Bekijk het origineel

Oude berijming bevorderen en herinvoeren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Oude berijming bevorderen en herinvoeren

Doel Stichting P. Datheen:

3 minuten leestijd

De op 19 juli jl. gevormde Stichting „Petrus Datheen, tot instandhouding en bevordering van Datheens Psalmberijming" in oprichting heeft zojuist een nadere uiteenzetting gegeven van het hoe en waarom van deze zoveelste stichting, die zich op de berijmde Psalmen richt.

Het bestuur stelt in zijn verklaring, dat allerwegen de drang tot vernieuwing de kerk en de mensen, ja zelfs de streng Gereformeerde richtingen, heeft bereikt. Een deel van het (kerk)volk aanschouwt deze ontwikkelingen met droefheid en wenst daaraan niet mee te werken. Eén van de terreinen, waarop de vernieuwing zich baan breekt, is de eredienst en de liturgie. Ook de Psalmberijmingen ademen de geest der vervlakking. Het Nieuwe Liedboek is niet acceptabel en ook "1773", „waarvan veel belijdende kerkleden niet beter weten dan dat ze er altijd is geweest", voldoet niet ten volle.
Nu is, „om met de hulpe des Heeren een verder afglijden tegen te gaan", de Petrus Datheen Stichting opgericht op de datum (19 juli) waarop in 1773 de toenmaals nieuwe berijming, de zogeheten Statenberijming, werd aangeboden ter vervanging van de destijds al twee eeuwen functionerende Datheen-berijming.
Het doel van de nieuwe stichting is:
• De ere Gods, die mede door het Psalmgezang tot uitdrukking wordt gebracht, te
  bevorderen;
• De oudste „door de synode aanvaarde en door de Gemeente met blijdschap
  ontvangen Psalmberijming van Datheen te handhaven", te bevorderen en te doen
  her-invoeren;

Deze Datheenberijming, indien dat in de praktijk nodig blijkt, te bewerken in verband met taal, stijl, woordkeus en zingbaarheid, doch met strikte inachtneming van geest en inhoud van Datheens berijming.
De middelen, die de stichting wil aanwenden om dit doel te bereiken, zijn:
Aansporing tot gebed of God de Kerk(en) zuiver wil bewaren;
• Beleggen van bijeenkomsten met lezingen over de Psalmberijmingen en het 
  vormen van een donateurskas;
• Vorming van een kas „om Godvrezende dichters in staat te stellen, het werk ter
  hand te nemen ( )".
De stichting is niet gebonden aan enige kerkelijke formatie en het bestuur of eventueel te benoemen commissies zijn dat evenmin. Dit bestuur bestaat thans uit de heren: C. M. van de Werke te Zwijndrecht (voorzitter), Chr. Vellinga, Wijnkanspad 15 te Zaandam (secretaris) en W. Peene te West-Kapelle (penningmeester). Nadere inlichtingen kan men verkrijgen bij de secretaris of eventueel telefonisch bij de voorzitter, tel. 078 - 26435.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Oude berijming bevorderen en herinvoeren

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken