Bekijk het origineel

In Vaux-sur-Seine: theologische studie is hier praktijkvorming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In Vaux-sur-Seine: theologische studie is hier praktijkvorming

Nederlandse docent en studenten

8 minuten leestijd

Het is niet zomaar dat de Nederlandse ds. J. F. B. Schalkwijk, die ergens in Frankrijk staat, ons de hartelijke wens op het hart bond om eens een stuk te schrijven over zowat de enige rechtzinnige theologische faculteit, die Frankrijk nog bezit. Deze opleiding heeft het namelijk nogal moeilijk, zoals wel meer wil vootkomen als men tegen vrijzinnigheid moet oproeien. Maar de roem breidt zich snel uit, zelfs tot in Nederland, zodat een Amsterdamse Oud Testamenicus daar ook al gaat doceren, terwijl er al drie Nederlandse studenten zijn.

De Vrije Protestantse faculteit in Vaux-sur-Seine is acht jaar geleden opgericht, omdat men de drie theologische opleidingen der protestanten in Frankrijk niet meer helemaal vertrouwde. Dat wantrouwen geldt de faculteiten in Parijs en Montpellier (waar de bekende prof. ds. Jean Cadier doceert) en de theol. staatsfaculteit in Staatsburg.

Neo marxisme
Onze „medewerker in Frankrijk" schreef daar al eerder over. Hij legde de vinger op de wonde dat slechts een klein percentage van de theologie-studenten ook inderdaad de pastorie ingaat en niet aan allerlei vormen van maatschappelijk of ander wereldlijk werk gaat arbeiden. De invloed van de moderne (neo-marxistische) theologie en het oecumenisme met Rome zijn hier niet helemaal vreemd aan. De grote Hervormde Kerk van Frankrijk zit met de handen in het haar, want terwijl, de ene predikantsplaats na de andere moet worden opgeheven wegens de grote tekorten, kost de theologische opleiding bergen geld en 45 tot 70 procent van de studenten ziet de pastorie nooit van binnen, maar kiest aan het eind van de studie een andere loopbaan.
Dat proces van verschuiving is niet alleen in Nederland te constateren waar velen met heimwee terugdenken, aan de rijke vruchten van de VU en Kampen en het nu alleen nog maar kunnen houden met o.a. de Vrijgemaakte Theol. hogeschool in Kampen en de Chr. Geref. hogeschool in Apeldoorn.

Geloofsdaad
In overig theologisch Europa heeft zich iets soortgelijks voorgedaan. Zo werd het noodzakelijk in Bazel een Vrije Theologische Academie te stichten (met prof. dr. Samuel Külling als rector) en zo is ook met toestemming van de Parijse faculteit in Vaux-sur-Seine een opleiding van rechtzinnige snit opgericht, in 1965. Dit gebeurde met steun van Franse, Belgische en Zwitserse vertegenwoordigers van zgn. fundamentalistische kerken en door de Franse afdeling van Christian Missionary Alliance. De school werd officieel door de staat erkend en spoedig werd een groot landhuis aangekocht, 25 km ten noordwesten van de Franse ,,lichtstad", waar de faculteit werd ingericht met een internaat voor de studenten. De meergenoemde ds. Schalkwijk vertelt ons hierover: „Deze stap mag zeker als een geloofsdaad worden beschouwd gezien het enorme bedrag dat voor aankoop en inrichting van dit instituut nodig was. De stichting van een zuiver rechtzinnige faculteit is een zaak van groot belang voor de Franstalige Evangelische wereld en voorziet in een dringende behoefte".
Die behoefte blijkt uit de cijfers. Men begon met 5 studenten. In 1969 waren er al 32 studenten, niet alleen uit Europa, maar ook uit diverse landen van het Afrikaanse continent. In het huidige cursusjaar zijn er 45 studenten, die behalve uit Afrika afkomstig zijn uit Frankrijk, België, Nederland en Zwitserland.

In totaliteit
Ds. Schalkwijk voegt hieraan toe: „In een theologische wereld die zich boven de Schrift plaatst, haar beoordeelt en bekritiseert, die de grote Bijbelse waarheden relativeert of elimineert, wil deze faculteit een werktuig in Gods hand zijn om de Waarheid te verkondigen zoals die in de gehele Schrift tot ons komt. De Bijbel is voor de faculteit niet een studieobject waar de wetenschap zich mee bezighoudt, haar conclusies uit trekt en daar theorieën over houdt, maar is in haar totaliteit de absolute Goddelijke openbaring waar de theoloog in eerbied naar luistert en die hij in het bewustzijn van zijn zwakheid met Gods bijstand wil begrijpen".
Het is merkwaardig te constateren dat de faculteit in Vaux-sur-Seine een heel oud reformatorisch gegeven weer heeft opgediept, een gegeven zoals onze Voetius aan zijn Utrechtse hogeschool eveneens voorstond: namelijk het paren van een vrome levenswandel aan de studie. Men gaat niet naar Vaux-sur-Seine om theologie te doen, maar om klaar te worden gemaakt voor het ambt: hetzij predikant, hetzij evangelist hetzij zendeling. Praktisch en geestelijk wordt de student voorbereid op het milieu dat hem wacht. Ds. Schalkwijk: „De theologische vorming krijgt pas zijn volledige zin als dat gebeurt in het kader van de opdracht door Jezus Christus gegeven om het Evangelie te verkondigen en Zijn kerk te bouwen.

Grondslag
Uit de brochures die men kan aanvragen per adres „Faculté Libre de théologie évangelique, 85 Avenue de Cherbourg te 78740 Vaux-sur-Seine, wordt men al spoedig de grondslag gewaar: Gods Woord, de Drie-Eenheid Gods, de belijdenis omtrent Jezus Christus en de H. Geest, de zondeval van de mens, rechtvaardiging en verzoening en noties omtrent de ware kerk, het zijn alle bekende klanken. Ook stelt men zich principieel op tegenover Rome en de kerken, die met Rome in zee willen gaan.
Welnu, aan deze faculteit doceert dit cursusjaar ook de bekende drs. H. de Jong, predikant van de Geref. Kerk Vrijgemaakt (buiten verband) te Amsterdam. Deze verblijft een week per maand in het Franse plaatsje. Hij doceert de inleiding tot het Oude Testament, exegese en Semitische talen.
In dat laatste is drs. De Jong trouwens een specialist. Als zodanig had hij al een aandeel in de nieuwe psalmberijming en maakte hij deel uit van het deputaatschap voor de psalmberijming van de Vrijgemaakt Geref. Kerken voor de scheuring in 1967, en volgende jaren.
Ds. De Jong (41) die in Alblasserdam is geboren, stond in Wageningen toen daar tegen hem een aanklacht werd ingediend, hoewel hij niet tot de ondertekenaars van de zgn. "Open Brief" behoorde. Enfin, sinds maart 1969 dient ds. De Jong de buiten-verbandse kerk in Amsterdam-C en bekleedt binnen zijn kerk een vooraanstaande positie o.a. als studiebegeleider van de theol. studenten aan de VU en in Apeldoorn.
Terug naar Vaux-sur-Seine. Daar was men in 1965 niet bedacht op de grote toeloop van studenten en thans heeft men moeten overgaan tot de aankoop van een terrein vlakbij de hogeschool, waar een internaat voor de studenten wordt gebouwd. Onder leiding van „doyen" (deken) prof. J. Winston (50 jaar, Amerikaans theoloog), die aan de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn doctoraal deed, probeert men een tehuis voor de thans nog overal op kamers wonende studenten te scheppen.
De hogeschool is interkerkelijk van opzet en afgestudeerden kunnen predikant worden in diverse kerken als de Vrije Kerken, de Baptistengemeenten, de Geref. Kerken enz. Velen gaan ook de zending in.
Wie hier eens een jaar of meer wil gaan studeren, kan terecht op het genoemde adres. Wie wat anders wil en zijn gift storten, kan dat doen op gironummer 1138903 te Rucphen (Bt) tnv. Faculté Libre évangelique in Vauxsur-Seine.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

In Vaux-sur-Seine: theologische studie is hier praktijkvorming

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken