Bekijk het origineel

Olielanden verminderen productie met 5 procent

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Olielanden verminderen productie met 5 procent

9 minuten leestijd

KOEWEIT, donderdag — De olie-ministers van tien Arabische landen hebben woensdag besloten de olieproduktie deze maand met vijf procent te verminderen en met een verdere vijf procent iedere komende maand, om Israël te dwingen zich terug te trekken uit de bezette gebieden, zo is vroensdag bekendgemaakt.

In een communiqué dat woensdagavond werd uitgegeven na afloop van de bijeenkomst van do mtnistiers van de organisatie van de Olie Exporterende Landen (OPEC), werd gezegd dat de ministers hadden besloten de olieproduktie te verminderen met niet minder dan vijf procent vanaf september en door te gaan met een vermindering met eenzelfde vijf procent voor iedere maand, totdat Israël zich vollaüg heeft teruggetrokken en de rechten van het Palestijnse volk zijn hersteld.

De vermindering van de olieproduktie gaat deze maand in en zal vijf procent bedragen ten opzichte van de produktie in september. Omdat de beperking de produktie betreft en niet de export, zal het effect op de bevoorrading van de wereld pas over enige weken merkbaar worden.

In de inleiding op het communiqué beschuldigen de leden van de OPEC Israël ervan, met hulp van de Verenigde Staten, economische moeilijkheden te veroorzaken voor Europa door de sluiting van het Suezkanaal in 1967 af te dwingen en door de olie-installaties in Syrië tijdens de huidige strijd te bombarderen. De ministers van de OPEClanden leggen er echter de nadruk op dat de vermindering van de produktie niet mag leiden tot „schade voor de arabische vrienden". Maar de ministers zeiden dat zij zich realsieerden dat er moeilijkheden zullen rijzen In Europa.

Maar zij zeiden dat zij hoopten dat de Europese landen op hun beurt druk zouden uitoefenen op de Verenigde Staten om een eind te maken aan de steun van dat land aan Israël. De ministers zeiden dat de Verenigde Naties de verantwoordelijkheid dragen om zijn resoluties te doen uitvoeren en om te beletten dat een land het grondgebied van een ander land bezet door gebruik van geweld. De vermindering van de produktie gaat deze maand in, waarbij de produktie voor de maand oktober vijf procent minder zal zijn dan die in september.

In september hebben de tien landen tezamen ongeveer 18 miljoen vaten per dag geproduceerd. De tien landen zijn Koeweit, Irak, Syrië, Egypte, Libië, Algerije, Saoedi Arable, Aboe Dhabi, Gatar en Bahrein.

Nog geen einde

Belaid Abdelsalah, de Algerijnse minister voor Energie, die als voorzitter optrad van de bijeenkomst van de OPEC-landen, zei tegen journalisten dat de leden van de organisatie vrij waren om de produktie in hun eigen land met meer dan de vijf procent te verminderen, als zij dat wensten.

Koeweit, de rijke oliestaat aan de Perzische Golf, heeft besloten zijn jaarlijkse subsidie ad 36 miljoen dollar (90 miljoen guiden) aan Jordanië te hervatten, aldus hebben welingelichte zegslieden in Koeweit woensdag bekend gemaakt. Het gebaar is een teken dat koning Hoesseins beslissing Jordaanse troepen naar Syrië te zenden om deel te nemen aan- de strijd tegen Israël door Koeweit wordt gewaardeerd, aldus deze zegslieden. Koeweit heeft de jaarlijkse financiële hulp aan Jordanië in 1970 gestaakt nadat Hoessein de Palestijnse guerrillabeweging in Jordanië de kop had ingedrukt. 15

Daar grepen de boeren naar hun geweren om de vrijheid van Oud-Transvaal te verdedigen tegen de Engelse Rooineks De sympathie van aUe Nederlanders en vooral van de boerenbevolking ging uit naar de Transvalers. Ze waren toch van oud-HoUandse stam. In de kerken werd gebeden voor het dappere Transvalervolk. Toen dan ook de koningin, zo jeugdig als ze was, besloot de ,,Geldeiiland" opdracht te geven Paul Kruger te gaan ophalen, tegen de wil van de andere naties in, ging een golf van geestdrift door het Nederlandse volk. Zelfs aan de Oudendijk werden de schaarse kranten nageplozen om toch maar te weten hoe de Boeren er voor stonden.

In deze bewogen tijd moest Barendje Engelen naar de grote school. Barendje was een lief zaoht meisje geworden, ondanks haar machteloze linkerarm. Janus Engelen had nog gehoopt op een jongen, maar die wens leek niet in vervulling te gaan. Janus en Gërritje murmureerden niet. Ze waren blij met hun twee dochtertjes, Krijntje was wel wat robuuster dan Barendje en ook wat feller, maar ze hielden van allebei evenveel. Bovendien konden de zusjes het opperbest met elkaar vinden. Ze gingen nu allebei in de „blikken trommel" school. Het was de enige Christelijke school op het dorp en Janys en Gërritje waren het er over eens dat, hoewel de openbare school aan de Oudendijk dichterbij was, zij het toch aan hun doopbelofte verplicht waren hun kinderen bij het Woord op te voeden. Met oude Gerrit de Vrome ging het niet zo best meer. Hij kwam bijna niet meer naar de Oudendijk. Zijn benen waren zo stijf geworden van de reumatiek en bovendien had hij ook last van benau-Cvdheden. Gërritje zocht trouw haar vader op en Janus ook. Ze zagen echter wel dat het langzaam maar zeker op een eind ging lopen. Ook Legerstee en zijn vrouw bezochten oude Gerrit regelmatig als ze op de Mastland moesten Öjn.

Oude Gerrit de Vrome was welgemoed en bleef opgewekt. Hij had vaak lange en ernstige gesprekken met Jade tot de gevangenneming van de gewapende ontvoerder, een man van in de dertig die zegt Miguel de La Paz te heten. Hij had voor de vrijlating van de ambassadeurs vrijgelelde geëist voor ziijn vertrek uit Cuba. Hij zei de ambassadeurs te zullen doden als zün eis niet werd ingewilligd. Het Belgische ministerie van buitenlandse zaken heeft later nog meegedeeld dat de Cubaanse politie de Belgische ambassadeur bevrijdde en

feuilleton ti^a^i^crJcriciJa^ci^^iracr'
nus, zijn schoonzoon. Janus bleef altijd nog de man die twijfelde. „Ik ben aan de avond. Janus", zei oude Gerrit, „jongen ik bid iedere dag dat de Heere je de ogen mocht openen en je in de ruimte wil stellen. Persoonlijk ben ik met het leven klaar gekomen en nu wacht ik, tot ik van mijn aardse post wordt afgelost". Janus zat dan met een brok in zijn keel bij de oude man. Oude Gerrit keek starend voor zich uit. „Ik heb veel betrekking op je, Janus en ook op...Barendje." „Dat komt zeker omdat ze naar moeder Barendje heet," zei Janus. „Je schoonmoeder jongen, was mijn lust in mijn leven en na al die jaren ben ik eigenlijk nog niet los van haar. Maar dat bedoel ik niet Janius ik houd zo verschrikkelijk veel van jouw kleine Barendje met haar ongelukkige arm. Versta me niet verkeerd. Van Gërritje mijn eigen dochter natuurlijk ook en van Krijntje niet minder, maar ik zie wat anders in Barendje". „Ja 't is een lief kind en zo zacht, " zei Janus. „Ik geloof dat de Heere iets met Barendje voor heeft". zei de oude Gerrit. „Beloof me Janus dat je goed voor Gërritje en haar beide meisjes zal zorgen", vroeg hij ernstig. „Dat beloof ik vader, maak je daar geen zorgen over", zei Janus Engelen en het leek of hij een eed aflegde. Twee dagen later kwam zwager Piet onthutst vertellen dat vader uit de tijd was. „Vanmorgen heeft hij nog koffie gedronken en toen Dientje een kwartier later even iets aan hem wou gaan vragen zat hij dood in zijn stoel". Drie dagen later werd oude Gerrit de Vrome op Strijen begraven bij zijn vrouw.

Zo hadden zijn kinderen het gewild. De avond van de begrafenis toen Janus en Gërritje weer thuis waren vroeg Barendje toen ze naar bed gebracht werd aan Gërritje: „Is opa nil in de hemel, moetie?" Gërritje knikte en een paar tranen kon ze niet tegenhouden. „Daar heeft hij het beter dan hier", zei Barendje. „Hij verlangde er zo naar. Hij hield ook zoveel van de Heere Christus, vertelde hij altijd. God had opa gered, zei hij altijd. Wat betekent dat, moetie?"

„Dat zal ik je later nog wel eens vertellen, schat," zei Gërritje. „Laten we nu eerst het avondgebedje doen". Barendje zegde haar avondgebed op. Na het „Amen" keek ze haar moeder stil aan. „Moetie waarom huil je?" vroeg ze. „Stil maar kind, het gaat wel weer over", zei Gërritje met een verstikte stem. „Welterusten, moetie". „Welterus-,;*: ten lieverd," en Gërritje drukte een kus^'* op het goudblonde haar van haar jongste dochtertje. Voorzichtig legde Barendje haar linkerarm onder de dekens.» Gërritje zag dit voor de zoveelste keer,, maar vanavond ontroerde haar dat hevig. Toen keek Barendje haar moeder aan met een trouwhartige glimlach, draaide zich om en sliep in. Gërritje liep vol gedachten terug naar de huiskamer, waar haar oudste bezig was met haar merklap. Janus had zijn werkkleren weer aangetrokken en was nog., even naar de koeien. Gërritje Engelen ging even op een stoel en keek naar het ijverige gepriegel van Krijntje. Ze had vandaag veel weggebracht besefte ze, maar ze had ook veel mogen behouden. Ze dacht aan het engelachtige gezichtje van Barendje. „God had opa gered", zei die lieverd, „wat betekent dat, moeder?"

„Hoe moet ik het kind dat nu aan haar verstand brengen", dacht Gërritje. „Ik zal er maar eens met Janus over praten". Die avond ging dat echter niet meer want Janus kwam moe thuis. Toen hij zich gewassen had wilde hij graag naar bed.

Gërritje had haar jongste dochter toch weten duidelijk te maken wat opa Gerrit met zijn gezegde over het „gered wezen" had bedoeld. Op school bleek Barendje een goede en oplettende leerlinge te zijn. Ze was bijzonder begaafd en ze kon rekenen, lezen en schrijven, dat het een lieve lust was. Toch werd ze erg geplaagd met haar lamme arm. „Lamklauwtje" noemden de jongens haar. Niet alleen de jongens, maar ook sommige meisjes ontzagen zich niet om dit scheldwoord haar hardop achterna te roepen. Op school durfden ze dat niet, want de bovenmeester strafte hardhandig. Juist omdat Barendje uit-'-*' blonk boven de anderen, werden die jaloers eji wreekten zich op dié manier.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Olielanden verminderen productie met 5 procent

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken