Bekijk het origineel

Alle liberale moties werden weggestemd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Alle liberale moties werden weggestemd

DREES WIL VERSTERKIISG POLITIE

4 minuten leestijd

De eenheid die de christen-democraten bij de „huurwaarde" aan de dag hadden gelegd viel op andere fronten uiteen. Gezamenlijk hadden KVP, ARP en CHÜ een motie op de regeringstafel gedeponeerd, waarin op een spoedige Indiening (i,m de loop van het komende kalender jaar") van het wetsvoorstel over de geluidshinder en één over de bodemverontreiniging werd aangedragen.

Minister-president Den Uyl vroeg om intrekking, omdat de motie nauwelijks uit te voeren was. Binnen enkele weken zou een wetsontwerp chemische afvalstoffen ingediend worden en over ongeveer een jaar een voorstel over stedelijke afvalstoffen. Het sluitstuk van deze beide wetten — de wet bodemverontreiniging — kwam volgend jaar. Met een wet tegen de geluidshinder lag het allemaal wat moeilijker. Slechts als „ontzaglijk veel werk" verricht werd, kon aan het einde van 1974 een „raamwet" tegen de geluidshinder verwacht worden.

Andriessen en Aantjes lieten de oren naar het verzoek van drs. Den Uyl hangen CHU-leider Kruisinga hield echter het been stijf. Naar zijn mening was bij de milieuwetgeving de grootst mogelijke voortvarendheid gewenst. De Kamer veegde de motie evenwel van de tafel; tegenstemmers waren, behalve KVP en ARP, de drie progressieve partijen, de PSP en de CPN. Men wilde „liever geen wet, dan een slechte wet", zoals de woordvoerder van D'66, dr. Terlouw, het formuleerde.

PRIJSBELEID

Tegen de wil van premier Den Uyl ging de Tweede Kamer akkoord met een motie van dr. Kruisinga, waarin het kabinet gevraagd werd een zodanig prijsbeleid te voeren dat middenstand en landbouw niet onevenredig zwaar getroffen werden. Tegen dit voorstel — mede ondertekend door Andriessen (KVP) en Aantjes (AR) — stemden de fracties van PvdA, PPK, D'66, CPN, PSP en het AR. Kamerlid Schouten. Den Uyl, die de motie overbodig achtte, verzekerde de Kamer dat het kabinet open oog had voor de belangen van midden- en kleinbedrijf en van landbouw en visserij. In het gesprek dat de regering maandag zal voeren met de boerenorganisaties, krijgen de minimale inkomens en de nadelige effekten van de revaluatie opnieuw extra aandacht, aldus de premier.

Anders dan WD-leider Wiegel gewild had, sprak de Kamer niet uit dat de lastenverzwaring die het kabinet wilde opleggen te zwaar was en de middengroepen onevenredig trof. Voor deze motie stemden alleen de liberalen en de staatkundig gereformeerden. Verworpen werd ook een motie van Wiegel betreffende de ongunstige gevolgen van het prijsbeleid voor de inkomens en de rentabiliteit van het midden- en kleinbedrijf en de landbouw. Voorstemmers: VVD, CHU, DS'70, SGP, de Boerenpartij en RKPN.

Een christen-democratische motie, die een samenhangend welzijnsbeleid bepleitte, werd daarentegen wel door de Tweede Kamer aanvaard, alleen de BP-fractie stemde tegen. Zij vond de motie te ingewikkeld.

WOONBELASTING

Een voorstel van DS'70 met WD om geen woonbelasting en geen doorstromingsheffing voor de eigen woning in te voeren, stuitte op onoverkomenlijke bezwaren bij links en ARP. Weggestemd werden ook een motie van dr. Drees (DS-70), waarin uitgesproken werd dat het kabinetsbeleid nimmer zou mogen worden beheerst door verlangens van een of meer maatschappelijke groepen, en een DS-70-pleidooi voor het behoud van de progressie in de inkomensbelasting.

Tussen premier Den Uyl en dr. Drees ontstond gisteravond een meningsverschil over de bestrijding van de criminaliteit. Terwijl de minister-president meer de nadruk op het „opnieuw betrekken van een vervreemde mens bij de samenleving',' hechtte het DS70-kamerlid meer waarde aan versterking van de politiekorpsen. Den Uyl verklaarde de toegenomen onveiligheid uit geestelijke crisissituaties en meende dat meer geld voor CRM, onderwijs en krotopruiming zou helpen. Drees bestreed dit. De grotere surveillance was zijns inziens onontbeerlijk.

De reacties van. de. premier werden steeds stekeliger. Dit schoot verschillende Kamerleden in het verkeerde keelgat. „Beneden alle peil',' vond Wiegel. Mr. de Brauw, die zijn fractieleider tn bescherming nam, zei dat het kribbige antwoord van Den Uyl geen recht deed aan het betoog van dr. Drees. Bij de begrotingsbehandeling van Justitie en van Binnenlandse zaken (politie) zal DS 70 dit probleem opnieuw ter sprake brengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Alle liberale moties werden weggestemd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken