Bekijk het origineel

God geeft groei, maar aan ons is de zorg voor de oogst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

God geeft groei, maar aan ons is de zorg voor de oogst

Rector op Kamper hogeschooldag:

6 minuten leestijd

Op de hogeschooldag van de Vrijgemaakte Theologische Academie hield de scheidende rector, prof. dr. L. Doekes, die het volgende cursusjaar als secretaris fungeert, een rede onder de titel „Zorg voor de oogst". Prof. Doekes maakte zijn gehoor duidelijk, dat er ondanks alle voorspoed en te verwachten goede resultaten toch van „zorg" gesproken moet worden.

Aan zijn kerk heeft God in deze School zeer veel gegeven. In deze maand kwamen achttien jonge mensen zich aanmelden voor de studie om tot predikant te worden opgeleid. In dit jaar zijn een aantal kandidaten klaargekomen voor de kerken, die al zolang uitzien naar de vervulling van de open predikantsplaatsen. Er zit voortgang in ons werk. Van de komende cursus mogen wij goede resultaten verwachten .
Dat wij gebrek aan ruimte hebben, is wel een moeilijkheid. Maar het is het gevolg van een verheugend feit. Het aantal studenten is groter dan wij sinds de Vrijmaking hebben gekend. En niet alleen dat aantal geeft reden tot dankbaarheid, maar wat nog meer zegt: bij onze studenten overheerst het verlangen om straks als predikant de kerken te dienen. Dat is vandaag een wonder, wanneer wij letten op andere plaatsen in ons land waar ook theologie wordt gedoceerd. Uit gesprekken is daar aan 't licht gekomen, dat in brede kring bij de studenten in de theologie veel onzekerheid en twijfel bestaat over het werk van een predikant.

TOEKOMST
Dit staat niet los van de vraagtekens over de toekomst van de kerk. Het is al geen uitzondering meer, wanneer wij een theologisch student in deze tijd horen zeggen: De pastorie in als dominee in een gemeente werken. Ik niet! Er is wel animo voor theologische studie, maar dan in verband met ambitie voor maatschappelijk werk, sociologie e.d. Daartegenover zien wij het als een wonder, dat onze studenten wel degelijk toekomst zien in het werk van een predikant, hoe moeilijk dat ook kan worden, en dat zij de kerk niet beschouwen als een aflopende zaak. Zij komen hier, omdat zij straks willen werken in de verkondiging van het Evangelie. En daarom is het voor ons geen verdrietige last, dat hun aantal ons zoveel meer werk bezorgt, en ons ruimte-problemen geeft. Het gaat om de toekomst van Gods kerk.
En het verheugt ons dat de Gereformeerde Kerken, die deze Hoogeschool hebben gesticht, in deze tijd gewillig zijn om samen te brengen wat nodig is voor de goede voortgang en de uitbouw van het werk dat ons hier is opgedragen. Die dankbaarheid is er ook, nu wij vandaag in de aula het nieuwe orgel mogen laten zien en horen, dat hopelijk jaren lang dienst zal doen bij samenkomsten in onze Hogeschool.

WITTE VELDEK
Juist met het oog op dit alles, maar ook op heel het leven en werken van ons allen in de kerk, wil ik vandaag tot u spreken over: „zorg voor de oogst". Dat er bij de opleiding van predikanten en zendelingen gesproken wordt over een oogst, is voor ons niet vreemd. Zaaien en maaien, velden die wit zijn om te oogsten — dat is de taal, die Christus ons zelf daarvoor geleerd heeft.
Maar dat spreken over de oogst blijft in de Bijbel niet beperkt tot het geweldige werk van de verkondiging en bediening van het Evangelie, de arbeid en de zending en evangelisatie. Héél ons leven, al ons werk wordt in de Schrift voorgehouden als een zaaien en oogsten. Alles wat wij hier in dit leven doen heeft een bepaald gevolg, geeft zijn opbrengst of oogst. De wereld is ons door God gegeven als een akker. Elke dag is ieder mens daarop bezig met zaaien. Ook als hij slaapt, of zich bezig houdt met recreatie, geeft hij aan zijn leven een bepaalde bestemming.
't Is altijd een zaaien waaruit een oogst opkomt, zo betoogde de aftredende rector.

ONDERSCHEID
Hij vervolgde: ieder mens zaait op zijn eigen manier. Maar de Schrift maakt daarin het grote onderscheid tussen ,,zaaien in het vlees" en zaaien in de Geest. Wie leeft voor zichzelf, voor deze wereld, voor eigen idealen en doelstellingen, zaait in het vlees, d.w.z. besteedt zij energie op eigen manier aan mogelijkheden van deze door zonde beheerste wereld. Het resultaat daarvan is verderf, het gaat alles verloren in de grote ondergang, de vreselijke toekomst die naar Gods rechtvaardig oordeel het resultaat zal zijn van alle leven, dat niet in geloof naar Hém heeft gehoord.
Maar daar tegenover staat het zaaien in de Geest. Daarmee wordt bedoeld. dat wij onze tijd en kracht en gaven bestemmen en besteden naar Gods Woord in de diensten van zijn Koninkrijk. Wie dat leert doen door Gods genade, zal een oogst ontvangen van de Geest, als resultaat en geschenk van het werk van de Heilige Geest. De belofte van deze oogst is overweldigend van inhoud: wie in de Geest, zaait, zal eeuwig leven oogsten!
Christus openbaart dit in Gal. 5 zeer konkreet met het oog op het onderhoud van de dienst des Woords. Zorg voor: de oogst — dat is het motief voor heel ons leven als Gods volk; voor ons gebed en onze gaven en inspanning om de dienst van het Evangelie te onderhouden, en te zorgen voor de opleiding tot deze dienst.
Wanneer wij dit doen (of nalaten) volgens ons eigen verkeerde denken en begeren, dan zaaien, wij het vlees en zullen wij de bittere oogst van het verderf maaien. Maar wie zaait in de Geest, ontvangt een overvloedige opbrengst: het eeuwige leven. Niet wij maken de oogst, alleen God doet die rijpen. Maar de zorg voor de opbrengst blijft ons opgedragen, totdat Christus komt, aldus prof. Doekes in zijn rede op de hogeschooldag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

God geeft groei, maar aan ons is de zorg voor de oogst

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken