Bekijk het origineel

België mag niet ongehinderd lozen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

België mag niet ongehinderd lozen

Reitnerswaal vindt:

4 minuten leestijd

(Van onze correspondent) Deze week behandelde de gemeenteraad van Reimerswaal de begroting 1974. Een aantal zeer belangrijke zaken kwamen bij deze algemene beschouwingen aan de orde. Zo werd o.a. gesproken over de milieuzorg, onderwijs en de Oosterschelde.

Namens de SGP sprak de heer W. Koster de wens uit dat zo spoedig mogelijk aan de bouw van een nieuw gemeentehuis kan worden tiegonnen. Hij achtte dit noodzakelijk om het personeel van de verschillende afdelingen ongestoord, op een efficiënte wijze, en onder betere omstandigheden hun werk te kunnen doen verrichten. „We zouden het toejuchen", aldus de heer Koster, „als'spoedig de eerste paal de grond in mag gaan".

Volgens de SGP-woordvoerder was het voor deze partij een onverteerbare zaak dat België ongehinderd loost en dat wij moeten betalen".

Dit zei de woordvoerder van deze partij reeds vorig jaar. „Dat geldt nu nog in meerdere mate zelfs, want het bedrag dat onze gemeente gevraagd wordt is met 150 procent gestegen tot 100.000. De woordvoerder van de SGP betuigde zijn instemming met het plan van b. en w. om de nog aanwezige oude schoolgebouwen, die daarvoor in aanmerking komen, door nieuwe te vervangen. H'j vond dit een juiste besteding van overheidsgeld. Hij vroeg in het bijzonder aandacht voor de basisschool van de Geref. Gemeente aan de Morlodestraat (« Krabbendijke. Al ongeveer twintig jaar heeft het bestuur gewerkt aan de vervanging van deze school. De school is ook al jaren afgekeurd. Het eigenaardige is dat doordat het bestuur de voorkeur gaf aan een oplossing waardoor de overheid vele tonnen kan besparen, er juist niets gebeurt. Ware het bestuur m'nder serieus tewerk gegaan ten aanzien van de overheidsmiddelen dan zou er al lang een nieuwe school hebben gestaan.

OOS^TERSCHELDE

De SGP was blij dat het vraagstuk van het al of niet afsluiten van de Oosterschelde opnieuw aan de orde gesteld zal worden. „Wij hebben de evenals b. en w. de hoop dat de veiligheid wordt verkregen, zonder dat de Oosterschelde daarvoor bieh'-ft te worden afgesloten.

Zoals bij 'e begroting moest de fractie van de SGP tegen een aantal posten bezwaren inbrengen, zowel van principiële ,als voor sommige ook van andere aaAi. Het betreft dit keer de volgende subsidies: muziekkorpsen (tegen de extra ƒ 1680,- per korps), wielercometés Stichting mil. humanistisch thuisfront; Stichting cultuurspreiding Zeeland en subsidie aan de sozen, indien op zondag geopend.

De overige sprekers bij deze begrotingsvergadering waren: de heer P. C. van Putten (AR); J. B. Korstanje (PvdA); J. Lako (CHU); J. Griep (WD) en E. A. Suy (KVP).

De voorzitter, burgemeester C. P'jl Hogeweg,. beantwoordde hierna uitvoerig alle sprekers.

INPOLDEREN

De suggestie.v.an de SGP-woordvoerder om eventueel een deel van het verdronken land van Zuid-Beveland in te polderen vond hij wel interessant. ,,Het is een positieve gedachtengang, die we graag voor verder onderzoek door willen geven", aldus de burgemeester. Over de basisschool van de Geref. Gem. in Krabl)endijke zei hij: „Wij hebben veel waardering voor het schoolbestuur, dat een enorm groot geduld heeft opgebracht. ZM willen tenslotte in het MAVO-gebouw, wanneer de MAVPO in een nieuwe school trekt en daarmee wordt de gemeenschap een grote dienst bewezen. Het betekent een besparing van tonnen. Wel moet er alles aan gedaan worden om deze basisschool zo snel mogelijk te helpen. Het zal nu geen jaren meer duren". Nadat de diverse,_spreJcers,iDok,an tweede termijn ..gelegenheid, hadden' gekregen om nogmaals het woord te voeren, werd de gem.een.tebegroting 1,974 door de raad aanggnort)^. Qgk dia. belastingvoorstellen werden aanvaard, waarbij echter'de heer Van Putten (AR) zich verklaarde tegen de verhoging van de straat- en rioolbelasting, de verhoging van het rioolafvoerrecht en de verhoging van de personele belasting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

België mag niet ongehinderd lozen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken