Bekijk het origineel

,Bevolkingstoeloop Veluwe opvangen in Midden-Gelderland'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

,Bevolkingstoeloop Veluwe opvangen in Midden-Gelderland'

2 minuten leestijd

(^an onze streekredactie) „Een lichte stijging van het Gelderse aandeel binnen het Nederlandse bevolkingsaantal is slechts dan aanvaardbaar, wanneer het lukt om gelijktijdig de toestroming naar de Veluwe af te remmen en elders in de provincie op te vangen".

GS van Gelderland schrijven dit dn de discussienota „Beschouwingen over de ruimtelijke ordening in Gelderland". GS hebben deze nota nodig geacht om aan te geven hoe naar hun mening de ruimtelijke ordening van Gelderland moet verlopen. Nu over niet al te lange tijd een derde landelijke nota ruimtelijke ordening is te verwachten en er over de streekplannen gesproken wordt, is er volgens Gedeputeerden behoefte aan een kader waarbinnen de gedachtenvorming zich moet afspelen.

De planologische druk'op de Veluwe is alarmerend, aldus GS. Het groeitempo zou moeten worden afgeremd en de resterende groei krachtig geleid. Voor de opvang van het westen is in de eerste plaats het midden van Gelderland (rond Arnhem en Nijmegen) aangewezen. Aanvaardbaar is de groei van Oostelijk Gelderland, terwijl die in het rivierengebied aan de hoge kant is, aldus de nota

Er zijin duidelijke aanwijzingen, dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Gelderland relatief de ontwikkeling in Nederland zal overtreffen. Toch vertonen niet alle Gelderse gebieden een gunstig uitzicht. Vooral Oost-Gelderland is zwak in economisch opzicht, evenals Rivierenland. In deze gebieden komt vaak plotseling veel werkloosheid voor.

Over nieuwe wegen wordt opgemerkt, dat de verkeersveiligheid een grotere plaats gaat innemen dan voorheen. Ook wordt er steeds meer rekening met het landschap gehouden.

„Het sluiten van spoorlijnen voor personenvervoer is niet of nauwelijks te aanvaarden. De nadruk moet juist gelegd worden op aanleggen van nieuwe halten in stedelijke concentraties. Onderzocht moet worden of de oude lijn Arnhem - Dieren en Apeldoorn Zwolle moet worden heropend, aldus GS.

Natuurlijk besteden Gedeputeerde •ïtaten bijzondere aandacht aan natuur en landschap; deze moeten zoveel mogelijk behouden blijven.

Ten slotte vinden GS. da de kosten en baten van allerlei projecten en ontwikkeling dn het vervolg beter van tevoren moeten worden bezien. Dit was juist een van de tekortkomingen van de Tweede nota ruimt.eHjke ordening.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

,Bevolkingstoeloop Veluwe opvangen in Midden-Gelderland'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken