Bekijk het origineel

,Men moet ons ruimte laten om onze taak

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

,Men moet ons ruimte laten om onze taak

Voorzitter christelijke werkgevers:

3 minuten leestijd

(Van onze redacteur binnenland) „Ons verbond is in de tijd ontstaan. Er zijn tijden geweest, dat de christelijke werkgevers niet in een eigen oi^nisatie waren verzameld. Dat is nu nog zo in tal van landen. Onze keuze is in die zin een opportune, dat wij zu% een organisatie slechts kiezen en onderhouden, „omdat wij onder de huidige omstandigheden geen beter alternatief zien", aldus mr. P. H. van Boven, voorzitter van het Nederlands christelijk werkgeversverbond op de vandaag gehouden openbare ledenvergadering in Tilburg.

De heer Van Boven wees er op, dat in onze maaitsciiappij de polarisatie hest trefwoord van de dag is. „In ons vaamdel staat verzoening voorop, zoals die in de lieilsgeschiedenis zijn uitdrukking vindt. Waarom zouden we ons laten aanpraten, dat efficiëntie en pragmatisme ons een andere keus opdringen. Zulk een keus kan alleen gelden voor hen wier ogen gesloten zijn voor wat voor ons de eerste werkelijkheid is", aldus de NCW-voorzitter.

Wat de pratotiache uitweriong van deze keuze betreft vond de heer Van Boven, dat zijn organisatie bijvoorbeeld steun moet verlenen aan die instituties in de maatschappij, die gericht zijn op overleg en samenwericijag, zoals het uitdiepen van het op gang gezette democratiseringsproces in de ondeimemingen. Toch mogen de idealen van sameniwerktog en verzoening het reactievermogen niet verzwaikken als men onwil, onredelijtoheid, revolutionaire tendenzen of rechtstreekse uitdagingen ontmoet. Er zal dan wel degelijk „weerwenk" moeten worden gegeven. ruimte heeft ovengelaten. We zitten reeds in een strak keurslijf".

De revaluatie van de gulden stelt als onontkoombare voorwaarde dat de matiging van lonen en prijzen zal slagen, aldus de heer Van Boven. Hij liet er geen twijfel over bestaan, dat het NCW iedere verantwoordelijkheid voor de prijsontwikkeling zou afwijzen, als deze losgekoppeld zou blijven van de lonen. „Wij kunnen er niet aan meewerken, dat de ondernemingen terecht komen tussen de hamer van de vakbeweging en het aambeeld van de gebonden prijzen".

PESSIMISME

In zijn slotbeschouwing stelde de beer Van Boven dat er bij vele Nederlandse ondeimemers een neiging tot pessimisme bestaat. „Terecht vraagt men zich af of de weg, die maatschappij en staat en gaan, nog waarborgen biedt tot vruchtbare ontplooiing. Liggen er geen betere kansen in het buitenland, waar de vrije consumptiekeuze en de vrije ondernemingsgewijze produktie meer tot bun recht kunnen komen? Wij ondernemers weten dat een reeks van ideeën in onze samenleving werkzaam zijn, die wij om in de taal van de milieubescherminig te spreken, als een verded'gingsmiddel beschouwen voor de vrije ontplooiing van mens én bedrijf. Bij veel onidememers komt de bekoring op om ons land de rug toe te keren. ,,Wij zijn groot geworden in vrijheid; zij zien de kansen te zeer versmallen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

,Men moet ons ruimte laten om onze taak

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken