenen memorie van toelichting op de begroting van 1974 van ziin departement, geen negatieve uitkomst van'die NAVO-studie, waarbij .de luchttaken soeclale aandacht Jcrü• sen. . - • Gevolg van die studie kan zijn dal 'de vier taken die de Nederlandse luchtmacht thans nog moet kunnen üitVóe"rèn: luchtverdediging ter onderstéiining van grondtroepen, bombardementsvluchten en fotoverkenning, wórden gehalveerd. Welke van de taken dan zullen moeten worden voortgezet, hangt af van het na de studie te beginnen internationale overleg over de uitvoerina van de taakverdeling.

1980

De 123 „Starfighters" die de luchtmacht, sinds 1962 toen de eerste vliegtuigen van dit type in gebruik werden genomen, nog in gebruik heeft kunnen, onderhoudstechnisch gezien, nog • tot omstreeks 1980 mee. Technici van de luchtmacht houden er rekening mee dat met het klimmen der jaren gebreken kunnen optreden. Dat geldt in dezelfde mate voor de technische staat waarin auto's komen te verkeren na gebruik van vele jaren.

Daarnaast staat de taakvervulling door de „Starfighters". De minister acht deze vliegtuigen nu al niet meer volledig geschikt voor bepaalde aspecten die na de wijziging van de strategie van „Retaliation", in die van het aangepaste antwoord („flexible response") aan de orde kwamen.

Zo is o.m. de beplating van de onderkant van de vleugel al vernieuwd, zoals Ql eerder is bericht, en zijn hoofdliggers van staartvlakken al gedeeltelijk vervangen, evenals schoepenvoeten van de motor.

De tactische bezwaren zullen toenemen en tenslotte gaan overwegen. Daarom is de minister van mening dat de „eventuele" vervanging moet worden voorbereid.

EUROPEES TYPE

Onder minister Den Toom is, op initiatief van de toenmalige chef van de luchtmachtstaf luitenant-generaal A. B. Wolff, in 1967 gepoogd voor de vervanging van de „Starfighter" bij luchtmachten van de NAVO een „Europees" type te scheppen. In juni 1969 heeft Nederland dat initiatief voor een Multi Bole Combat Aircraft (MRCA) wegens te hoog geachte ontwikkelingskosten moeten laten schieten. Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland en Italië hebben de plannen verder uitgewerkt en samen de ontwikkeling voortgezet. Omstreeks 1978 zal het eerste vliegtuig van dit type in gebruik kunnen worden genomen, 2odat de luchtmachten van deze drie landen omstreeks 1980 met de MRCA zal zijn uitgerust.

Van de kant van Northrop is vernomen dat deze fabriek haar offerte met maximaal een half jaar zal verlengen zoals de directeur materieel luchtmacht heeft gevraagd. Overigens is uitgelekt dat België belangstelling toont voor het „Cobra"-ontwerp. Luchtmachtdeskundigen van ons buurland hebben de fabrieken in Califomië bezocht en inmiddels ook een offerte gevraagd. In die offerte zal, zij het op geringe schaal dan in de aanbieding aan ons land (waarin een vijftigtal In Nederland gevestigde industrieën deel kunnen hebben in de produktie) de Belgische nationale industrie kunnen worden ingeschakeld.

Ook Saab-Scania en Dassault-Breguet hebben, zoals al verscheidene keren gemeld, in hun offertes ruimte voor Nederlandse industrieën in de produktie.

Naast de vliegtechnische ontwikkelingen in West-Europa en in de VS, de studie van de NAVO-werkgroep over taakverdelingen, is ook de vliegtechnische en elektronica-ontwikkeling elders van belang te achten die sinds midden vorig jaar ook niet is blijven steken. jaar aanzienlijk verbeterd was. Vooralsnog rekende hij er niet op dat de betaling van de ƒ 500 in maart 1974 op onoverkomelijke moeilijkheden zou stuiten. De boycotactie is momenteel 'geringer van omvang dan vorig jaar. Ons gironummer is: TE KOOP:

Officieel Singer naaimachine dealer Eigen service- en reparatiedienst van o.a. alle merken wasmachines VEENENDAAL — ZANDSTRAAT 129 — TELEFOON 08385 -10573 Het adres voor al uw

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Beslissing vervanger Starfighter verdaagd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken