Bekijk het origineel

Stations Zoetermeer en Den Haag geopend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Stations Zoetermeer en Den Haag geopend

^JUandizie moet toenemen^^ «É

4 minuten leestijd

Bevordering van het openbaar vervoer kan niet betekenen, dat de overheid tot in lengte van jaren de kluizen opent om steeds grotere tekorten aan te zuiveren. De financiële situatie rond het openbaar vervoer baart velen en niet in de laatste plaats de niinister hoofdbrekens

Deze uitspraken heeft donderdagmiddag in Den Haag minister drs. T. E. Westerterp van verkeer en waterstaat gedaan bij de opening van het nieuwe station Den Haag centraal.

De openingshandeling werd verricht door de burgemeester van Den Haag, mr, V. G. M. Marijnen, evenals eerder op de middag in Zoetermeer zijn ambtgenoot van die gemeente, de heer J. W. Wegstapel, had gedaan om aldaar het nieuwe (dubbelstation)station te openen.

Vele honderden genodigden woonden beide openingen bij. De Nederlandse spoorwegen hadden voor hen een speciale trein tussen Den Haag en Zoetermeer ingelegd, die zoveel wagons telde, dat het Zoetermeerse perron reeds nu te klein bleek, zoals een der autoriteiten schertsend opmerkte. Minister Westerterp vatte het regeringsbeleid op verkeers- en vervoersgebied als volgt samen: een maatschappelijk optimale afwikkeling van verkeer en vervoer tot stand brengen. Inhakend op de twaalf verkeer en vervoer betreffende regeringsprogrammapunten meende hij, dat de nieuwe stations heel goed in dit beeld passen.

In de Haagse agglomeratie was men op de goede weg naar het in de praktijk nog overal gerealiseerde uitgangspunt, dat het gehele openbare vervoer zich aan het publiek als eenheid moet presenteren.

KLANDIZIE

Bevordering van openbaar vervoer betekent volgens hem in de eerste plaats, dat de klandizie ervan, moet toenemen en niet het klakkeloos aanzuiveren van groeiende exploitatietekorten. Het gaat niet om de vraag of openbaar vervoer of auto, maar openbaar vervoer en auto. „Wij kunnen en willen de auto en andere particuliere vervoermiddelen niet uit onze samenleving wegdenken", aldus de minister. Hij voegde hieraan toe dat dit niet inhoudt dat men op elke plaats en te allen tijde kan kiezen.

De president-directeur van de N.S., mr. M. G. de Bruin, die in Zoetermeer o.m. had opgemerkt te hopen, dat de opening van het station voor de bewoners van Zoetermeer een zekere verlichting zou betekenen van hun vervoersproblemen, bracht in Den Haag de integrale verkeers- en vervoersstudie van het Nederlands economisch instituut ter sprake. Hij verklaarde, dat in

Burgemeester Marijnen opende het nieuwe station Den Haag-centraal.

Minister Westerterp tijdens zijn speech. de toekomst de overheid in het gehele proces van verkeer en vervoer actief sturend zal moeten optreden. Dit begint al bij de ruimtelijke ordening en de inrichting van de steden,.zo meende hij.

STUURMIDDELEN

Voor genoemd sturen is een mechanisme nodig, met name op het gebied der wettelijke regelingen, maar daaraan ontbreekt wel het een en ander.

£en ander stuurmiddel, dat wel voorhanden is wordt gevormd door het geld, Verder merkte hij op, dat wie stuurt een doel voor ogen heeft en voor het kiezen van dat doel is besturingsinformatie nodig die van hoge kwaliteit moet zijn. Helaas moet volgens mr. De Bruin geconstateerd worden, dat.op dit gebied een zeer grote achterstand bestaat.

Hij wees op het geld, dat de overheid ter beschikking heeft alsmede de wetenschap, dat de kwalen en neveneffecten van het verkeer schadelijk zijn voor de gemeenschap. Men heeft op het ogenblik nog weinig gegevens, als het erom gaat die kwalen en neveneffecten in geld uit te drukken. Er is een duidelijke neiging aan deze zaken een toenemend gewicht toe te kennen.

Alleen studies, gericht op het vinden van normen voor de afwegingen, die nodig zijn om de juiste doseringen te bepalen, kunnen dit probleem helpen oplossen. In dit normenstelsel moet een Stuk toekomstvisie verdisconteerd zijn, oordeelde hij, de minister hangende de bouw van dit normenstelsel veel wijsheid toewensend.

HART VAN STAD

Het kernpunt voor het beleid van de spoorwegen is, dat een station zo dicht mogelijk bij het hart van de stad moet komen te liggen, dichtbij verkeersscheppende en verkeersaantrekkende objecten. Ook andere eisen van de spoorwegen ten aanzien van de overstapmogelijkheden op lokaal en regionaal vervoer besprak de presidentdirecteur om tenslotte te constateren, dat het nieuwe Haagse station aan de eisen voldoet.

(Het was triest dat de Nederlandse Spoorwegen hadden gemeend, dat de cabaretier Paul van Vliet met een speciaal optreden de feestelijkheden moest omlijsten. Bijzonder onpasselijk waren de godslasterlijke opmerkingen, die hij meende de aanwezige gasten te moeten voorschotelen. Het was beter geweest, indien hij aan zijn zgn. komische uitspraak „G«bruik Gods Naam niet als uw stopwoord", werkelijk inhoud had gegeven, red. R.D.) door de president-directeur van de Nederlandse spoprwegen aan de eerste boden. burger van Zoeterrneer, als openings

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Stations Zoetermeer en Den Haag geopend

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken