Bekijk het origineel

Produktiebeperking olie zal alle gebruikers gaan treffen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Produktiebeperking olie zal alle gebruikers gaan treffen

Internationale luchtvaart kan ernstig in de laiel raken

7 minuten leestijd

APPELEN: Dijkmanszoet kl. 2 70/75 80-86, 65,70 65-75, 60'65 54-62; cox 's orange pippin kl. 1 75op 60-72, 70/75 58-68, 65/70 43-55, 60/65 32-44, 55/60 27-34 kl. 2 75,'op 56-68 70/75 53-64 6570 26-48 6065 26-38 5560 26-32. Goudreinette kl. 1 75op ,65-76 7075 45-58, 65/70 33-38, kl. 2 75/op 35-50, 70/75- 32-40, 65/70 27-33. Ingrid Marie • kl. 2 75/op 29-44, 70/75 28-39, 65 70 26-35, 60'65 26-30. Golden delicious kl. 1 75/op 55-65, 70/75 44-49, 65/70 32-38, kl. 2 75/op 34-45 70/75 30-40, 65/70 27-33, 60/65 26-30. Sterappel kl. 2 65/70 65-75, 60,65 60-65, 55/60 34-45. Jonathan kl. 1 75/op 42-50, 70/75 38-45, 65/70 28-36, 60,65 28-34, ld; 2 75/op 40-44, 7075 24-35, 65/70, 24-32 60/65 24-30. Lombartscalville kl. 1 65/70 30-35, 60/65 26-30, Lqbo kl. 1 75/op 38-44. Fabrieksfruit per 100 kg ƒ 23,20. Jonathan 21,90. Kroet per 100 kg zuur ƒ 19,10, zoet ƒ 14,80, rood ƒ 14,80. GOUDA, 18 okt. - Aanvoer: biggen 1814, magere varkens 12, slachtvarkens 28. Prijzen (in guldens per stuk): biggen 100-118; magere varkens 120-165; slachtvarkens per kg gesl. gew. 4,10-4,12, per lig lev. gew. 3,26-3,30. Handel: matig.

De regeringen van de meeste Westerse landen en ook die van Japan hebben zich deze week beziggehouden met het treffen van voorbereidingen voor een energiecrisis van formaat als gevolg van het besluit van elf Arabische landen de produktie van olie maandelijks met vijf procent te verminderen tot Israël zich uit de bezette Arabische gebieden Heeft teruggetrokken. In Koeweit, waar dit besluit woensdag werd genomen, werd gezegd dat de maatregel alleen maar gericht is tegen de Verenigde Staten en andere landen die Israël steunen. Woordvoerders van de oliemaatschappijen in Londen zeiden donderdag evenwel er ernstig aan te twijfelen of het mogelijk is West-Europa en Japan voor nadelige gevolgen van de produktievermindering te vrijwaren. Beide zijn in hoge mate afhankelijk van de olie uit het Midden-Oosten. Het kan niet uitblijven dat de produktiebeperking op den duur alle verbruikers van olie uit de Arabische landen treft, zo meende men.

Opgemerkt werd overigens dat het besluit van Koeweit de afzonderlijke Arabische landen kennelijk een grote mate van handelingsvrijheid heeft gelaten. Ze mogen blijkbaar zelf uitmaken hoe ze het „oliewapen" in de strijd tegen Israël zullen hanteren; Aboe Dhabi bijvoorbeeld heeft besloten de levering van olie aan de Verenigde Staten geheel stop te zetten. Algemeen is men het erover eens dat het bijzonder moeilijk zal zijn op het gebied van de olieleveranties maatregelen tegen de Verenigde Staten te nemen die geen schade toebrengen aan andere landen.

GEVOLGEN

Een boycot van Amerikaanse tankschepen bijvoorbeeld zou ernstige gevolgen hebben voor WestEuropa en Japan die respectievelijk 50 en 88 procent van hun olie uit het Midden-Oosten betrekken. De meeste olie die in Amerikaanse tankers wordt vervoerd is voor Europa bestemd; De Arabische landen kunnen trouwens geen invloed op de bestemming uitoefenen zodra de olie aan boord van de schepen is gepompt, aldus de zegslieden in Londen.

Eveneens uit Londen werd vernomen dat de grote internationale luchtvaartmaatschappijen noodmaatregelen in vporberelding hebben voor het geval zich een ernstig brandstoftekort zou voordoen of de prijzen van vliegtuigbrandstoffen sterk zouden gaan stijgen. Woordvoerders van de maatschappijen achten het onvermijdelijk dat de tarieven voor het vervoer van passagiers en vracht dan omhoog zullen gaan omdat de luchtvaart toch al ernstig met stijgende kosten heeft te kampen. Een ander gevolg van de Arabische actie zou kunnen zijn dat het aantal binnenlandse vluchten drastisch moet worden beperkt en dat ook mindei" Transatlantische en lange-afstandsvluchten kunnen worden gemaakt.

BESPARINGEN

Op het Brandstofverbruik kan ook worden bespaard door langzamer te vliegen. Een gunstige invloed op de kosten zouden ook kortere wachttijden op de luchthavens hebben. Toch zal het niet meer dan een kwestie van tijd zijn voor de kostenstijging in de tarieven tot uitdrukking zal komen, aldus de zegslieden.

In Geneve heeft een woordvoerder van de lATA, de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen, verklaard dat zijn organisatie bereid is een spoedvergadering uit te schrijven om over de vereiste maatregelen te beraadslagen. Hij wees erop dat de prijzen van vliegtuigbrandstoften al voor de oorlog in het Midden-Oosten stegen. Als de kosten blijven stijgen zal het publiek dat vroeg of laat gaan merken, zo voegde hij eraan toe. In de Verenigde Staten wordt al over vermindering van het aantal binnenlandse vluchten gedacht en het is niet uitgesloten dat andere binnnenlandse en internationale maatschappijen daartoe ook zullen moeten overgaan, aldus de woordvoerder.

WETENSCHAP

Hij was overigens van mening dat een oplossing van het brandstofprobleem op langere termijn alleen maar kan worden gevonden als de wetenschap erin slaagt een chemische of andere brandstof te ontwikkelen die de luchtvaart minder afhankelijk maakt van olieprodukten. Woordvoerders van PanAm en TWA wezen op de noodzaak van een conferentie van Transatlantische luchtvaartmaatschappijen over methoden om de bezettingsgraad van de vliegtuigen te verbeteren. In de Verenigde Staten hebben sommige binnenlandse luchtvaartmaatschappijen al afspraken voor een verdeling van het beschikbare aantal passagiers gemaakt waardoor een eind is gekomen aan vluchten met niet meer dan 45 procent van de stoelen bezet. De president van PanAm, William Seawell, heeft de Amerikaanse Civil Aviation Board al toestemming voor het uitschrijven van een conferentie van Transatlantische luchtvaartmaatschappijen gevraagd.

Een woordvoerder van een Amerikaanse oliemaatschappij gaf als zijn mening dat de luchtvaartmaatschappijen er niet in zullen slagen het brandstofprobleem op te lossen.

Hij achtte een internationale conferentie op regeringsniveau de enige manier om uit dé moeilijkheden te komen. Een woordvoerder van het Britse staatsluchtvaartbedrijf, British Airways, voorspelde dat de prijzen van vliegtuigbrandstoffen met zestig tot tachtig procent zullen stijgen. In kringen van de internationale oliemaatschappijen, in Londen werd sr voorts op gewezen dat de grote Amerikaanse oliemaatschappijen — Gulf. Mobil, Chevron, Texaco en Exxon — in het afgelopen jaar vijftig tot vijfenvijftig procent van de ojieproduktie in het Midden-Oosten hebben afgenomen (Iran buiten beschouwing gelaten). Opgemerkt werd dat de Arabische landen nog steeds niet hebben laten weten welke landen behalve de Verenigde Staten als bondsgenoten van Israël worden beschouwd en derhalve doelwit van acties op oliegebied kunnen worden.

Engeland, dat geen wapens meer levert aan landen die bij de oorlog in het Midden-Oosten zijn betrokken, vindt dat het als doelwit niet in aanmerking komt, ook al heeft Jordanië, laten, weten dat het erger van het wapenêmba5rgo te lijden heeft dan Israël. „Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de ^abische actie • tegen Engeland is gericht", aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken.

DRUK

Over het algemeen zullen de industrielanden niet spoedig ernstige gevolgen van de produktievermindering in het Midden-Oosten behoeven te vrezen. De meeste hebben voorraden voor ten minste twee maanden. Naarmate de oorlog echter langer gaat duren en de produktie kleiner wordt zal d.e druk op de beschikbare hoeveelheden olie steeds groter worden. En het was ao)/:. voor het uitbreken van de oorlog al moeilijk aan de internationale vraag te voldoen.

De verscheping van olie in de terminals aan de oostkust van de Middellandse Zee heeft al ernstig van de militaire activiteiten van Israël en zijn tegenstanders te lijden gehad. Als in dat gebied nog meer schade aan olie-installaties wordt aangericht kunnen de gevolgen daarvan toch. «'él spoedig merkbaar worden. Dat was vóór Frankrijk, Engeland len West-Duitsland donderdag overigens geen reden niet optimistisch! te oordelen over de mogelijkheden, óm de 'ólievoorziening op gang te houden.' Toch vonden de drie landen het blijbaar niet onverstandig maatregelen voor de bereiden om aan een eventuele brandstofschaarste het hoofd te kunnen bieden. '•

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Produktiebeperking olie zal alle gebruikers gaan treffen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken