Bekijk het origineel

Baptisten bezinnen zich op „agape

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Baptisten bezinnen zich op „agape" en actualiteit

93e Algemene Vergadering

3 minuten leestijd

Van 24 tot en met 26 oktober a.s. wordt in het Geref. kerkgebouw „Ichtus" in Emmen de 93e Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland gehouden. Thema van deze vergadering, waarin behalve allerlei kerkelijke zaken, ook veel ruimte is gewijd aan bezinning, luidt: „... zo blijven dan geloof, hoop en liefde ..." (1 Cor. 13 13).

Woensdag 24 oktober begint om half acht de openingsbijeenkomst onder leiding van Unievoorzitter ds. W. Veenstra uit Wormer. Medewerking daaraan komt van de Baptistengemeente uit Emmen met muziek, zang en teksten. De Baptisten staan bekend om hun muzikaliteit en prachtige (vaaik vier-stemmige) gemeentezang. Donderdag 25 oktober wordt in secties vergaderd. In de secties komen onderwerpen aan de orde als het verslag van de Uniezendingscommissie, van de stichting „Tabitha", van de Evangeliesatiecommissie, van de Uniebouwstlchting, de commissie voor de opleiding en het pensioen- en invaliditeitsfonds, de jeugdbond en tenslotte van het weekblad. De Christen", het orgaan der geünieerde Baptisten.
Vrijdag 26 oktober worden de plenaire zittingen gehouden waar het besprokene in de secties qua besluitvorming nog eens aan de orde komt en waar nog o.a. financiële zaken worden geregeld. Die middag ook vinden vijf groepsbijeenkomsten plaats over „Agape en... het gezin, de gemeente, de dienstverlening, de arbeid en de naaste die na ons komt".

LEERSTOEL
Uit de rapporten blijkt o.a. dat de aanvraag tot vestiging van een bijzondere leerstoel in de geschiedenis en de leerstellingen van het Baptisme bij de theologische faculteit te Utrecht gunstig ontvangen is door het College van Dekanen van de RU te Utrecht. Men heeft de minister ook aldus geadviseerd. Overigens hebben de Baptisten ook een aanvraag tot subsidie ingediend bij het het ministerie van onderwijs en wetenschappen ten behoeve van hun opleiding gevestigd in „De Vinkenhof". Op formele gronden is deze aanvraag algewezen. Intussen is er een wetswijziging op komst en de Baptisten overwegen om een herhaalde aanvrage in te dienen.
In 1973 ziet het er naar uit dat het theologisch seminarium "De Vinkenhof" geen nieuwe studenten zal kunnen ontvangen. Dit betekent, aldus het rapport, niet dat er geen animo voor voorganger meer zou zijn, want men is nog bezig met diverse jonge mensen.

INTERKERKELIJK
De geünieerde Baptisten in Nederland zijn verspreid over 700 gemeenten en tellen 9914 doopleden. Men bedenke dat meestal volwassen mensen gedoopt worden zodat met het kindertal gerekend het aantal zielen groter is. Een belangrijk deel van de toename in ledenaantal is te danken aan de toetreding van twee gemeenten: Drachten-Elim en Lemmer. Daarentegen werd de gemeente in Hoogkerk opgeheven. Over de interkerkelijke contacten is te melden dat die bestonden met de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten in Nederland en met de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland.
Met de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten in België heeft men concrete ontmoetingen en plannen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Baptisten bezinnen zich op „agape

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken