Bekijk het origineel

HEBT U GELEZEN?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HEBT U GELEZEN?

8 minuten leestijd

SGP
Het reformatorisch opnieblad „Koers" heeft deze week veel ruimte gewijd aan het plotseling uitgebroken conflict in het Midden-Oosten. Ds. Velema igeeft er zijn impressies van en hoofdredacteur H. Veweij spreekt er als zijn mening uit dat „voor de Christen slechts kan gelden dat hij  onvoorwaardelijk zijn solidariteit met Israël betuigt." Even verder zegt hij dat hij de kwestie van een langdurige oorlog problematisch vindt: „Een gevecht met de tijd is hachelijk.
 In dat zelfde nummer publiceert Rik Valkenburg ook een interview met burgemeester G. van den Berg van St. PhilUipsland, een anders gericht gesprek overigens dan dat binnenkort in een boek verschijnt. Van den Berg, die pas later duidelijke politieke aspiraties kreeg en zich toen al het meest gefascineerd wist door de SGP, zegt van „Onderling Kontakt" dat hij het minder juist vindt dat het blad wordt uitgegeven door de belangenvereniging van het LVSGS en juister als dat zou worden gediaan door het hoofdbestuur van de SGP. Tot goed begrip diene, dat Van den Berg voorzitter is van de LVSGS en wat kritiek te verduren heeft, wegens dat Onderling Kontakt de laatste tijd aangewreven progressiviteit. Over de SGP-tegenstellingen zegt Van den Berg: „Als u mij vraagt: bent u een SGP'er die alleen maar wil getuigen, dan zeg ik: „nee!" Ik wil ook praktische politiek bedrijven. (...) Ik weet wel dat er mensen zijn in de SGP die alleen maar willen getuigen, maar daar heb je geen politieke partij voor nodig. Wij zijn Staatkundig Gereformeerd. Staatkunde bedrijven staat voorop. Zo deed ds. Kersten het ook. Ook politiek bedrijven, praktlsche politiek t.a.v. het onderwijs, de dwangverzekering, het inkomen voor de met name in de jaren dertig kleine zelfstandigen en de zwakkere groepen in de samenleving, het gezantschap bij de Paus enz."

Vrijzinnig
In „De Waarheidsvriend" schrijft Ir. J.van der Graaf over een levensgroot probleem in de Hervormde Kerk, namelijk de groep der vrijzinnigen.
De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden schreef de synodeleden van de Herv. en Geref. synode aan de vooravond van de combi-synode een brief, waarin het samengaan werd toegejuicht en tegelijkertijd de wens werd uitgesproken, dat ook in de toekomst ruimte en pluriformiteit zou blijven voor de dialoog die de Vrijzinnigen zo graag voeren.
Het moderamen van de Herv. Synode  antwoordde daarop o.a. dat het blij is met deze reactie van de Vrijzinnigen en schrijft ook dat uiteraard „samen- op-weg" niet ten koste zal mogen gaan van ruimte en pluriformiteit van theologisch denken.
De Vrijzinnigen stellen immers wezenlijke vragen aan de kerk in haar brede geestelijke verscheidenheid en de daaruit ontstane dialoog moet gehonoreerd blijven.
Ir. Van. der Graaf is zeer verbaasd hierover en vindt het ronduit onbegrijpelijk. Hij vraagt zich af hoe het zit met artikel X van de kerkorde, waaraan de Vrijzinnigen indertijd ook hun fiat gaven en waarin staat dat de kerk in gemeenschap met het belijden der vaderen leven wil en weert al wat het belijden weerspreeikt. Het moderamen stemt zomaar toe, dat er ruimte en pluriformiteit moet zijn en weet toch ook af van art. 10!
Ir. Van der Graaf vindt de brief van het moderamen een misser die het Hervormd kerkelijk leven naar buiten op bedenkelijke wijze presenteert. Immers: „Mogen we misschien weten wat die vragen zijn, die wezenlijk zijn? Mogen we ook weten of het belijden der kerk er iets toe doet? Is deze brief in het verlengde van een synodaal beraad en beleid geschreven?"

Ds. Dorsman
een artikel opgenomen van ds. J. Geersing (Vrijgemaakt predikant te Rouveen dat ook Staphorst omvat) dat gericht is contra ds. P. J. Dorsman, Hervormd predikant van Staphorst.

Het is niet de eerste keer dat ds. Geersing contra ds. Dorsman schrijft. Een vorige keer gaf hij een brochure uit over vaccinatie, waarin hij tegen ds. Dorsman inging. Dit keer gaat het over een Sohriftoverdenking n.a.v. Hand. 27:44 „behouden aan land..."
Het zou wat veel ruimte vergen om de gehele discussie weer te geven, maar ds. Geersing en met hem ds. F. de Vries verwijten ds. Dorsman „exemplarisme" waardoor eigen gedachten in de Schrift worden gelegd. In een plaatselijke krant heeft de heer K. Eenkhoom het voor ds. Dorsman opgenomen en ds. Geersing beschuldigd van remonstrantisme.

Evolutie
In de Chr. Geref. Kerken is de laatste tijd de dialoog tussen „De Wekker'' en „Bewaar het Pand"wat vinniger geworden.
Kort geleden stond in „De Wekker" een bespreking met dr. A. Ruiter over het boek „De schepping der soorten" door Flank Lewish Marsh. „Bewaar het pand" blijkt het helemaal niet eens te zijn met die bespreking en heeft voor ƒ 300,- een overdruk laten maken uit „Tot vrijheid geroepen" om een contra-artikel van dr. J. H. van der Horst aan haar lezers te kunnen geven. Kernpunt van deze discussie is de evolutietheorie die „De Wekker" zou tolereren waartegen de „Bewaar het pand" felle argumenten aandraagt.

Luchtigheidje
En tenslotte nog een luchtigheidje. Alle lezers van de „Hervormde Kerkbode" in de classis Harderwijk weten dat ze op z'n minst het stukje van ds. Piet Lugtigheid uit Veessen moeten lezen, want die weet het altijd zo leuk te brengen. Hij heeft altijd wel wat anders, is origineel. Als voorbeeld laten wij zijn verhaal volgen uit de editie van 4 oktober jl.
„Er was eens een bruiloft te Nergenshuizen. Nu waren de bruid en de bruidegom hele verstandige mensen. De bruidegom zei tegen, de bruid voor de bewuste bruiloft: „Zeg schat, luister eens. Nu vieren we straks ons bruiloftsfeest. En dan komen er natuurlijk een heleboel gasten. En die brengen dan vanzelf allemaal een cadeau mee. Nu vind ik het zo vervelend om oneerlijk te zijn. Maar daar zit je wel aan, om te huichelen, wanneer er 5 keer een aan komt zetten met een asbak en tien keer iemand ons met stralende ogen een bloemenvaas in de handen drukt. Natuurlijk moet je dan verrukt doen: ah, wat mooi! erg bedankt hoor! Maar dan speel je gewoon comedie." Ja dat was de bruid met haar bruidegom eens. Maar hoe kan dat dan anders? Of weet jij er een oplossing voor?" „Ja", zei de bruidegom, „ik heb er lang over gepiekerd. Maar tenslotte heb ik, naar ik meen, een reuze idee gevonden. Wanneer we alle gasten nu eens een briefje schrijven, waarin we eerlijk vertellen, dat we ze graag oprecht-blij tegemoet willen treden. Maar dat onze oprechte vreugde in de klem kan komen vanwege alsmaar asbakken en bloemenvazen. En dat we ze daarom voorstellen, allemaal een fles wijn mee te brengen. Dan zetten we om de hoek van de deur van de feestzaal een groot vat; ze ledigen stuk voor stuk hun fles daarin en dan trakteren wij ze met die wijn uit dat vat. Wat vind je daarvan, meisjelief?" Aldus de bruidegom tegen zijn bruid. Ze vond het een enig idee. „Wat ben jij toch altijd een originele knul!" zo prees ze hem. Aan alle 200 gasten verzonden ze een rondschrijven met dit originele voorstel. De gasten wisten nu precies wat ze geven konden en tracteerden daarmee niet alleen het bruidspaar, maar ook zichzelf. Daar komen de gasten binnen. Allemaal met een fles in de hand. Ja hoor, vlak om de hoek van de deur stond een groot vat. Iedereen leegde daar zijn fles in. Toen alle gasten goed en wel gezeten waren, werden de glazen gevuld. En wat bleek toen? Het vat bevatte enkel water!! Eén zwager links dacht link te zijn. Hij dacht: ik vul mijn fles lekker met water; dat merk je toch niet op zo'n heel vat wijn. Maar tenslotte bleken alle „zwagers" op dat linke idee gekomen te zijn. We vieren hier momenteel geen bruiloft, maar wel de restauratie van ons jeugdgebouw. Nu schreef ik u een paar weken geleden daarover en vertelde, dat we 40O gulden tekort kwamen. Toen vroeg ik aan al mijn kerkbode„ zwagers": „Ach toe, helpt u ons wat! Ik zal blij zijn met elk tientje, elk geeltje, elk duizendje. Ach — in de taal van mijn verhaal — stuur me allemaal een fles wijn" (glronr. 179938). Weet u hoeveel er binnengekomen is? Niets! Al mijn Veluwse "zwagers" stuurden „een fles water". Maar in de put zit ik hierover niet meer. Deze week kwam er 175 gulden binnen uit Amsterdam, 25 uit Den Haag, 25 van iemand hier uit de buurt en tweemaal tien gld. uit Den Haag. Dat is samen 245 piek. Dus de Heere God vergeet ons gelukkig niet. Maar desondanks zou ik toch wel blij zijn met „een fles wijn" van een stel van onze kerkbode-lezers. Kunt u dat snappen? Hartelijk gegroet, den Heiland bevolen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

HEBT U GELEZEN?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken