Bekijk het origineel

SAMENWERKING VAN VERZORGINGS- EN VERPLEEGTEHUIZEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SAMENWERKING VAN VERZORGINGS- EN VERPLEEGTEHUIZEN

3 minuten leestijd

Het is noodzakelijk, dat de verzorgings- en verpleegtehuizen voor bejaarden op elkaar aansluiten. Het opnemingsbeleid zal gecoördineerd moeten worden. Het ziekenhuis zal moeten worden betrokken bij het verstrekken van vormen van hulpverlening, want ook daar doet zich het probleem voor van het gebruiken van een bed, dat voor een ander doel is bedoeld.

Diit standpunt hebben de Stichting landelijk^ samenwerking bejaardemtehuizenorgandsa-ties en de Natloraale ziekenhuisraad, sectie verpleegtehuizen, gezamenlijk ingenomen. Het verpleegtehuis en het verzorgingstehuis moeten als soorten instellingen eikaars mogelijkheden en beperkingen kennen. Lokaal of regionaal zal de samenwerking verder moeten gaan, zoals eenheid van opvatting over indiicatiestelling, waaruit coördinatie van het opnemingsbeleid voortvioeit.

De noodzaak van overplaatsing moet beoordeeld worden door een medisch adviseur. De verpleeghuisarts moet een normale verschijninig zijn, lde oo« een adviserende taak heeft ten aanzien van andere verzorgden dan de partiënten. Hij kan ook tevens medisch adviseur van het verzorgingstehuis zijn. In ieaer geval dient hij er nauwe contacten mee te onderhouden.

Pe selectie van gegadigden kan niet worden losgekoppeld van andere vormen van dienstverlening dan het verzorgingstehuis of eventueel het verpleegteihuis. De ddverse plaatselijke mogelijkheden voor hulpverlening in CP bejaardenzorg dienen ook op elkaar aan te sluiten, opdat de mogelijkheden optimaal worden benut.

Nu er in elke gemeente een opnemingsc-cmmissie moet komen, kan een samenwerkingsorgaan deze taak ook oo zich nemen. Daarmee wordt, aldus de Stichting en de ziekenhtósraad voorkomen, dat de gewenste en op gang komende coördinatie wordt doonkruist. De verpleegtehuizen moeten dan ook mede lil de plaatselijke samenwerkingsstructuur worden betrokken.

Het Nederlands verbond van huurderscriganisatiEs is van mening dat de huurharmonisati? voer 1974 geheel buiten werking gesteld diient te worden en dat een generaal pardon moet worden afgevaardigd voor huurharmonisatieweigeraars, die nog niet door het miniS'terie zijn behand-eld. Ook wil het verbond geen nieuwe liberalisatiemaatregelen, openstelling van een volledig nieuw huurbeleid, uiitgaande van de sifcelling dat de woninig een sociaal goed is en voorbereidiing vain wettelijke maatregelen, die de democratische inbreng en beslissingsmacht van alle huurders regelen. Dit zijn de eisen, di«' bet verbond heeft gesteld in een reactie op de nota huur- en woonruimtebeleid van de hudddige regering. Daarin zegt het verbcind, dat de regering op twee gedachten hinkt c-n moeizaam probeert twee, niet met elkaar in overeenstemming zijnde uitgangspunten (scciale betrckkenheid en libfralisat;») met elkaar te verbinden.

„God zal er voor zorgen. Kees". Hij zei het zacht en toch overtuigend. „God...zorgt... er... voor...", kwam het moeilijk. ïoen huilde Kees Hoek. De tranen liepen langs zijn rimpelige ongeschoren wangen.

De hand kwam weer onder de deken tevoorschijn. Kees Hoek greep de hand van Janus Engelen. Toen kwam het vragend: „Maar wie... zorgt er voor... mijn ziel. O, Janus, ik... heb geen kennis aan Jezus. Mijn zonden achtervolgen mij dag en nacht. Ik... weet geen raad... Janus?"

Janus Engelen keerde zich om naar de vrouw en de kinderen. De kinderen aten reeds een boterham die vrouw Hoek gesneden had.

„Is de dominee nog geweest?" wilde hij weten. „Ja, gisteren", zei vrouw Hoek zacht. „Hij heeft gelezen en gebeden maar Kees was erg onrustig. Hij wordt rustiger als vrouw Legerstee met hem praat en met hem bidt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

SAMENWERKING VAN VERZORGINGS- EN VERPLEEGTEHUIZEN

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken