Bekijk het origineel

YS-Chinese betrekkingen merkbaar bekoeld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

YS-Chinese betrekkingen merkbaar bekoeld

Savjet-Unie oorzaak

4 minuten leestijd

TOKIO, viijdag — Drie maanden na de vestiging van een zogenaamd Amerikaans „verbindingsbureau" in Peking en ondanks de voortdurende uitwisseling van mensen tussen »eide landen, schijnen de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China toch merkbaar te zijn bekoeld. De reden hiervoor schünt de groeiende Chinese ongerustheid te zijn over de politieke beslissingen der Verenigde Staten en de Sovjet-Unie om dichter tot elkaar te komen en dan in het bijzonder wat betreft West-Europa.

Deze ongerustheid werd voor het eerst verwoord door premier Tsjoe En-lai in zijn toespraak op 24 augustus voor het Tiende Congres van de Chinese Communistische Partij (CCP) toen hij zei een Westerse samenzwering te voorzien om het de Russen mogelijk te maken zich zonder moeilijkheden uit Europa terug te trekken en hun aandacht op China te richten. Dit werd verschillende malen herhaald in een reeks van hoofdredactionele commentaren en werd opnieuw aan de orde gesteld in een toespraak die de onderminister van buitenlandse zaken, Chiao Kuan-hua, dinsdag hield in de algemene vergadering der Verenigde Naties (VN),

VERLEDEN TIJD

Pekings verwijzingen naar het vestigen van Amerikaans-Chinese betrekkingen zijn sinds het partijcongres in de doofpot gestopt, terwijl men hierover vroeger in warme bewoordingen sprak. Tsjoe deed dit met een enkele zin door dat zij „enigszins zijn verbeterd". Chiao gebruikte tijdens zijn lange toespraak telkens de verleden tijd, memorerend dat China was begonnen met het verbeteren der betrekkingen met de Verenigde Staten (VS), op basis van een vreedzaam naast elkander bestaan. Het wegwerken van de Chinese angsten zal waarschijnlijk één der belangrijkste doeleinden zijn tijdens het aanstaande bezoek, eind oktober, van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger aan Peking. Tsjoe zei ervan overtuigd te zijn dat de twee wereldmachten van plan zijn hun hegemonie in de wereld te consolideren, met daarbij de voornaamste opdracht gericht aan Europa. „Het uitroepen van 1973 tot het jaar van Europa en het bijeenroepen van de Europese veiligheidsconferentie wijzen erop dat in strategisch oogpunt hun belangrijkste knelpunt Europa is", aldus Tsjoe.

„Het Westen is er altijd op uit geweest de revisionistische Sovjet-Unie naar het oosten te richten om zodoende het gevaar op China af te wentelen, en dat is alleen maar mogelijk zolang het in het Westen rustig blijft," ging hij voort. „China is een aantrekkelijk stukje vlees dat door allen wordt begeerd. Maar dit stukje vlees is bijzonder taai en al jarenlang is niemand in staat geweest-erin te bijten."

WANORDE

Op het ogenblik dat er sprake is van een schijnbare ontspanning, ziet Tsjoe de huidige internationale situatie gekarakteriseerd door een grote wanorde, een formulering die ook Chiao gebruikte. Hij schreef dit toe aan de bewapeningswedloop tussen Amerika ,en de Sovjet-Unie en de rivaliteit op economisch gebied tussen beide wereldmachten. Chang Chien, een politieke commentator, beschreef, in de uitgave van de Peking Review van de 28ste september, de Amerlkaans-Russische wedloop als inherent aan imperialistische mogendheden. In Rusland, zegt hij, bestaat het staatskapitalisme bij de gratie van een fascistische dictatuur, zoals men die onder Hitler kende. De rivalen spelen onder één hoedje en scheppen een vals beeld van ontspanning, zegt hij. Dit is echter slechts tijdelijk daar hun verschillen permanenter zijn. OPROEP

Hij eindigde met een vaak gehoorde oproep om tunnels te graven en graan op te slaan tegen een mogelijke aanval, in het bijzonder van de kant der Russen aan de Chinese grenzen. Chiao bevestigde dat er slechts een karikatuur van vreedzame co-existentie bestaat tussen de Russen en Chinezen. In feite bestaat er rivaliteit. Hij noemde het voorstel van de Russische partijleider Leonid Breznjev om tot een collectief veiligheidsstelsel in Azië te komen „waardeloos". „Is de geest van John Forster Dulles in het Kremlin gevaren", vroeg hij zich af. „Zou het in feite niet minder, misleidend en meer direkt '.ijn om het Warschau-pakt meteen maar uit te breiden tot Azië."

Chiao beschreef de Russische beschuldigingen, dat China een ontspaniiins in d? v/?g slaat als: „de pot verwijt de ketel zv/art te zijn," Daarna herhaalde hi.i Tsjoe's uitdaging aan het adres van Moskou om „één of twee dingen te doen" om de Russische goede wil te tonen, zoals het terugtrekken van de Sovjet-troepen uit Mongolië en Tsjechoslowakije en het teruggeven van de vier noordelijke eilanden die zij tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog van .lapan heeft afgenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

YS-Chinese betrekkingen merkbaar bekoeld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken