Bekijk het origineel

Lubbers bezorgd over dichtdraaien oliekraan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Lubbers bezorgd over dichtdraaien oliekraan

MISSCHIEN AUTOLOZE ZONDAGEN

5 minuten leestijd

Minister Lubbers (Economische Zaken) is bezorgd over het steeds verder dichtdraaien van de Arabische oliekraan. Hoewel de toevoer momenteel nog niet stagneert, is de Nederlandse regering op alles voorbereid. Voor noodsituaties liggen panklare schema's klaar. Een „niet optimistische" bewindsman heeft dit gistermorgen in de Tweede Kamer meegedeeld.

Niettemin wees minister Lubbers de suggestie van het D'66-kamerlid Imkamp van de hand om nu reeds over te gaan tot beperkende maatregelen in de minst gevoelige sectoren. Op het ogenblik is van enige terugslag in de toevoer nauwelijks iets te merken. Ook voor het aanspreken van de reserves is thans nog geen reden.
Als de nood werkelijk aan de man komt en het oliegebruik sterk ingedamd moet worden, overweegt de regering om: 
• "autoloze zondagen" in te stellen;
• een snelheidsbeperking van 100 km per uur op de autosnelwegen af te kondigen
  (langzaam rijdende auto's gebruiken minder benzine).
In een noodsituatie zal dus vooral het wegverkeer worden aangepakt, omdat dit met handen en voeten gebonden is aan olieleveranciers uit het Midden-Oosten.

NACHTTREINEN
Minister Westerterp (Verkeer en waterstaat) voelde niet veel voor, het voorstel van het GPV-kamerlid dr. Verbrugh om in zo'n geval „enkele nachttreinen op de voornaamste lijnen" in te zetten. Op die manier bleef volgens de GPV-er het verkeer mogelijk. „Ook voor hen die geen eigen auto bezitten, maar na middernacht nog lange afstanden moeten afleggen". Het 's nachts laten rijden van treinen is geweldig kostbaar, zo wierp de minister hem tegen. Ook het nachtelijk vervoer met autobussen sprak de bewindsman van Verkeer en Waterstaat vanwege de hoge kosten niet aan.
Onder aandrang van het GPV-kamerlid beloofde drs. Westerterp tenslotte de mogelijkheid nog eens te laten onderzoeken om bij benzinetekorten „in nachtelijke uren" treinen in te zetten. Een humoristisch idee van dr. Verbrugh om stoomtreinen weer van stal te halen, achtte de minister niet uitvoerbaar. „'We zullen ze van musea moeten lenen", zei hij.

SLAGADER
Minister Lubbers onderstreepte de slagaderfunctie van de olie uit het Midden-Oosten voor ons land. Nederland is voor 40 pct. afhankelijk|van aardolie uit de Arabische landen!
Onze voornaamste leveranciers zijn Saoedi-Arabië, Iran en Koeweit. De aanvoerlijnen lopen via de Kaap en via Libanon, waar pijpleidingen uitkomen.
Het winterbeeld van het Nederlandse oliegebruik verschilde volgens de minister van Economische zaken aanzienlijk van het zomerbeeld. In de maanden november, december, januari en februari wordt bijna 40 pct. meer aardolie gebruikt. Met name het gebruik van gas- en dieselolie is in die tijd tweemaal zo veel. 's Zomers gebruikt men daarentegen iets meer benzine (ongeveer 5 pct). De beslissing van elf Arabische oliestaten om de oliekraan met vijf procent dicht te draaien zei de bewindsman thans nog niet te kunnen overzien. In de komende wken zal blijken of dit een „harde" maatregel is, of dat het als „een meer symbolische daad" moet worden uitgelegd. Vooralsnog geloofde drs. Lubbers niet dat het effect „zo verschrikkelijk" groot zal zijn. De invloed op de bevoorrading in de wereld wordt pas over enige weken merkbaar.
Bezorgd toonde de minister zich over de eenzijdig afgekondigde prijsverhogingen voor ruwe olie door zes landen rond de Perzische golf.
Minister Lubbers ontkende dat Nederlandse olie-exporteurs sinds de "grote verzoendag" Westduitse leveranciers tegen hoge prijzen van huisbrandolie voorzien en tegelijk ook de prijzen opschroeven. De olieprijs in Nederland is — aldus de bewindsman — gebonden aan een maximumprijs. De prijzen kunnen dus onmogelijk tegelijk met die in Duitsland oplopen".
Als gevolg van het prijsverschil met onze oosterburen neemt de olie-export naar de Bondsrepubliek gigantische vormen aan. De KVP-er Peijneburg vreesde, dat daardoor hier te lande een tekort zou ontstaan. Zeker nu de Arabisch landen de oliekraan langzaam maar zeker dichtdraaien. Minister Lubbers verzekerde hem, dat de overheid de vinger aan de pols houdt. „De olieuitvoer naar West-Duitsland wordt scherp gecontroleerd", zei hij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Lubbers bezorgd over dichtdraaien oliekraan

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken