Bekijk het origineel

MINDER LAWAAI BU RAFFINADERIJEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

MINDER LAWAAI BU RAFFINADERIJEN

Stichting Concawe

5 minuten leestijd

De In Den Haag gevestigde stichting „Concawe" houdt woensdag 17 oktober in deze stad een bijeenkomst ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. „Concawe", waarin twintig oliemaatschappijen met ratfinaderijbelangen in West-Europa samenwerken (zij vertegenwoordigen driekwart van de Westeuropese raffinaderijcapaciteit) bestudeert milieuhygiënische vraagstukken (ADVERTENTIE) op het gebied van de verwerking van ruwe olie en het gebruik van olieprodukten en draagt de verkregen informatie over aan de olie-industrie en aan de overheid.

Aan de verschillende onderzoekprojecten waar de stichting mee bezig is doen op het ogenblik ongeveer 250 medewerkers van de deelnemende maatschappijen mee. In de tien jaren van haar bestaan heeft ze al 130 studies gepubliceerd. De stichting heeft een secretariaat van zeventien man en een bestuur van negen man.

Volgens de voorzitter, de aan de Shell verbonden Engelsman W. N. Scott, heeft de stichting door haar onderzoekingen al een aanzienlijke vermindering van het door raffinaderijen veroorzaakte lawaai mogelijk gemaakt.

Een ter gelegenheid van het jubileum uitgegeven gedenkboekje vermeldt nog meer daden: Concawe dokterde een formule uit die raffinaderijen in staat Btelt uit te' rekenen, hoe hoog hun schoorstenen ^o^ongejveer moeten zijn om zo weinig 'rribgelijk opeenhoping van afvalgassen met zwaveldiozyde te krijgen. Zij maakte duidelijk dat een juiste inrichting en een juist onderhoud van raffinaderijen de verspreiding van stank door deze inrichtingen kunnen verminderen.

LEIDINGNET

Verder publiceerde zij in maart j.l. een rapport over oliebuisleidingen, met als conclusie: van de 1,3 miljard kubieke meter olie die tussen 1967 en 1971 door Westeuropese buisleidingen vloeide is in slechts 35 gevallen iets weggelekt. Zij bracht een onderzoek op gang naar de manier waarop weggelekte olie zich door het land kan bewegen en naar de maatregelen die daartegen genomen kunnen worden.

NS komt volgend jaar met een nieuw 8-daags fietsarrangement naar de Achterhoek met Zeddam als uitgangspunt. De mini-trips worden uitgebreid • met enkele „autocar"-arrangementen, één naar de Eifel en een 4-daagse reis door Nederland Deze laatste begint in Amsterdam en gaat via de Afsluitdijk en noord- en Nederland naar Utrecht. Een ander nieuwtje voor '74 vormen de appartementenreizen naar Ameland, Valkenburg en het Belgische Zoutelande van eind september tot half mei. 14 Daarna groette de dominee de famUie, al de vriendlen en trok zich terug. Oude Gerrit de Vrome en boer Legerstee die gezamenlijk met de tUbury gekomen waren, hadden dit gadegeslagen en oude Gerrit zei: „Heus Legerstee, dat was niu een goede daad van van der Star en ook van de dominee. Die predikant is in mijn achting gestegen evenals van der Star. De man die van genade leeft en dat moeten wij allen, heeft in zijn hart geen naijver of jaloersigheid. Kijk dat zagen we nu hier. Dat heeft mij wat gedaan". Boer Legerstee, die het ook niet helemaal juist gevonden had, dat de dominee was gepasseerd voor der Star, was het daar goed mee eens. „Zo zou Roel het misschien ook gewild hebben", zei hij peinzend. „Wat is het leven eigenlijk, Gerrit, een damp die verdwijnt". „Voor ons allen komt die tijd", zei de oude Vrome. „Metibusalem werd heel erg oud, veel ouder dan Roel de Vlaming, en toch staat ook van hem geschreven in het Woord „en hij stierf". Als er na die gebeurtenis soms mensen schampere opmerkingen maakten over de oefenaar van de Group in het bijzijn van die dominee, dan kregen ze de wind van voren. De dominee zei dan steevast: „Je kunt me vertellen wat je wilt, ik weet zeiker dat die man een oprecht Christen is. Ik heb hem nog maar één keer gesproken en toen was hij beter gesteld dan ik". De mensen haalden dan hun schouders op en zeiden bij zichzelf; „'t Is een best man, die dominee van ons, maar hij is altijd al wat vreemd geweest. Hoe kan hij nu toch zulke dingen zeggen over die oefenaar". De kastelein van „Veezicht" haalde zijn schouders op toen hij de plotselinge dood van Roel de Vlaming hoorde, „Oer-oud geworden", zei hij, „en een mooie dood. Helemaal niet geleden. Ik wil er voor tekenen. Maar ik heb nooit een stuiver aan oude Roel verdiend. Ik kan dus niet zeggen dat ik er door ben gedupeerd." Zo werd er verschillend over Roel de Vlaming gedacht aan de Oudendijk. Het was zover. Op zaterdag 30 april 1898 werd de stoomtramlijn Rotterdam-Zuid-Beyerland officieel geopend. Er was veel volk op de been en er werd ook wel meewarig met het hoofd geschud. Wat moest

De Finse minister van buitenlandse handel, de heer Jermu Lalne, bezoekt van 24 t/m 27 oktober ons land. Hij zal o.m. het Finse paviljoen bpenen op de in-Söttèrdam te hS>udteii;tep.tponstdlüig „HoUt'73". " .•-,,,.

IT5.
dat in de toekomst worden. Ook Oud-Beyerland had een aansluiting op de tramlijn. Janus Engelen en boer Legerstee waren beiden met de tilbury naar Stougie gereden waarlangs de trambaan lag. Ze hadden de versierde tram zien rijden. Wolken rook braakte de locomotief uit. Janus had het paard bij de kop genomen. Het dier werd zo schichtig, toen het trammetje met genodigden voorbijraasde. Een oude boerenman van Stougie die kalm zijn pijpje rokend het geval stond op nemen zag de moeite die Janus had om het dier te kalmeren. Hij kwam op de tilbury toe. „'n Mooi spulletje heb je makker", zei hij trouwhartig, „'t Is niet van mij, maar van boer Legerstee", zei Janus en hij wees op de boer die het ijzeren geval stond na te kijken. „Ja, ja", zei de oude boer. „Wat daar gaat is de nieuwe tijd baas en daar kun je niks tegen beginnen. Ik ben d'r heel niet voor, maar mijn jongens zeggen dat dit de vooruitgang is. 't Zal wel zo wezen. Dominee Posthumus van de Oord zegt het ook. Maar die achtenswaardige man zegt toch ook dat het heel veel gevaren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

MINDER LAWAAI BU RAFFINADERIJEN

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken