Bekijk het origineel

Den Haag heeft f 27 min. begrotingstekort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Den Haag heeft f 27 min. begrotingstekort

Inwonersaantal hlijft teruglopen

3 minuten leestijd

De gemeente Den Haag verwacht voor 1974 een begrotingstekort van ƒ 27 min. Voor 1973 was vorig jaar een tekort van ƒ 48,5 min. geraamd. Blijkens de donderdag aan de Haagse gemeenteraad aangeboden ontwerpbegroting is de verlaging van het begrotingstekort t.o.v. 1973 een rechtstreeks gevolg van de gewijzigde ramingen voor de exploitatie van het Haagse vervoerbedrijf HTM.

Voor 1973 kwam nog ƒ 32 min aan exploitatiekosten van de HTM voor rekening van de gemeente, maar voor 1974 kan men erop rekenen dat het rijk het volledige exploitatietekort van het vervoerbedrijf voor zijn rekening neemt. Als men hiermee rekening houdt, is het tekort van Den Haag voor 1974 rond ƒ 10,5 min hoger dan dat voor 1'973.

Deze ƒ 10,5 min zijn hoofdzakelijk ontstaan door een excessieve toeneming van de kosten voor de uitvoering van de algemene bijstandswet, tekorten op de rijksdoeluitkeringen in de sector onderwijs (als gevolg van loon- en prijsstijgingen), en het wegvallen van rentebaten door het verdwijnen van voordelige rekeningsaldi.

B. en W. stellen tariefsverhoging voor van straatbelasting, rioolbelasting, rioolrecht, personele belasting en reinigingsrechten Ook de tarieven van de gemeentelijke bedrijven voor gas, water en elektriciteit moeten volgens B. en W. omhoog. De verhoging van. de tarieven voor gas, water, elektriciteit en reinigingsrechten samen zal gemiddeld per gezin in Den Haag ƒ 5 per maand meer gaan kosten

GESPREK

Volgens de wethouder van Financiën, de heer B. Bol zal het college van B. en W. over twee weken met het rijk een gesprek hebben over de sanering van de begrotingspositie. B. en W. verwachten soortgelijke hulp te krijgen als andere grote steden al hebben ontvangen. Het gaat om: rijksbijdrage voor het tekort van het openbaar vervoerbedrijf (in verband hiermee houden B. en W. rekening met de verplichting halverwege 1974 een tariefsverhoging voor tram en bus te moeten doorvoeren), een overneming door het rijk van de tot en met 1973 ontstane begrotingstekorten van totaal ƒ 70 miljoen, en een toekenning van een extra-bijdrage uit het gemeentefonds wegens het structureel dalend inwonertal van Den Haag. Deze laatste bijdrage zal naar schatting van B. en W. ƒ 20 a ƒ 30 min opleveren.

Het inwonertal van Den Haag loopt nog steeds versneld terug. In 1972 verminderde het met 15.000 tot 510.000. B. en W. verwachten dat het in 1973 met nog eens 20.000 zal dalen. Een globale prognose wijst uit dat na sanering van de begrotingspositie ondanks alle maatregelen een structurele toeneming van het Haagse begrotingstekort met jaarlijks ƒ 4,6 min valt te verwachten. B. en W. vinden dat verdere verbeteringen van de rijksbijdragen voor stadsvernieuwing en voor onderwijs niet mogen uitblijven. Zij zien deze verbeteringen als een mogelijkheid het structurele begrotingstekort op te heffen.

Het investeringsprogramma van Den Haag beloopt voor 1974 een bedrag van ƒ 298 min voor 1973 was ƒ 286 geraamd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Den Haag heeft f 27 min. begrotingstekort

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken