Bekijk het origineel

Nieuw Eemsmondgebouw officieel overgedragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuw Eemsmondgebouw officieel overgedragen

Diverse instanties onder één dak

3 minuten leestijd

(Van een onzer verslaggevers) In Dsif/Jjl is gisteren het nieuwe gebouw van Rijkswaterstaat, het Eemsmondgebouw, otïicieeï overgedragen. Het gebouw herbergt diverse instanties, die ressorteren onder de ministeries van verkeer en waterstaat, justitie en defensie. Ir. ,1. W. TojK, plv. directeur-generaal van Rijkswaterstaat, „nam het gebouw in ontvangst''.

Statenlid Maliaars

NaaEt waterstaat zijn in het Ecms-:;.:idg€bouw nog drie instanties orrcier,,";brach^, d e alle min of meer met wa:•• .e mak£n hebben: namc!i.;k het :.:'.3wer,ïn, de rijkspolitie te water en "c- ;:cr.inKMj!;e marechauïsee venden er.

NUNSPEET

Bidstond voor Israël

De k°rkeradcn van verschillende ksrkslijko gemeenten in Nunspeet hebben besloten tot het beleggen van een i?e.maen'3chappelijfce bidstond voor I.s

Deze dienst wordt morgenavond om I9..30 uur gehouden in de Dorpskerk. ^'o: rgangcrs zijn ds. J. Westerink, Chr. Iteref. predikant, en ds. L. van Nieuwboort, Hervormde predUcant.. na jareniang in houten barakken te •hebben gezeten - de marechaussee maakt hierop een uitzondering, zij was in de vuurtoren „geïnstalleerd!" - een enderdak in het zes verdiepingen tel'end gebouw. I In 1971 werd met de bouw begonnen: de kosten bedroegen zes miljoen gulden.

STUDIEGROEP

De studiedienst Delfzijl van Rijkswat;.rstaat heeft zijn werkterre n in de ecstelijke Waddenzee en in het 3om'--Do!lard estuarium. Daar worden me; behuip van zeven schepen en vele meetopstellingen gegevens verzameld, die de basis vormen voor studies over de waterloopkundige toestand in dit gebied. Een groot aantal van deze meetgegevens wordt draadloos overgebracht naar de v/al en automatisch geregistreerd door electronische apparatuur in het nieuwe kantoorgebouw. Tevens brengt de studiegroep regelmatig advies uit over m lieubeschermende maatregeien en over de uitvoering van Waterioopkundige projecten.

De mensen van de studiedienst werken samen met hun Duitse collega's aan de bestudering en oplossing van gezamenlijke prob'emen in het gebied.

DIENSTKRING

De dienstkring Delfzijl van Rijkswaterstaat beheert de rijkswegen die van Delfzijl in de richfng Groningen en Scheemda lopen. Ook het Nederlands beheersgebied in het Eems-DoUardestuarium en het onderhoud van de zeedijk rondom de haven Delfzijl vallen onder de verantwoording van deze dienstkring.

Ter gelegenheid van de opening van het Eemsmcndgebouw wordt zaterdag a.s. van 10-16 uur open huis gehouden voor het personeel en de belangstellende burgeril.

De gevels vari het tegen de zeedijk aangebouwde Eemsmondgebouw zijn door de kunstenaar Jaap van der Mey voorzien van reliëfs, die een symbool vormen van stromend water en het wad.

In een kleine expositie zijn apparaten te zien die de studiegroep gebruikt; rechts beelden van de schepen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Nieuw Eemsmondgebouw officieel overgedragen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken