Bekijk het origineel

Z.-Af rika voorstander verhoging goudprijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Z.-Af rika voorstander verhoging goudprijs

Minister Diederichs: .«p^.*^^^..

5 minuten leestijd

NAIROBI, donderdag — De Zuidafrikaanse minister van financiën Nic Diederichs heeft woensdag ontkend dat zijn land heeft gespeculeerd op de internationale goudmarkten. Diederichs verklaarde dat Zuid-Afrika praktisch al njn dit jaar gedolven goud heeft afgezet. Tijdens een persconferentie verklaarde de minister dat zijn land het plan heeft om deze politiek ook het volgende jaar voort te zetten. Deze politiek heeft een ingrijpend effect

op de vrije goudmarkten in Europa, >Yaar de verkoop van ongeniuitt goud afhankelijk is van vraag en aanbod. Bijna 80 procent van het goudaanbod in de niet-communistische landen is afkomstig uit Zuid-Afrika.

Door het drukken van dit aanbod zou Afrika de goudprijs tot enorme hoogten kunnen doen stijgen en nieuwe (neerwaartse) druk uitoefenen op de zwevende Amerikaanse doUar.

De prijs van het goud op de vrije markt heeft zich dit jaar meer dan verdubbeld van 60 dollar per.ounce in janiuari tot de in jurii genoteerde recordprijs van 127 dollar per ounce. Na juni is d« prijs -weer wat gedaald tot iets boven de 100 dollar per ounce. De langdurige stijging van de goudprijs was een van de factoren waardoor de positie van de VS-dollar op de Europese geldmarkten eerder dit jaar verzwakte. Speculanten vericochten hun dollars om

De commissie zou voorts moeten bekijken wat er voor belangrijke stukken goud te kunnen kopen wat leidde tot extra druk op de Amerikaanse munteenheid.

SPECULATIE

In die kritieke .periode deden in Londen en andere financiële centra geruchten de ronde volgens welke Zuid-Afrika en gros s,peculeerde door prijsopdrijving van het goud door een kunstmatige vermindering van het aanbod. „Wij hebben nooit ofte nimmer gespeculeerd", zo vertelde Diederichs de pers. Hij vertelde dat Zuidafrika bijna al zijn nieuw gedolven goud bleef verkopen zelfs toen de goudprijs zijn recordhoogte had bereikt. Diederichs verblaarde dat het prijspeil zich mede door deze politiek weer wat had genormaliseerd.

Diederichs verklaarde dat zijn land in 1972 slechts tweederde van de goudopbrengst had afgezet en de rest had gebruikt voor eigen reserves. De verkoop over dit jaar was volgens zijn zeggen dit jaar tot bijna 100 procent opgetrokken om moeilijkheden op de by vragen aan de regering en onderzitten in de dagelijkse papierwinkel die het EEG-hoofdkwartier in Brussel produceert. Volgens het voorstel zou de commis.sie uitgebreide bevoegdheden krijgen om documenten op te vragen en getuigen op te roei)en. Het voorstel is ingediend door een hogerhuis-commissie waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd na bezoeken aan West-Duitsland, Nederland en Denemarken en gesprekken met leden van de Europese commissie en Britse ministers. Labour-Lord Maybray-King, die voorzitter is van de commissie, zei dat er op het ogenblik een golf van antiEEG-sentiment door Engeland gaat, die ten dele te wijten is aan volkomen onkunde over het gebeuren in Brussel.

Hij vond het van groot belang dat het parlement doeltreffend kan inteveniëren in het stadium tussen voorstel en besluit in Brussel. Hoe effectief het Europese parlement ook mag worden, het zal altijd nodig blijven dat nationale parlementen een rol blijven spelen bij het benvloe{len van de ministers. De Europese ministerraad zou dan ook een van de belangrijkste „doelwitten" zijn van de „vooruitgeschoven eenheid", die voor het hogerhuis de Brusselse gang van zaïken moet volgen. De voorstellen komen volgende maand in Behandeling in het hogerhuis. betalingsbalans te voorkomen. Diederichs voegde er aan toe dat Zuid-Afrika de prijzen „door het plafond" had kunnen jagen als men wel tot een speciilatleve politiek had besloten.

Door de hogere prijs die Zuid-Afrika dit jaar op de vrije markt werd betaald konden de mijnen mindere soorten erts winstgevend ontginnen. Het resultaat daarvan is dat de Zuidafrikaanse goudproduktie over dit jaar zal dalen tegen de tijd dat de mindere kwaliteiten erts zijn verwerkt. Maar door de hogere prijzen zal Zuid-Afrika ook een hoger profijt trekken uit zijn kostbare metaal. Diederichs schatte dat de productie met ca. 7 procent zal afnemen tegen een nagenoeg verdubbelde winst. De Zuidafrikaanse inkomsten uit goud bedragen over een normaal jaar ongeveer 900 miljoen rand (640 miljoen dollar), aldus Diederichs die zijn omrekening baseerde op een koers van 1.40 dollar voor de Rand. Gebaseerd op de tot dusver bekend . productiecijfers zal dit inkomen over 1973 nagenoeg het dubbele bedragen.

ZWITSERLAND

Hij verldaarde dat de produktie al naar gelang de omstandigheden in de mijnen kan variëren tussen de 30.000 en 72.000 fine ounces per week. De minister onthulde voorts dat zijn land het goud thans voor 80 procent afzet op de vrije markt in Zurich via een Zwitsers bankconsortium. De resterende 20 procent worden in Londen verhandeld.

Diederichs legde grote nadruk op het standpunt van zijn regering dat het goud spil moet blijven van elke verandering in het monetaire wereldsysteem. Hij verklaarde zich een voorstander van verhoging van de officiële goudprijs die thans 42.22 dollar per ounce bedraagt en zei dat men de speculatie op de vrije goudmarlrt zou kunnen beteugelen door de officiële prijs op te trekken tot 150 doUar per ounce. De Zuidafrikaanse minister leek er bijzonder op gebrand aan te tonen dat Zuid-Afrika een eervolle goudpolitiek heeft gevoerd om zodoende de claim te ondersteunen dat zijn land een centrale rol moet blijven spelen in het internationale monetaire systeem.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Z.-Af rika voorstander verhoging goudprijs

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken