Bekijk het origineel

Slagers tegen winkelcentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Slagers tegen winkelcentrum

SPRANG-CAPELLE

3 minuten leestijd

De Algemene Nederlandse slagersbond is tegen het stichten van een winkelcentrum tegenover het gemeentehuis !n Sprang-Capelle. Dat staat in een brief die de bond deze dagen namens zijn Sprangcapelse leden (de heren A. de Jong, G. Kerst, J. van Neuwenhuizen, C. van Oosterhout en D. van der Werken) heeft gezonden aan het college van B. en W.en de gemeenteraad gemeenteraad, sn W. legden al eerder een plan op tafel voor de bouw van een winkelcentrum. Maar dit plan stuitte op zoveel bezwaren in de raad dat zij het voorlopig moesten terugnemen.

De slagers in Sprang-Capelle vinden het onverantwoord een winkelcentrum te stichten, gezien het feit dat in deze plaats de komende jaren slechts op beperkte schaal huizen worden gebouwd. De slagersbond vraagt zich af of men niet eerst eens grondig dient te onderzoeken hoe groot de minimumomzet 'S van de gevestigde bedrijven, ook in de komende jaren. De bond attendeert op de kostenstijgingen van de slagersbedrijven, die van een zodanige. omvang zijn dat ieder jaar weer grotere omzet moet worden genaaid. Anders zijn deze bedrijven n-iet in staat de kostenstijgingen voor te blijven en dre'gen zij in toenemende mate achterop te raken bij de loontrekkenden. De bond zegt ook dat door de lintbebouwing in het 7.000 inwoners tellende Sprang-Capelle een deel van de slagersbedrijven uitzonderlijk hoge kosten heeft.

In deze trant laten gedeputeerde staten van Zeeland zich uit in hun beleidsnota „Sociaal-culturele ontwikkelingsschets Zeeland". Het beleid is gericht op een inwonergroei van de provincie boven het landelijk gemiddelde. Wel zal een zekere concentratie van de bevolking is de grotere kernen noodzakelijk zijn, aldus GS. „Groei Is nodig voor een verantwoord niveau van voorzieningen".

Het provinciaal bestuur besteedt aandacht aan het samensmelten van diverse instellingen. In het algemeen staan zij hier positief tegenover. Geen bemoeienis wil het hebben met het opgaan van levensbeschouwelijke organen in grote verbanden. Hij wijst er wel op, dat de levensbeschouwelijke organisaties veel en nuttig werk hebben verricht en dat een te snelle overgang van de ene naar de andere situatie een averechtse uitwerking zal hebben. De vorm van schaalvergroting zal van geval tot geval bekeken moeten worden.

In de beleidsnota stellen GS nog diverse andere zaken aan de orde. ZIJ pleiten o.a. voor meer voorzieningen voor zwakzinnigen.

URK

Over het onderwijs hebben GS een lange waslijst van wensen opgesteld. De volgende punten achten zij het meest dringend: • vestiging van een lerarenopleiding nieuwe stijl, in Zeeland aanvankelijk part-time, maar later omgezet in en volledige dagopleiding; • oprichting van een sociale academie; • het bestuderen van de mogelijkheden voor een schooladvies- en begeleidingsdienst; een dergelijke dienst za! iedere Zeeuw ongeveer ƒ 15 è 20 gaan kosten; • bestudering van de mogelijkheid tot het stichten van een lom-school In Noord-Zeeland; • stichting van een school voor hogei economisch en administratief onderwijs (HEAO) en een tweede school voor MEAO Jn Zeeland,

RECREATIE

De recreatieve druk op Zeelano moei meer worden gespreid, aldus G.S. Het Grevelingenbekken en het toekomstige Zeeuwse Meer moeten deze spreiding mogelijk maken. Voorzichtigheid is geboden met uitbreiding van toeristische verblijfsaceommodatle.

Het provinciaal bestuur streeft naat de totstandikoming van een tweetal gezondheidsdiensten in Zeeland, zo blijkt tenslotte uit de beleidsnota.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Slagers tegen winkelcentrum

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken