Bekijk het origineel

Verbroedering oplossing van tijdelijke aard

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verbroedering oplossing van tijdelijke aard

4 minuten leestijd

van'de Palestijnen op een mislukking uitgelopen is. De gehele geschiedenis van de Islam door hebben de moslims in wapenfeiten een leidraad gez'en voor wat Allah met de wereld wil. Niet alle Arabieren en zeker niet alle Palestijnen laten zich door deze logica tevreden stellen. Wel wordt het steeds moeilijker om de uitdaging te aanvaarden en te tonen dat Allah met de commando's is. Dit heeft geleid tot een afbrokkeling van de grootste commando-organ'satie. El Fatah, Deze beweging, geleid door de Islamiet Yassir Arafat, een lid van de bekertde Hoesseini-clan waaruit in de twintiger jaren de beruchte Moefti van Jeruzalem, Haj Amin voortkwam, heeft in wezen een Islamitische ideologie. El Fatah voert de hé-lige oorlog.

YERZET
De ideologische inspiratie om dwars ÏCgen de Islamitische logica in de guerrilla voort te zetten, komt dan ook van leiders als George Habash en Nayef Hawatmeh, die van christelijken huize z'jn. Beiden en vele van hun medestanders hebben bewust het christelijk geloof de rug toegekeerd, maar dat neemt niet weg, dat zij door hun christelijke traditie een denkhouding hebben kunnen aannemen, die zich verzet tegen de Islamitische logica. In de Arabische landen worden zij bovendien toch alt'jd tot de christenen gerekend, omdat er burgerlijUfc redenen zijn (de religieuze groepen houden ieder voor zich de burgerlijke stand bij, hebben rechtbanken, kortom geven ieder lid van de gemeenschap een burgerlijke status), waardoor iedere Arabier ofwel Moslim, ofwel Christen moet Z'jn. Zonder die christelijke achtergrond is het echte revolutionaire elan, met name het marxistische, in de Palestijnse guerrilla ondenkbaar. Deze griezelige samenhang roept ernstige vragen op ten aanzien van de verantwoording d'e de christenen in de wereld voor elkaar hebben. Dit wordt bijzonder Iclemmend als we denken aan de relatie tussen het protestantisme dat in de negentiende eeuw in de vorm van zending vaste voet kreeg in het Midden Oosten en de verschillende orthodoxe en katholieke geloofsgemeenschappen die daar sinds de eerste christelijke eeuwen onveranderd bleven voortbestaan.

MEERDERHEID
Hoe de revolutionairen van chr'stelijken huize zich ook roeren, de Islamieten beheersen het beeld. Ze zijn immers, behalve in Libanon, ver in de meerderheid. Er bestaan echter binnen de allen omvattende Islam verschillende stromingen. Koning Feisal en koning Hoessein behoren tot de voornaamste r'ehting, die der Soennieten. Saoedi Arable is daarbij theocratisch. De wetten zijn ontleend aan de koran. (De vorst is de dienaar die de heilige wetten doet nakomen). Jordanië kent een centraal gezag dat westers is, maar de islam als staatsgodsdienst erkent. Daar staat tegenover dat koning Hoessein geacht wordt een afstammel'ng te zijn van de profeet Mohammed, een bijkomstigheid die zijn gezag in hoge mate versterkt. Syrië is een republiek met een socialistische grondwet, waarin ternauwernood plaats is voor de clausule dat de Islam staatsgodsdienst is. De president, Hafez Assad Is echter een sectarër. Hij behoort tot de Mohammedaanse secte der Alawieten, een groep die in Syrië nog In deze eeuw vervolgd is door de Soennieten die ook in Syrië in de meerderheid zijn. Assad steunt op het leger en op zijn sterk persoonlijk gezag. President Sauat van Egypte is weer een Soenn'et. Hij heeft onder Nasser veel gedaan aan de politieke vormgeving van het islamitisch socialisme. In dat opzicht staat hij dichter bij de Tunesische president Bourguiba dan bij autocraten als Feisal en Hoesse-n. Een 'samengaan van zulke ongelijksoortige Islamieten is de gewoonste zaak van de wereld. Hoe verschillend de stromingen binnen de Islam ook zijn, er blijft altijd een overheersend sen'rtment van broederschap. Daarom Kunnen geschillen ook betrekkelijk «emakkelijk worden bijgelegd. De verzoeningen vinden even frequent plaats als de ruz''es. Nu ook Syrië zich met koning Hoessein heeft verzoend, blijft voor de Paleslijnen de keuze over de guerrillabeweging te liquideren, of die leiders van niet-Islamitische traditie te volgen, die terreuracties in de gehele wereld willen voortzetten. Slechts ten kleine groep kiest voor het laatste, maar dat is ernstig genoeg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Verbroedering oplossing van tijdelijke aard

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken